?האם בני זוג יכולים לחלוק מקום מגורים או לגור ביחד לפני שהם נישאיםשאלה: האם בני זוג יכולים לחלוק מקום מגורים או לגור ביחד לפני שהם נישאים?

תשובה:
התשובה לשאלה זו תלויה איכשהו במה הכוונה "בלגור ביחד." אם זה אומר קיום יחסי מין- אזי זה לבטח חטא. יחסי מין לפני נישואין מגונים באופן חוזר ונשנה בכתבי הקודש יחד עם כל סוגי חוסר המוסריות ביחסי מין (מעשי השליחים 15:20; אל הרומיים 1:29; הראשונה אל הקורינתיים 5:1; 13,18: 6; 7:2; 10:8; השנייה אל הקורינתיים 12:21; אל הגלטיים 5:19; אל האפסיים 5:3; אל הקולוסים 3:5; הראשונה לתסלוניקים 4:3; יהודה 7). כתבי הקודש מעודדים הנזרות מוחלטת מחוץ (ולפני) מסגרת הנישואין. יחסי מין לפני הנישואין נחשבים לחטא השווה לניאוף או צורות אחרות של חוסר מוסריות ביחסי מין, כיוון שכולם כוללים קיום יחסי מין עם מישהו שאינך נשוי לו.

אם הכוונה "בלגור ביחד" הינה להתגורר באותו הבית, אולי במידת מה זה נושא אחר. באופן כללי , אין חטא בכך שגבר ואישה חולקים את אותו הבית – אם כמובן הם אינם נותנים מקום לחוסר מוסריות. מכל מקום, הבעיה עולה כאשר בכל זאת קיים רושם של חוסר מוסריות (הראשונה אל התסלוניקים 5:22; אל האפסיים 5:3) וזה גורם לפיתוי עצום ולחוסר מוסריות. כתבי הקודש מצווים עלינו לברוח מחוסר מוסריות, לא לחשוף את עצמנו לפיתוי תמידי ולחוסר מוסריות (הראשונה אל הקורינתיים 6:18). כמו כן קיימת גם הבעיתיות של הרושם שנוצר. כאשר בני זוג גרים ביחד נוצרת ההנחה שהם ישנים ביחד – זה רק טבע הדברים. למרות שמגורים באותו הבית אינו נחשב לחטא בפני עצמו, הרושם של החטא בכל זאת נוצר. כתבי הקודש מצווים עלינו להימנע מכל רושם של חטא (הראשונה אל התסלוניקים 5:22; אל האפסים 5:3), לברוח מחוסר מוסריות, ולא לפגוע או להוות מכשול לאף אחד. מסקנה, אין זה מביא כבוד לאלוהים שבני זוג גרים ביחד לפני שהם נישאים.חזור לעמוד הבית בעבריתהאם בני זוג יכולים לחלוק מקום מגורים או לגור ביחד לפני שהם נישאים?