?מה אומרים כתבי הקודש על אמהות משיחיות


שאלה: מה אומרים הכתובים על אמהות משיחיות?

תשובה:
אמהות היא תפקיד מאוד חשוב שאלוהים בוחר להעניק לנשים רבות. אמהות מצוות לאהוב את ילדיהן (ראה טיטוס ב' 5-4), ציווי שניתן בין היתר במטרה להבטיח ששם אלוהים לא ינואץ ברבים. בישעיהו מ"ה 15 נאמר, "התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה?" באיזה שלב מתחילה האמהות? עוד בהיות התינוק ברחם אימו!

ילדים הם מתנה מאלוהים (תהילים קכ"ז 5-3). ביוונית, בטיטוס ב' 4, מופיעה המילה philoteknos , שמייצגת צורה מיוחדת של "אהבה אימהית". הרעיון שנובע ממילה זו הוא של "העדפה" של ילדינו, דאגה לשלומם, טיפוח שלהם, חיבוק מלא חיבה ואהבה, סיפוק הצרכים שלהם, הענקת סיוע בעדינות ורכות לכל אחד מהם כאילו אלוהים עצמו הוא שמעניק להם את הסיוע. הכתובים מעודדים אותנו לראות "אהבה אימהית" כאחריות. כתבי הקודש מצווים על אמהות, כמו גם על אבות, לפעול במספר דרכים, ביניהן:

להיות זמינים – בוקר, צהריים ולילה (דברים ו' 7-6).

להיות מעורבים – פעילות משותפת, שיחה, מחשבה ושיח משותפים על תהליכי החיים (אפסיים ו' 4).

להשקיע בלימוד הכתובים ופיתוח השקפת עולם בהתבסס על המקרא (דברים ד' 10; תהילים ע"ח 6-5; אל אפסים ו' 4).

חינוך – לעזור לילד לפתח מיומנויות ולגלות את יכולותיו וכישוריו (משלי כ"ב 6).

הטלת משמעת – לימוד יראת אלוהים, השמת גבולות באופן אוהב ועקבי (משלי י"ג 24; י"ט 18; כ"ב 15; כ"ג 14-13; כ"ט 17-15).

לטפח – לספק סביבה תומכת, עם החופש להיכשל; קבלה, חיבה, אהבה ללא תנאי, (אל הגלטים ה' 22; אל האפסים ד' 32-29; השנייה לטימותיאוס א' 7; טיטוס ב' 4; הראשונה לפטרוס ג' 9-8).

דוגמא ליושר – להפגין חיים שעומדים בקו אחד עם מה שיוצא מפינו, להיות דוגמא לילד כדי שילמד מהם חיי קדושה (דברים ד' 9, 15, 23; משלי י' 9, י"א 3; תהילים ל"ז 18, 37).

הכתובים אינם טוענים בשום מקום שכל אישה צריכה להיות אמא. עם זאת, הם כן אומרים שאלה שאלוהים ברך אותן באמהות צריכות לקחת את האחריות הזאת ברצינות. לאמהות יש תפקיד מיוחד ומכריע בחיי ילדיהן. אמהות אינה מטלה או משימה לא נעימה. בדיוק כמו שאם נושאת את ילדה לאורך תקופת ההיריון, וכשם שהיא מאכילה ודואגת לילדה בתקופת ינקותו – כך היא גם ממשיכה למלא מקום כה מהותי בחייהם של ילדיה בימי התבגרותם, ואפילו כשהם כבר גברים ונשים בוגרים. בעוד תפקידה של האם צריך להשתנות ולהתפתח – האהבה, הדאגה, הטיפוח והעידוד שהאם מעניקה לילדיה צריכים להמשיך לעולם.

English
חזור לעמוד הבית בעברית
מה אומרים הכתובים על אמהות משיחיות?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים