?מה אומרים כתבי הקודש על תביעות משפטיות


שאלה: מה אומרים הכתובים בנוגע לתביעות משפטיות?

תשובה:
באגרת הראשונה אל הקורינתים ו' 8-1 נאמר באופן ברור שעל המאמינים לא לתבוע אחד את השני. הצגת העובדה, קבל עם ועדה, שמאמינים אינם מסוגלים לסלוח אחד לשני ולהתפשר על חוסר ההסכמה ביניהם, היא הצגה של כישלון רוחני. למה שמישהו ירצה להימנות על המאמינים בישוע אם המאמינים בישוע ניצבים בפני אותן הבעיות כמו כל אחד אחר, והם אינם מסוגלים לפתור אותן? יחד עם זאת, יש מקרים בהם תביעה משפטית היא בכל זאת הדרך הנכונה לפעול. אם הדפוס המקראי של פיוס נאכף (ראה מתי י"ח 17-15) והצד הפוגע עדיין עומד על שלו, במקרים מסוימים תביעה משפטית היא הדבר הנכון לעשותו. אבל בחירה בתביעה משפטית צריכה להיות המוצא האחרון ורק לאחר תפילה רבה עבור חכמה והדרכה (יעקב א' 5) והתייעצות עם מנהיגים רוחניים.

באגרת הראשונה אל הקורינתים ו' 4 אנחנו קוראים: "והנה כשיש ביניכם ענינים של חיי יום יום, דווקא את הנקלים בעיני הקהילה אתם מושיבים לשופטים". פסוקים 6-1 בפרק ו' דנים בחוסר הסכמה בקהילה, אבל שאול מדבר על בתי משפט "חילוניים" כשהוא דן בדברים שיש להם חלק בחיים האלה, בחיי היום יום. הכוונה היא לדברים שעניינם מחוץ לענייני הקהילה. לשם כך בדיוק קיים בית המשפט. שאול אומר כי בעיות שמתעוררות בקרב הקהילה עצמה צריכות לידון במסגרת הקהילה, ולא מחוצה לה בבית המשפט.

במעשי השליחים כ"א 26 אנחנו קוראים ששאול נעצר והואשם שלא בצדק על מעשה שלא עשה. בהמשך נאמר לנו שהרומאים לקחו אותו, ובפרק כ"ב אנחנו קוראים, ש"בתגובה ציווה שר האלף להביאו אל תוך המצודה והורה לחקור אותו במלקות, כדי לברר מדוע צעקו עליו כך. אבל בעת שקשרו אותו ברצועות אמר שאול אל שר המאה העומד לידו: 'האם מתר לכם להלקות אזרח רומי בלא משפט?'" (פס' 25-24). שאול השתמש בחוק הרומי ובאזרחותו בכדי להגן על עצמו. אין פסול בהסתייעות בבית המשפט כל עוד זה נעשה עם המוטיבציה הנכונה ובלב נקי.

בראשונה אל הקורינתיים ו' 7 נאמר, "בכלל, בעצם העובדה שאתם תובעים זה את זה למשפט, כבר הפסדתם. מדוע לא תבכרו להיות מקופחים? מדוע לא תבכרו להיות נעשקים?" מה שמדאיג את שאול הוא עדותו של המאמין. עדיף שנסבול ניצול ואפילו התעללות והתעמרות; העיקר שלא נהיה אנחנו אלה שנגרום למישהו להתרחק מהאדון מכיוון שאנחנו לוקחים אותו לבית המשפט. מה חשוב יותר, מאבק חוקי, או קרב על נשמתו הנצחית של האדם?

לסיכום, האם מאמין צריך לתבוע את אחיו בענייני קהילה? בהחלט לא! האם מאמין יכול לתבוע את אחיו כשמדובר בעניינים שאינם נוגעים לחיי הקהילה? עדיף שלא אם ביכולתו להימנע מכך. האם מאמין יכול לתבוע את מי שאינו מאמין? שוב, לא, אם אפשר להימנע מכך. יחד עם זאת, במקרים מסוימים (כמו בדוגמה של שאול), מותר ואף רצוי להשתמש בהגנה משפטית.

English
חזור לעמוד הבית בעברית
מה אומרים הכתובים בנוגע לתביעות משפטיות?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים