settings icon
share icon
שאלה

כמאמינים משיחיים, עלינו לציית לחוקי המדינה?

תשובה


באגרת אל הרומים י"ג 7-1 אנחנו קוראים: "כל אדם יכנע לרשויות השלטון, שהרי אין שלטון אלא מטעם אלוהים, והשלטונות הנוכחיים נקבעו מטעם אלוהים. לפיכך כל המתקומם נגד השלטון מתנגד לצו אלוהים, והמתנגדים יביאו על עצמם משפט. הרי אין פחד השליטים על עושה הטוב, אלא על עושה הרע. האם אתה רוצה שלא לפחד מן השלטונות? עשה את הטוב ותזכה לשבח מהם. השלטונות הם משרתי אלוהים לטובתך. אך אם תעשה את הרע, עליך לפחד; שהרי לא לחינם הם מחזיקים בחרב, כי משרתי אלוהים הם לנקום ולשפוך זעם על עושי הרע. לכן עליך להכנע לא רק בגלל הזעם, אלא גם בגלל המצפון. ולכן אתם גם משלמים מיסים, כי משרתי אלוהים הם השוקדים על מילוי תפקידם זה. תנו לכל אדם מה שמגיע לו: מס למי שעל המס; מכס למי שעל המכס; יראה למי שראוי לירוא ממנו; כבוד למי שמגיע לו כבוד".

כוונת הפסוקים שלעיל ברורה. אנחנו צריכים לציית לשלטון שאלוהים כונן מעלינו. אלוהים הוא שייסד את מוסד הממשלה במטרה לכונן צדק, להעניש את הרוע ולקדם יושרה (בראשית ט' 6; הראשונה לקורינתים י"ד 33; אל הרומים י"ב 8). אנחנו נקראים לציית לשלטון בכל דבר - תשלום מיסים, ציות לתקנות וחוקים, הבעת כבוד וכדומה. אם אנחנו לא מצייתים לשלטון שכונן אלוהים, הרי שביסודו של דבר אנחנו מפגינים בכך חוסר כבוד כלפי אלוהים. כששאול השליח כתב את הפסוקים שהבאנו לעיל, הוא היה נתון תחת השלטון הרומאי, בימי הקיסר נירו, שהיה אחד השליטים המושחתים ששלטו על האימפריה הרומית. ולמרות זאת, שאול עדיין מכיר בכך שהוא נתון תחת מרותו של שלטון זה. אם כך נהג שאול, אז איך נוכל אנחנו לנהוג אחרת?

השאלה הבאה שיש לתת עליה את הדין, אם כן, היא: "האם יש מצב שבו עלינו שלא לציית לחוקי המדינה?" את התשובה לשאלה הזו אנחנו מוצאים במעשי השליחים ה' 29-27, "הביאו אותם והעמידום לפני הסנהדרין. שאל אותם הכוהן הגדול: 'האם לא ציווינו עליכם בתוקף שלא ללמד בשם הזה? והנה מלאתם את ירושלים בתורתכם ואתם מתכוונים להביא עלינו את דם האיש הזה!' השיב כיפא עם השליחים ואמר: 'לאלוהים צריך להשמע יותר מאשר לבני אדם' ". מהנאמר בקטע זה משתמע בברור שכל עוד חוקי הארץ אינם עומדים בניגוד לחוקי אלוהים, הרי שעלינו לציית להם. עם זאת, ברגע שחוקי הארץ סותרים את מצוות אלוהים, עלינו להימנע מציות לחוקי המדינה, ולציית במקום זאת למצוות אלוהים. יחד עם זאת, אפילו במקרים כאלה, עלינו להכיר במרות של השלטון עלינו כפי שניתן ללמוד מעצם העובדה שכיפא ויוחנן לא מחו על כך שהולקו, אלא שמחו שזכו לסבול בגלל ציותם לאלוהים (שם, פס' 42-40).

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

כמאמינים משיחיים, עלינו לציית לחוקי המדינה?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries