settings icon
share icon
שאלה

?מי היו שנים-עשר התלמידים/ שליחים של ישוע המשיח

תשובה


השאלה היא לא אם מותר לנו לשאול את אלוהים כל מיני שאלות או להטיל ספק בו, או במצוותיו, אם לאו; אלא באיזה אופן, ולאיזו תכלית, אנחנו שוטחים בפניו את שאלותינו. אין שום דבר רע או שגוי בהצגת שאלות בפני אלוהים כשלעצמן. הנביא חבקוק שטח בפני אלוהים שאלות רבות באשר לתזמון ולניהול של תכניתו. והנה, במקום לגעור בחבקוק על שאלותיו הרבות, אלוהים עונה עליהן בסבלנות, והנביא חותם את דבר הנבואה שלו בשיר שבח והלל לאלוהים. במזמורי התהילים אנחנו מוצאים שאלות רבות ושונות (מזמור י', מ"ד, ע"ד, ע"ז). השאלות האלה הן למעשה תחינותיהם של הנרדפים שזועקים בייאוש לאלוהים שיתערב ויושיע אותם. למרות שאלוהים לא תמיד עונה על השאלות או התחינות שלנו כפי שהיינו רוצים שיענה, הפסוקים האמורים מלמדים אותנו שאלוהים מקדם בברכה תחינה כנַה מלב כנֶה.

שאלות שמקורן בצביעות או התרסה, הן נושא אחר. "ובלי אמונה אי אפשר להיות רצוי לאלוהים, כי כל הקרב אל אלוהים צריך להאמין שהוא קיים והוא נותן גמול לדורשיו" (עברים י"א 6). אחרי ששאול המלך המרה את מצוות אלוהים, השאלות והתחינות שלו לאלוהים נותרו ללא מענה (שמואל א' כ"ח 6). יש הבדל עצום בין תהייה מדוע אלוהים מניח למאורע כלשהו להתרחש לבין הטלת ספק באופן ישיר בטובו של אלוהים. תהייה וספקנות שונות באופן מוחלט מהטלת ספק בריבונותו של אלוהים ותקיפת אופיו. בקיצור, שאלה או תהייה כנה היא לא חטא, אבל ספק שמקורו בלא מלא מרירות, חוסר אמון ומרדנות הוא כן. השאלות והתהיות שלנו לא מהלכות איימים על אלוהים. הוא מזמין אותנו להנות ממערכת יחסים קרובה ואישית איתו. כשאנחנו שוטחים שאלות ותהיות בפני אלוהים, זה צריך להעשות ברוח ענווה ובראש פתוח. מותר לנו לשאול את אלוהים שאלות ולתהות על דברו ומצוותיו, אבל אל לנו לצפות לתשובה אלא אם אנחנו באמת ובתמים מעוניינים לקבל את תשובתו. אלוהים יודע בדיוק מה בליבנו, והוא יודע אם אנחנו באמת ובתמים מבקשים ממנו מענה בכדי להבהיר שאלה כלשהי, או מתוך נסיון "להתקיל" אותו. גישת הלב שלנו היא שתקבע אם השאלה שאנחנו שואלים היא בסדר או שמא היא לא יותר מאשר שאלה מתריסה שנובעת מלב חוטא ומלא מרירות.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מותר לנו להטיל ספק באלוהים, לשאול אותו כל מיני שאלות, או לפקפק בדברו ובמצוותיו?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries