settings icon
share icon
שאלה

?נישואים לנצח- מהו המפתח

תשובה


שאול השליח אמר שהאשה "קשורה" לבעלה כל עוד הוא חי. "האשה הנשואה קשורה לבעלה על-ידי התורה כל עוד הוא חי, אך אם ימות בעלה פטורה היא מחוק התורה הקושר אותה לבעלה" (אל הרומים ז' 2). העיקרון עליו עומד הפסוק הוא שכדי לסתום את הגולל על קשר נישואים, מישהו צריך למות. זוהי השקפת עולמו של אלוהים בנושא, שרחוקה כרחוק מזרח ממערב מהמציאות אותה אנחנו מוצאים בעולם בימינו. בחברה המודרנית בה אנו חיים, כ-51% מהנישואים מסתיימים בגירושין. כלומר, יותר ממחצית הזוגות שנשבעו אמונים זה לזו והכריזו קבל עם ועדה "עד שהמוות יפריד בינינו", אינם עומדים בהבטחה שהבטיחו.

השאלה המתבקשת היא, אם כן, מה יכולים זוגות נשואים לעשות על מנת להבטיח שנישואיהם ימשכו "עד שהמוות יפריד ביניהם?" הנקודה החשובה ביותר היא הצייתנות לאלוהים ולדברו. זהו עקרון שעלינו לשמור בתוקף בחיינו עוד לפני הנישואים, בעוד הגבר והאישה אינם קשורים אחד לשני. אלוהים אומר, "הילכו שנים יחדיו בלתי אם נועדו?" (עמוס ג' 3) עבור המאמינים שנולדו מחדש זה אומר שאל להם לפתח יחסים קרובים עם מי שאינו מאמין. "אל תרתמו לעול אחד עם הבלתי מאמינים; כי איזו שותפות לצדקה עם עוולה? ומה רעות יש לאור עם חושך?" (השנייה אל הקורינתים ו' 14). אם עקרון בסיסי זה היה נאכף, חלק ניכר מכאבי הלב והסבל מאוחר יותר בנישואים היו נמנעים.

עקרון נוסף שיעזור לנו להגן על אריכות ימי הנישואים הוא שהבעל צריך לציית לאלוהים, לאהוב את אשתו, לכבד אותה ולהגן עליה כפי שהוא רוצה שישוע יעשה עבורו (אל האפסים ה' 31-25). בה במידה, האישה צריכה גם היא לציית לאלוהים ולהיכנע לבעלה כפי שהיא נכנעת לאדון (אל האפסים ה' 22). נישואים של גבר ואישה הם תמונה רוחנית של היחסים שלנו עם המשיח ועם הקהילה. המשיח נתן את עצמו עבור הקהילה, אהב וכיבד אותה והגן עליה כ"כלתו" (התגלות י"ט 9-7).

כשאלוהים כונן את הנישואים הראשונים בין אדם וחווה, היא נבראה "כעצם מעצמיו" (ראה בראשית ב' 22) והם הפכו "לבשר אחד" (פס' 24-23). זה הרעיון שהחברה המודרנית איבדה. ההפיכה לבשר אחד היא יותר מאשר איחוד פיזי. המשמעות שלה היא להשתלב בחשיבה ובנשמה של אדם אחר במטרה ליצור יחידה אחת. אלו יחסים שמתשתרעים מעבר למשיכה חושנית או רגשית ונכנסים לתחום של "אחדות" רוחנית שיכולה להימצא רק כששני בני הזוג נכנעים לאלוהים וזה לזו. אלה יחסים שאינם מושתתים על "עצמי או שלי" אלא על "אנחנו ושלנו". זהו אחד מהסודות לנישואים ארוכים "עד שהמוות יפריד בינינו". לפעול כדי שהנישואים ימשכו עד שהמוות הוא שיפריד בין בני הזוג הנשואים הוא דבר מה ששני הצדדים חייבים לתת לו עדיפות בחייהם. פיתוח מערכת יחסים אישית קרובה עם אלוהים היא שביכולתה להבטיח שמערכת היחסים בין בעל ואשה גם היא תהיה איכותית וארוכת ימים לתפארת אלוהים.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהו המפתח לנישואים ארוכי טווח?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries