?מה אומרים כתבי הקודש על נישואיןשאלה: מה אומרים כתבי הקודש על נישואין?

תשובה:
המוסד האלוהי של נישואין מוזכר בבראשית. "ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אישה כי מאיש לוקחה זאת: על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד: ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו" (בראשית 23-24: 2). אלוהים ברא את האדם ועשה ואת האישה "מעצם מעצמיו." התהליך כפי שכתוב אומר לנו שאלוהים לקח את אחת "מצלעותיו" של אדם (בראשית 21-22:2).

לפיכך, חווה נלקחה "מצידו" של אדם והיא צריכה לעמוד לצידו. "ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו" (בראשית 2:20). המילה "עזר" פירושה לאפוף, להגן לעזור או לסייע. חוה נבראה על מנת להיות לצידו של אדם כ"חצי השני" שלו, להיות לו לעזרה ותמיכה. גבר ואישה כאשר הם נישאים הופכים "לבשר אחד." בברית החדשה ניתנת אזהרה לאחדות זו. "אם כן אינם עוד שנים כי אם בשר אחד לכן את אשר חבר האלוהים אל יפרידנו האדם" (מתי 19:6).

במספר אגרות אשר נכתבו ע"י השליח שאול מדובר על הנושאים אשר מציגים את העמדה של כתבי הקודש לגבי נישואין וכיצד מאמינים שנולדו מחדש צריכים לנהוג ביחסי הנישואין שלהם. אנו מוצאים קטעים כאלה בראשונה אל הקורינתיים פרק 7 ובאיגרת אל האפסיים 22-33: 5. כאשר לומדים יחד שני הקטעים הללו מספקים למאמין עקרונות מקראיים אשר אפשר להשתמש בהם כמסגרת לנישואין אשר ישביעו את רצונו של אלוהים.

הקטע אשר נמצא באיגרת אל האפסיים הינו מעמיק במיוחד בהקשר לנישואים מצליחים לפי כתבי הקודש. "הנשים הכנענה לבעליכן כמו לאדונינו: כי האיש הוא ראש האישה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף" (אל האפסיים 22-23: 5). "האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה וייתן את נפשו בעדה" (אל האפסיים 5:25). "כן האנשים חייבים לאהוב את נשיהם כגופם כי האוהב את אשתו אוהב את עצמו: כי מעולם לא שנא איש את בשרו כי אם זן ומכלכל אותו כאשר גם האדון את עדתו" (אל האפסיים 28-29: 5). "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד" (אל האפסיים 5:31).

כאשר הבעל והאישה בוחרים בעקרונות הללו בהרמוניה של יחסיהם כמאמינים אשר נולדו מחדש, זה מביא לנישואין אשר מבוססים על כתבי הקודש. אלו אינם יחסים שאינם מאוזנים, אלא של מי שמאוזן עם הרעיון של ישוע כראש האיש והאישה ביחד. לפיכך, הרעיון המקראי של נישואין הינו אחדות בין שני יחידים אשר מציירים תמונה של יחסי אחדות עם המשיח ועם קהילתו.חזור לעמוד הבית בעבריתמה אומרים כתבי הקודש על נישואין?