settings icon
share icon
שאלה

?האם זה נכון למאמין לצאת או להינשא למי שאינו מאמין

תשובה


באגרת השנייה אל הקורינתים ו' 14 אנחנו קוראים, "אל תרתמו לעול אחד עם הבלתי מאמינים; כי איזו שותפות לצדקה עם עוולה? ומה רעות יש לאור עם חושך?" בעוד הפסוק אינו מזכיר נישואין באופן ספציפי, הרי שבהחלט יש לו השלכות על חיי הנישואין. הקטע ממשיך ואומר, "מה הסכמה יש למשיח עם בליעל? או מה חלק למאמין עם מי שאינו מאמין? ומה קשר יש להיכל אלוהים עם אלילים? הן אנחנו היכל אלוהים חיים, כפי שאמר אלוהים: 'ושכנתי בתוכם'; 'והתהלכתי בתוככם'; 'והייתי להם לאלוהים והמה יהיו לי לעם'. על כן 'צאו מתוכם והברו', נאום ה', 'וטמא אל תגעו'; ואני אקבל אתכם" (פס' 17-15).

הכתובים גם אומרים, ”אל תטעו; חברת אנשים רעים תשחית מידות טובות" (הראשונה אל הקורינתים ט"ו 33). כל קשר אינטימי עם לא מאמין יכול להפוך במהירות ובקלות לדבר שיעכב את הליכתך עם המשיח. אנחנו נקראים לבשר לאובדים אבל לא להיות איתם ביחסים אינטימיים. אין שום דבר רע ביחסי חברות איכותיים עם לא מאמינים – אבל זה צריך להיות הגבול. אם אתה יוצא עם לא מאמינה, מהי באמת העדיפות שלך, לנהל איתה רומן או לקרב אותה למשיח? אם את נשואה ללא מאמין, איך תוכלו שניכם לטפח אינטימיות רוחנית בחיי הנישואין שלכם? איך אפשר לבנות נישואין איכותיים אם אינכם מסכימים על הנושא החשוב ביותר בעולם – ישוע המשיח?

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

האם למאמין/ה מותר לנהל מערכת יחסים או להנשא למי שאינו/ה מאמין/ה?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries