?כיצד אני יכול להכין את עצמי לנישואיןשאלה: כיצד אני יכול להכין את עצמי לנישואין?

תשובה:
הדרך המקראית להכין אדם לנישואין הינה אותה הדרך על מנת להכין אדם לכל מאמץ בחיים. זהו עיקרון אשר צריך לשלוט בכל האספקטים של חיינו כמאמינים שנולדו מחדש. עקרון זה הינו; "...ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך" (מתי 22:37).

זוהי אינה מצווה שיש להקל בה ראש. זוהי נקודה מרכזית בחיינו כמאמינים. זו הבחירה להתרכז באלוהים ולהתרכז בדברו בלב שלם כך שהנשמה ומחשבה שלנו יהיו עסוקים עם דברים אשר קודם כל ירצו את אלוהים. היחסים שיש לנו עם אלוהים דרך האדון ישוע המשיח הינם הגורם אשר שם את כל היחסים האחרים בפרספקטיבה. יחסי הנישואין מבוססים על הדוגמה של יחסי ישוע והקהילה (אל האפסיים 22-33: 5). כל דבר בחיינו צריך להיות נשלט ע"י ההתחייבות שלנו כמאמינים להתהלך ולחיות לפי "דבר אלוהים." הצייתנות שלנו לאלוהים ולדברו נותנים לנו את האמצעים שאנו צריכים על מנת להגשים את מה שאלוהים נתן לנו ואת מקומו של אלוהים בחיי הנישואים שלנו וכן את מקומנו בעולם. כמו כן, את התפקיד שעל כל מאמין לקחת ולפאר את אלוהים בכל דבר (הראשונה אל הקורינתיים 10:31).

אם כך תשובתי אליך הינה שעל מנת להכין את עצמך לנישואים, התהלך בכבוד לקריאתך דרך ישוע המשיח וקרב לאלוהים דרך דברו. התמקד על צייתנות בכל דבר. לא קיימת סכמת א.ב.ג. המראה כיצד ללמוד להתהלך בצייתנות לאלוהים. זוהי בחירה יומיומית לשים בצד את כל נקודת המבט של העולם ולבחור במקום זאת ללכת אחרי נקודת מבטו של אלוהים. להיות ראויים לישוע המשיח אומר שעלינו להפקיד בהכנעה את עצמנו לדרך היחידה, לאמת היחידה ולחיים היחידים באופן יומיומי רגע אחרי רגע. זוהי הדרך שבה כל מאמין צריך להתכונן למתנה הגדולה שאנו קוראים לה חיים.

אדם שהינו בוגר באופן רוחני ומתהלך עם אלוהים מוכן לנישואין יותר מכל אחד אחר. נישואין דורשים מחויבות, להט, ענווה, האהבה וכבוד. תכונות אלה מאפיינות בעיקר אדם אשר יש לו יחסיים אינטימיים עם אלוהים. כאשר אתה מתכונן לנישואים, התמקד והרשה לאלוהים לעצב אותך להיות הגבר או האישה אשר הוא רוצה שתהיו. אם תיכנע לו, הוא יאפשר לך להיות מוכן לנישואים ולחיים נפלאים לאחר מכן!

Englishחזור לעמוד הבית בעבריתכיצד אני יכול להכין את עצמי לנישואין?