?האם זה נכון למאמין לצאת או להינשא למי שאינו מאמיןשאלה: האם למאמין/ה מותר לנהל מערכת יחסים או להנשא למי שאינו/ה מאמין/ה?

תשובה:
בשנייה אל הקורינתים ו' 14 אנחנו קוראים, "אל תרתמו לעול אחד עם הבלתי מאמינים; כי איזו שותפות לצדקה עם עוולה? ומה רעות יש לאור עם חושך?" בעוד הפסוק אינו מזכיר נישואין באופן ספציפי, הרי שבהחלט יש לו השלכות על חיי הנישואין. הקטע ממשיך ואומר, "מה הסכמה יש למשיח עם בליעל? או מה חלק למאמין עם מי שאינו מאמין? ומה קשר יש להיכל אלוהים עם אלילים? הן אנחנו היכל אלוהים חיים, כפי שאמר אלוהים: 'ושכנתי בתוכם'; 'והתהלכתי בתוככם'; 'והייתי להם לאלוהים והמה יהיו לי לעם'. על כן 'צאו מתוכם והברו', נאום ה', 'וטמא אל תגעו'; ואני אקבל אתכם" (פס' 17-15).

הכתובים גם אומרים, ”אל תטעו; חברת אנשים רעים תשחית מידות טובות" (הראשונה אל הקורינתים ט"ו 33). כל יחס אינטימי עם לא מאמין יכול להפוך במהירות ובקלות לדבר שיעכב את הליכתך עם המשיח. אנחנו נקראים לבשר לאובדים אבל לא להיות איתם ביחסים אינטימיים. אין שום דבר רע ביחסי חברות איכותיים עם לא מאמינים – אבל זה צריך להיות הגבול. אם אתה יוצא עם לא מאמינה, מהי באמת העדיפות שלך, לנהל איתה רומן או לקרב אותה למשיח? אם את נשואה ללא מאמין, איך תוכלו שניכם לטפח אינטימיות רוחנית בחיי הנישואין שלכם? איך אפשר לבנות נישואין איכותיים אם אינכם מסכימים על הנושא החשוב ביותר בעולם – ישוע המשיח?חזור לעמוד הבית בעבריתהאם למאמין/ה מותר לנהל מערכת יחסים או להנשא למי שאינו/ה מאמין/ה?