האם זה מן הראוי שבני זוג מאמינים יגורו ביחד לפני שהם נישאים?


שאלה: האם זה מן הראוי שבני זוג מאמינים יגורו ביחד לפני שהם נישאים?

תשובה:
התשובה לשאלה זו תלויה במשמעות המונח "לגור ביחד". אם הכוונה היא לקיום יחסי מין – הרי שאין כל ספק כך שזהו חטא. קיום יחסי אישות קודם לנישואין זוכה לגינוי חוזר ונשנה בכתבי הקודש, לצד כל חטאי חוסר המוסריות המינית (מעשי השליחים ט"ו 20; אל הרומים א' 29; הראשונה אל הקורינתים ה' 1; ו' 13, 18; ז' 2; י' 8; השנייה אל הקורינתין י"ב:21; אל הגלטים ה' 19; אל האפסים ה' 3; אל הקולוסים ג' 5; הראשונה לתסלוניקים ד' 3; יהודה 7). כתבי הקודש מעודדים הנזרות מוחלטת מחוץ (ולפני) למסגרת הנישואין. יחסי מין לפני הנישואין נחשבים לחטא השווה לניאוף או צורות אחרות של חוסר מוסריות מינית.

אבל אם הכוונה במושג "לגור ביחד" היא פשוט להתגורר תחת אותה קורת גג, התשובה אולי שונה במידה מסוימת. באופן כללי, אין כל חטא בכך שגבר ואישה מתגוררים תחת אותה קורת גג – כל עוד, כמובן, הם אינם נותנים פתח לחוסר מוסריות. יחד עם זאת, הבעיה עולה כשבכל זאת קיים רושם של חוסר מוסריות (הראשונה אל התסלוניקים ה' 22; אל האפסים ה' 3), או כשהחיים באותו בית מובילים לפיתוי עצום ולחוסר מוסריות. כתבי הקודש מצווים עלינו לברוח מחוסר מוסריות, ולא לחשוף את עצמנו לפיתוי תמידי ולחוסר מוסריות (הראשונה אל הקורינתיים ו' 18). בנוסף לכך, חשוב לתת את הדין על הרושם השלילי שעשוי להיווצר. כשבני זוג גרים ביחד, מטבע הדברים, הצופה מן הצד עשוי להניח שהם חולקים גם את אותה המיטה. למרות שמגורים תחת אותה קורת גג כשלעצמם הם אינם בגדר חטא, הרי שהרושם שבני הזוג מעורבים בחטא בכל זאת נוצר. כתבי הקודש מצווים עלינו להימנע מכל רושם של חטא (הראשונה אל התסלוניקים ה' 22; אל האפסים ה' 3), לברוח מחוסר מוסריות, ולא לפגוע או להוות מכשול לאף אחד. המסקנה המתבקשת היא שהתגוררות של בני זוג שאינם נשואים תחת אותה קורת גג אינה נותנת כבוד והדר לאלוהים, ולכן יש להימנע ממנה.

English
חזור לעמוד הבית בעברית
האם זה מן הראוי שבני זוג מאמינים יגורו ביחד לפני שהם נישאים?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים