settings icon
share icon
שאלה

מה אומרים הכתובים על יחסי אישות (יחסי מין) לפני הנישואין?

תשובה


כתבי הקודש מגנים באופן עקבי קיום יחסי מין מחוץ למסגרת הנישואין, לצד פעילויות מיניות בלתי מוסריות אחרות למיניהן (מעשי השליחים ט"ו 20; אל הרומים א' 29; הראשונה אל הקורינתים ה' 1; ו' 13, 18, ז' 2, י' 8; השנייה אל הקורינתים י"ב 21; אל הגלטים ה' 19; אל האפסים ה' 3; אל הקולוסים ג' 5; הראשונה אל התסלוניקים ד' 3; איגרת יהודה פס' 7). הכתובים מעודדים הימנעות מקיום יחסי מין לפני הנישואים.

יחסי מין לפני נישואים נחשבים חמורים בדיוק כמו ניאוף וצורות אחרות של פעילות מינית עם מי שאינך נשוי לו. יחסי אישות בין בעל ואשתו הם הצורה היחידה של יחסים שזוכים לאישורו ועידודו של אלוהים (אל העברים י"ד 4).

בחברה בה אנו חיים, יחסי מין לפני נישואים הפכו לדבר מקובל ונורמטיבי. פעמים רבות אנחנו מתמקדים ב"צד המשעשע" של יחסי מין מבלי להכיר בתוצאות "השעשוע”. נכון, יחסי מין הם הנאה. אלוהים עיצב אותם בצורה כזו. הוא מעוניין שהגבר והאישה ייהנו מהפעילות המינית - בתוך מסגרת הנישואים. עם זאת, המטרה העיקרית של יחסי מין היא לא רק לצרכי הנאה, אלה לצורך התרבות. אלוהים לא הוציא את יחסי המין מחוץ לתחום במטרה לגזול מאיתנו את ההנאה הטמונה בהם, אלא בכדי להגן עלינו מהריונות לא רצויים וילדים שנולדים להורים שאינם מעוניינים בהם ואינם מוכנים עבורם. תארו לעצמכם עד כמה העולם נראה היה טוב יותר אילו דפוס רצונו של אלוהים לגבי יחסי המין היה נשמר: פחות מקרים של הידבקות במחלות מין, פחות אמהות חד-הוריות, פחות הריונות בלתי רצויים, פחות הפלות וכיוצא בכך. פרישות היא המדיניות היחידה של אלוהים כשזה מגיע ליחסי מין לפני הנישואים. פרישות מצילה חיים, מגנה על תינוקות, נותנת ליחסי מין את הערך המיוחד שלהם ומעל לכל, מכבדת את אלוהים.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מה אומרים הכתובים על יחסי אישות (יחסי מין) לפני הנישואין?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries