?האם כתבי הקודש מעלימים עין מעבדותשאלה: האם כתבי הקודש מעלימים עין מעבדות?

תשובה:
כתבי הקודש אינם מגנים באופן מיוחד את השימוש בעבדות. הם נותנים הוראות כיצד יש להתייחס לעבד (דברים 12-15: 15; אל האפסיים 6:9; אל הקולוסים 4:1), אולם אינם מכריזים על עבדות כמחוץ לחוק. רבים רואים זאת כאילו שכתבי הקודש מעלימים עיין מסוגים שונים של עבדות. הדבר שאנשים רבים אינם מבינים הינו שעבדות בזמן המקרא הייתה שונה מעבדות אשר הונהגה במאות הקודמות בחלקים רבים בעולם. העבדות בכתבי הקודש לא הייתה מבוססת על גזע. אנשים לא היו הופכים לעבדים בגלל לאומיותם או צבע עורם. בזמן המקרא, עבדות נחשבה יותר למעמד חברתי. אנשים מכרו את עצמם להיות עבדים כאשר לא יכלו לשלם את חובם או לכלכל את משפחתם. בזמן הברית החדשה,, לעיתים רופאים, עורכי דין או אפילו פוליטיקאים היו עבדים של מישהו אחר. ישנם אנשים אשר בעצם בחרו בעבדות על מנת שכל צורכיהם יסופקו ע"י אדוניהם.

העבדות במאות הקודמות הייתה לעיתים קרובות מבוססת על צבע העור. אנשים בעלי צבע עור שחור נחשבו לעבדים בגלל הלאום שלהם – בעלי עבדים רבים האמינו שאנשים בעלי עור שחור נמצאים "בדרגה הנחותה של בני האדם" לעומת אנשים בעלי צבע עור לבן. כתבי הקודש בהחלט מגנים עבדות בגלל גזע. בהתייחס לעבדות שבני ישראל התנסו בה כאשר היו במצרים. בני ישראל היו עבדים, לא מתוך בחירה, אלא רק בגלל שהיו בני ישראל (שמות 13:14). המכות שאלוהים הטיל על מצרים הציגו כיצד אלוהים מרגיש בקשר לעבדות בגלל גזע (שמות 7-11). אם כך, אכן כתבי הקודש מגנים צורות מסוימות של עבדות. באותו הזמן, נראה שכתבי הקודש מרשים צורות שונות של עבדות. הנושא העיקרי הינו שהעבדות שכתבי הקודש מסכימים לה אינה תומכת בשום פנים ואופן בעבדות על בסיס גזעני אשר היה מכת העולם הזה רק לפני כמה דורות.

נקודה חשובה נוספת הינה שמטרת כתבי הקודש הינה להצביע על הדרך לישועה ולא לתקן חברה. כתבי הקודש לעיתים קרובות נוגעים בנושאים שונים. אם האדם מתנסה באהבה, רחמים ובחסדו של אלוהים, קיבל את ישועתו – אלוהים יתקן את נשמתו וישנה את הדרך שהוא חושב או מתנהג. לאדם אשר התנסה במתנתו של אלוהים לישועה וחופש מעבדות החטא, אלוהים תיקן את נשמתו. הוא יבין שלהעביד אדם אחר אינו דבר נכון. אדם אשר באמת התנסה בחסדו של אלוהים יפנה חסד לעבר אחרים. זו תהיה הוראת כתבי הקודש לגבי סיום העבדות.חזור לעמוד הבית בעבריתהאם כתבי הקודש מעלימים עין מעבדות?