settings icon
share icon
שאלה

?האם כתבי הקודש מעלימים עין מעבדות

תשובה


כתבי הקודש אינם מגנים את העבדות באופן ספציפי. הכתובים מספקים הנחיות על האופן בו יש להתייחס לעבד או שפחה (דברים ט"ו 15-12; אל האפסים ו' 9; אל הקולוסים ד' 1), אבל הם לא מכריזים על עבדות כעל מחוץ לחוק. רבים רואים בכך כאילו כתבי הקודש מעלימים עיין מסוגים שונים של עבדות. מה שרוב האנשים אינם מבינים הוא שעבדות בתקופת המקרא הייתה שונה מהעבדות שהונהגה במאות הקודמות בחלקים רבים ברחבי העולם. העבדות בכתבי הקודש לא הייתה מבוססת על גזע. אנשים לא הפכו לעבדים בגלל הלאום או צבע העור שלהם. בתקופת המקרא העבדות נחשבה למעמד חברתי. אנשים מכרו עצמם להיות עבדים כשלא יכלו לשלם את חובם או לכלכל את משפחתם. בתקופת הברית החדשה, רופאים, עורכי דין ואפילו פוליטיקאים היו לעיתים עבדים של מישהו אחר. היו מי שלמעשה בחרו בעבדות בכדי שכל צורכיהם יסופקו ע"י אדוניהם.

בעבר הלא כל כך רחוק, עבדות הייתה לעיתים קרובות מבוססת על צבע עורו של האדם. אנשים בעלי צבע עור כהה הפכו לעבדים בגלל צבע העור והמוצא שלהם – בעלי עבדים רבים האמינו שאנשים בעלי עור שחור נמצאו "בדרגה נחותה" מזו של אנשים בעלי עור לבן. כתבי הקודש מגנים מכל וכל עבדות שמבוססת על גזע או מוצא האדם, בהתבסס על העבדות שבני ישראל התנסו בה כשהיו במצרים. בני ישראל היו עבדים, לא מתוך בחירה, אלא רק מעצם היותם בני ישראל (שמות י"ג 14). המכות שהמיט אלוהים על מצרים מלמדות איך בדיוק אלוהים מרגיש בנושא העבדות שמבוססת על גזע ומוצא (שמות ז'-י"א). כתבי הקודש, אם כן, אכן מגנים צורות מסוימות של עבדות. יחד עם זאת, נראה שכתבי הקודש מניחים את קיומן של צורות שונות של עבדות. העבדות שכתבי הקודש מסכימים עם קיומה אינה מבוססת בשום פנים ואופן על גזע, מקור או צבע עורו של אדם, כפי שהיה נהוג בעולמנו רק לפני כמה דורות.

חשוב גם לעמוד על כך שמטרת הכתובים היא להצביע על הדרך לישועה, לא לתקן את החברה. כתבי הקודש לעיתים קרובות נוגעים בנושאים שונים. אם אדם מתנסה באהבה, רחמים ובחסדו של אלוהים, ומקבל את ישועתו – אלוהים יתקן את נשמתו וישנה את אורח החשיבה או ההתנהגות שלו. אדם שהתנסה במתנת הישועה של אלוהים ובחופש מעבדות לחטא, מבין שכפיית עבדות על אדם אחר היא מעשה שגוי. אדם שבאמת התנסה בחסדו של אלוהים, יפגין בתמורה חסד גם לאחרים. לפי הכתובים, זו הדרך שתוביל באמת לסיום העבדות.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

כתבי הקודש מעלימים עין מעבדות?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries