settings icon
share icon
שאלה

מה מותר ומה אסור לבני זוג מאמינים נשואים לעשות בכל הקשור ליחסי מין?

תשובה


באגרת אל העברים נאמר: "חיי אישות יכובדו אצל הכל ויצועכם אל יחולל. את הזונים והנואפים ישפוט אלוהים" (ד' 13). בשום מקום בכתבי הקודש לא נאמר בצורה מפורטת מה מותר ומה אסור לבני זוג מאמינים לעשות במסגרת יחסי האישות שהם לוקחים בהם חלק כחלק מחיי הנישואין שלהם. הבעל והאישה מצווים שלא למנוע "את עצמכם זה מזה בלתי אם מתוך הסכמה לזמן מסויים..." (הראשונה אל הקורינתים ז' 5). פסוק זה מניח את היסוד לעיקרון של יחסי מין במסגרת הנישואין. כל מה שנעשה, צריך להיות בהסכמה הדדית. אף אחד לא צריך להיות במצב בו הוא (או היא) מרגיש לא נוח עם מעשה כלשהו, או להתהלך בתחושה שאקט מסויים הוא לא בסדר. אם הבעל והאישה מסכימים שהם רוצים לנסות דבר מה (מין אוראלי, תנוחות שונות, אביזרי מין וכדומה) – הרי שכתבי הקודש אינם מספקים סיבה כלשהי שלא לנסות זאת.

עם זאת ישנן פעילויות מיניות שאינן מותרות לבני זוג נשוי. המנהג של "החלפת בני זוג" או הכללת "משתתף נוסף" הוא ניאוף מובהק (אל הגלטים ה' 19; אל האפסים ה' 3; אל הקולוסים ג' 5; הראשונה אל התסלוניקים ד' 3). ניאוף הוא חטא גם אם בן/בת הזוג שלך נותן את אישורו או אף משתתף במעשה. פורנוגרפיה מזינה את "...תאוות הבשר ותאוות העיניים..." (הראשונה ליוחנן ב' 16) ולפיכך גם היא זוכה לגינוי מאת אלוהים. חוץ משני דברים אלה, אין בכתובים דבר ספציפי שנאסר על הבעל והאישה לעשות זה עם זו – כל עוד זה נעשה בהסכמה הדדית.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מה מותר ומה אסור לבני זוג מאמינים נשואים לעשות בכל הקשור ליחסי מין?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries