settings icon
share icon
שאלה

?מהי ההשקפה המשיחית על מדיומים

תשובה


כתבי הקודש מגנים בחריפות את העיסוק בתורות הנסתר, מדיומים, כתות וכדומה (ויקרא כ' 27; דברים י"ח 13-10). הורוסקופ, קלפי טרוט, אסטרולוגיה, מגידי עתידות, קוראים בכף יד, סיאנסים ודומיהם נופלים גם הם באותה הקטגוריה. מנהגים אלה מבוססים על הרעיון שישנם אלים, רוחות, או אנשים יקרים לנו שחלפו מן העולם שיכולים לתת לנו עצה והדרכה. "רוחות" אלה אינם אלא שדים (השנייה אל הקורינתים י"א 15-14). כתבי הקודש אינם מספקים בידינו סיבה כלשהי להאמין שיקירינו שנפטרו יכולים, או אפילו מעוניינים, ליצור איתנו קשר "מהצד האחר". אם הם היו מאמינים, הרי שהם נמצאים בגן העדן, נהנים מהמקום הנפלא ביותר שנוכל להעלות על דעתנו – בהתחברות עם אלוהים אוהב. אם הם לא היו מאמינים, הם נמצאים בגהינום, סובלים עינוי אין סופי בגלל דחייתם את אהבתו של אלוהים והמרד שלהם נגדו.

אם כך, אם יקירינו אינם יכולים באמת ליצור איתנו קשר, איך יכולים המדיומים למיניהם לקבל מידע כל כך מדויק אודותינו? לאורך השנים "נחשפו" שיטות של מדיומים רבים והתברר שרבים מהם פשוט קיבלו מידע רב אודות אדם כלשהו על ידי שימוש באמצעים פשוטים. לעיתים איסוף המידע הוא פשוט כמו שימוש במספר מזוהה לזיהוי המתקשר ועריכת חיפוש מידע באינטרנט, שמאפשר למדיום להשיג פרטים כמו שם, כתובת, תאריך לידה, תאריך נישואין, בני משפחה ועוד. ובכל זאת, אי אפשר להכחיש שלעיתים מדיומים אכן יודעים דברים שכמעט ולא ייתכן שיוכלו לדעת. מאיפה הם מקבלים את המידע הזה? התשובה גם כאן היא פשוטה – השטן והשדים. באגרת השנייה אל הקורינתים י"א 15-14 אנחנו קוראים: "ואין לתמוה על כך, שהרי השטן עצמו מתחפש למלאך אור. על כן אין רבותא בכך שגם משרתיו מתחפשים למשרתי הצדק; סופם יהיה כפי מעלליהם".

השטן מעמיד פנים שהוא נדיב ורוצה לסייע. הוא מנסה להופיע כמישהו טוב. השטן ושדיו מספקים בידי המדיום את המידע הנדרש על אדם כלשהו, במטרה להפוך את אותו אדם מכור ל"רוחניות" – דבר שאלוהים אוסר מכל וכל. זה נראה תחילה כדבר תמים, אבל ברגע שבני אדם מוצאים את עצמם מכורים "לרוחניות" – הם מניחים למעשה לשטן לשלוט בחייהם ולהרוס אותם. בראשונה לפטרוס ה' 8 נאמר, "היו ערים ועמדו על המשמר. אויבכם השטן משוטט כאריה שואג ומחפש לו לטרוף מישהו". ברוב המקרים, גם המדיומים עצמם הם קורבן לתרמית. הם אינם יודעים מיהו המקור האמיתי של המידע שהם מקבלים. לא משנה מה האופן או המקור לקבלת המידע - אין דבר כלשהו שקשור לספיריטואליזם, כישוף, אסטרולוגיה וכדומיהם שמהווה חלק בתוכנית של אלוהים עבורנו כאמצעי לגילוי מידע. אז איך אלוהים רוצה שנדע מהו רצונו עבור חיינו? זה פשוט: באמצעות לימוד הכתובים (השנייה לטימותיאוס ג' 17-16), ותפילה לחוכמה (יעקב א' 5).

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהי השקפת הכתובים לגבי מדיומים ומגידי עתידות?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries