?נישואים לנצח- מהו המפתחשאלה: נישואים לנצח- מהו המפתח?

תשובה:
השליח שאול אמר שהנשים "קשורות" לבעלן כל עוד הוא חי. "כי אישה בעלת בעל קשורה היא באישה כפי התורה בחייו; ובמות הבעל פטורה היא מתורת בעלה" (אל הרומיים 7:2). העיקרון שאנחנו יכולים לגלות כאן הינו שמישהו צריך למות לפני שקשר הנישואים יסתיים. זוהי השקפת עולמו של אלוהים ולעיתים קרובות מידי אי אפשר למצוא קשר למציאות של הנישואין היום. בחברה המודרנית של ימינו כ- 51% מהנישואים מסתיימים בגירושין. זה אומר שיותר ממחצית הזוגות אשר נשבעו, "עד שהמוות יפריד בינינו" אינם מחזיקים מעמד עד לנקודה זו.

אם כך השאלה אשר ראויה להישאל הנה, מה יכולים זוגות נשואים לעשות על מנת להבטיח את נישואיהם "עד שהמוות יפריד בינינו?" הנושא החשוב ביותר הינו הצייתנות לאלוהים ולדברו. זהו עקרון שעלינו לשמור בתוקף בחיינו לפני הנישואין בעוד גבר ואישה עדיין אינם קשורים אחד לשני. אלוהים אומר, "הילכו שנים יחדיו בלתי אם נועדו?" (עמוס 3:3) עבור המאמינים שנולדו מחדש זה אומר לא להתחיל יחסים קרובים עם אף אחד שאינו מאמין. "אל תהיו מושכי עול זר עם חסרי אמונה; כי אי זה שותפות יש לצדקה עם העוול? ואי זה התחברות לאור עם החושך?" (השנייה אל הקורינתיים 6:14). אם עקרון יחיד זה היה נאכף, אז זה היה חוסך את כאבי הלב והסבל מאוחר יותר בנישואין.

עקרון נוסף אשר יעזור לנו להגן על אריכות הימים של הנישואים הינו שהבעל צריך לציית לאלוהים, לאהוב, לכבד ולהגן על אשתו כפי שהוא היה רוצה שיעשה עבורו (אל האפסיים 25-31: 5). הצד השני, האישה צריך לציית לאלוהים ולהיכנע לבעלה כפי שהיא נכנעת לאדון (אל האפסיים 5:22). הנישואין בין גבר ואישה הינם תמונה רוחנית של היחסים שלנו עם המשיח ועם הקהילה. המשיח נתן את עצמו עבור הקהילה ואהב, כיבד והגן עליה כמו על "כלתו" (התגלות 7-9: 19).

כאשר אלוהים ערך את הנישואים הראשונים בין אדם וחוה, היא נבראה "מעצם מעצמיו" (בראשית 2:22) והם הפכו "לבשר אחד" (בראשית 23-24: 2). זהו הרעיון אשר אבד בחברה המודרנית. להפוך לבשר אחד אומר יותר מרק איחוד פיזי. זה אומר לפגוש את המחשבה והנשמה של אדם אחר על מנת ליצור יחידה אחת. יחסים אלה הינם מעבר למשיכה חושנית או רגשית ונכנסים לתחום של "אחדות" רוחנית אשר יכולה להימצא רק כאשר שני בני הזוג נכנעים לאלוהים ואחד לשני. אלה יחסים אשר אינם מושתתים על "עצמי או שלי" אלא "אנחנו ושלנו." זהו אחד מהסודות לנישואים ארוכים ונצחיים. לגרום לנישואים להמשך עד שהמוות מפריד בין אחד לשני הינו משהו ששני השותפים צריכים לתת לו עדיפות. להתגבש מבחינה אנכית ביחסים עם אלוהים הינו גורם מבטיח ליחסים אופקים בין בעל ואישה אשר מתמשך ומפאר את אלוהים.חזור לעמוד הבית בעבריתנישואים לנצח- מהו המפתח?