settings icon
share icon
שאלה

?האם בעלי חיים ילכו לגן העדן? האם לבעלי חיים יש נשמה

תשובה


הכתובים לא עונים באופן ספציפי על השאלה אם לבעלי חיים יש נשמה, או אם יהיו בעלי חיים בגן עדן. כך או אחרת, אנחנו יכולים לבחון מספר עקרונות כלליים אותם אנחנו מוצאים בכתובים במטרה לשפוך קצת אור על הנושא. אלוהים נשף את נשמת החיים באדם (בראשית ב' 7), ובבעלי החיים (בראשית א' 30; ו' 17; ז' 15, 22). ההבדל העיקרי בין האדם לבהמה הוא שהאדם נברא בדמותו ובצלמו של אלוהים (בראשית א' 27-26), ואילו בעלי החיים לא. בריאתנו בצלמו ובדמותו של אלוהים משמעה שאנחנו דומים לאלוהים, כלומר כמו אלוהים אנחנו מסוגלים לרוחניות, מחשבה, רגשות ורצון, כמו גם המשכיות לאחר המוות. אם לבעלי חיים יש "נשמה" או היבט רוחני כלשהו, הרי שהוא שונה או באיכות ירודה מזה של האדם. ההבל הזה אולי מעיד על כך שלבעלי חיים אין "נשמה" שממשיכה להתקיים לאחר המוות.

יחד עם זאת, עובדה נוספת עליה עלינו לתת את הדין היא השאלה אם אלוהים ברא את בעלי החיים כחלק מתהליך היצירה שלו בבראשית. אלוהים ברא את בעלי החיים ואמר כי טוב (בראשית א' 25). לפיכך אין כל סיבה שלא נמצא בעלי חיים גם בארץ ובשמיים החדשים (התגלות כ"א 1). בעלי חיים ימשיכו ויתקיימו במהלך מלכות אלף השנים (ישעיהו י"א 6; ס"ה 25). אי אפשר לומר בוודאות אם חלק מבעלי החיים האלה יהיו בעלי החיים שהיו בבעלותנו בעבר, אבל אנחנו יודעים שאלוהים הוא צדיק וכשנגיע לגן העדן נמצא את עצמנו בהסכמה מוחלטת להחלטותיו בנושא. יהיו אשר יהיו.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

לאן מגיעים בעלי חיים כשהם מתים? יש להם נשמה?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries