זה בסדר להתפלל שוב ושוב על אותו נושא, או שעלינו לשטוח את תחנותינו רק פעם אחת?


שאלה: זה בסדר להתפלל שוב ושוב על אותו נושא, או שעלינו לשטוח את תחנותינו רק פעם אחת?

תשובה:
בלוקס י"ח 7-1 אנחנו קוראים: "הוא סיפר להם משל, להראות כי עליהם להתפלל תמיד ולא לרפות. 'שופט היה בעיר אחת; את אלוהים לא ירא ובאדם לא התחשב. ובאותה עיר היתה אלמנה שנהגה לבוא אליו ולומר, שפטני נא מאיש ריבי. זמן מה סרב, אבל אחרי כן אמר בליבו, אף שאינני ירא את אלוהים ובאדם אינני מתחשב, הרי מפני שהאלמנה הזאת מציקה לי אעשה את משפטה, שאם לא כן תבוא תמיד ותיגע אותי. הוסיף האדון ואמר: שמעו מה שאומר השופט הרשע. והאלוהים, האם לא יעשה את משפט בחיריו הקוראים אליו יומם ולילה? האם יתמהמה בעניינם?"

בלוקס י"א 13-5 נאמר, "הוסיף ואמר להם: אם אחד מכם ילך אל ידידו בחצות הלילה ויאמר לו, 'ידידי, הלווה לי שלוש ככרות לחם, כי חברי הגיע אלי מן הדרך ואין לי מה להגיש לו'. וזה שבתוך הבית ישיב ויאמר, 'אל תטריד אותי, הדלת כבר נעולה וילדי אתי במטה. אינני יכול לקום ולתת לך' - אומר אני לכם, גם אם לא יקום לתת לו על היותו ידידו, יקום בגלל העזתו ויתן לו ככל צרכו. ואני אומר לכם, בקשו וינתן לכם, חפשו ותמצאו, דפקו ויפתח לכם. כי כל המבקש מקבל, והמחפש מוצא, והמתדפק יפתח לו. ומי מכם האב שבנו יבקש ממנו דג והוא יתן לו נחש במקום דג? או אם יבקש ביצה יתן לו עקרב? הן אתם הרעים יודעים לתת מתנות טובות לבניכם, כל שכן האב שבשמים יתן את רוח הקודש למבקשים ממנו!"

שני הקטעים שלעיל מעודדים אותנו להתפלל – ולהמשיך להתפלל! אין שום דבר פסול בתפילה חוזרת ונשנית עבור אותו הדבר, כל עוד תפילותיך נעשות בהתאם לרצונו של אלוהים (הראשונה ליוחנן ה' 15-14), המשך לבקש עד שאלוהים יעניק לך את משאלות לבך או יסיר מעליך את הרצון לאותו הדבר. לפעמים אלוהים מאלץ אותנו להמתין למענה לתפילותינו בכדי ללמד אותנו להיות סבלנים ושקדנים. לפעמים אנחנו מבקשים דבר שאינו עומד בקנה אחד עם תכניתו של אלוהים עבורנו באותה נקודת זמן בחיינו. לפעמים אנחנו מבקשים דבר שעומד בניגוד לרצון אלוהים עבורנו, ותשובתו היא פשוט "לא". תפילה היא לא רק הצגת בקשותינו לפני אלוהים; הרי אלוהים הוא שטומן את רצונו בתוך ליבנו. המשך לבקש, המשך לדפוק, המשך לחפש – עד שאלוהים ייתן לך את משאלות לבך או יבהיר לך שבקשותיך אינן עומדות בקו אחד עם רצונו.

English
חזור לעמוד הבית בעברית
זה בסדר להתפלל שוב ושוב על אותו נושא, או שעלינו לשטוח את תחנותינו רק פעם אחת?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים