?מה אומרים כתבי הקודש על תביעות משפטיותשאלה: מה אומרים כתבי הקודש על תביעות משפטיות?

תשובה:
הראשונה אל הקורינתיים 1-8: 6 מורה באופן ברור למאמינים שלא לתבוע אחד את השני. להציג את העובדה שמאמינים אינם מסוגלים לסלוח אחד לשני ולהתפשר על חוסר ההסכמה ביניהם הינו להציג כישלון רוחני. מדוע שמישהו ירצה להיות מאמין אם למאמינים יש את אותן הבעיות והם אינם מסוגלים לפתור אותן? מכל מקום, ישנם מספר מקרים שבהם תביעה משפטית תהיה הדרך הנכונה ביותר. אם הדפוס המקראי של פיוס נאכף (מתי 15-17: 18) והצד הפוגע עדיין טועה, במקרים מסוימים תביעה משפטית תהיה הדבר הנכון לעשות. אולם זה צריך להיעשות רק לאחר תפילה רבה עבור חכמה (יעקוב 1:5) והתייעצות עם מנהיגים רוחניים.

בראשונה אל הקורינתיים 6:4 נאמר "ואתם כאשר יש לכם דיני ממונות מושיבים אתם את הנחשבים לאין בקהל לשופטיכם?" ההקשר הכולל בראשונה אל הקורינתיים 1-6: 6 מתמודד עם חוסר הסכמה בקהילה, אולם שאול מתייחס לבית המשפט כאשר הוא אומר שהמשפט מתייחס לדברים אשר יש להם חלק בחיים האלה. שאול מתכוון לעניינים של החיים האלה אשר הינם מחוץ לענייני הקהילה, זו הסיבה שבגללה קיים בית המשפט. שאול אומר כי בעיות בקהילה אינן צריכות להילקח לבית המשפט, אולם יש צורך לשפוט אותן בתוך הקהילה.

מעשה השליחים פרק 21 בתחילת פסוק 26 מדבר על שאול אשר נעצר והואשם שלא בצדק על משהו שלא עשה. לאחר מכן הרומאים לקחו אותו ובפרק 22 בתחילת פסוק 24 אנו קוראים, "ויצו שר האלף להוליכו אל המצעד ויאמר לבדקו במלקות למען ידע מדוע המה ככה צועקים עליו, ויהי כאשר אוסר להכותו ברצועות ויאמר אל שר המאה העומד עליו האף רישיון לכם להכות איש רומי בלא דין ומשפט?" שאול השתמש בחוק הרומי ובאזרחותו על מנת להגן על עצמו. אין פסול בלהשתמש בבית המשפט כל עוד זה נעשה עם מוטיבציה נכונה ובלב נקי.

בראשונה אל הקורינתיים 6:7 נאמר, "הן בכול ירידה היא לכם שתריבו זה עם זה למה לא תבחרו לסבול הונאה ולמה לא תבחרו להיות עשוקים." הדבר ששאול מודאג בגללו הינה העידות של המאמין. יהיה זה עדיף עבורנו להיות מנוצלים ואפילו שיתעללו בנו מאשר אנחנו נהיה אלה שנגרום למישהו להתרחק יותר מהאדון כאשר אנו לוקחים אותו לבית המשפט. מה חשוב יותר, קרב חוקי, או קרב על נשמתו הנצחית של האדם?

לסיכום, האם מאמין צריך לתבוע את אחיו בענייני קהילה? בהחלט לא! האם מאמין יכול לתבוע את אחיו בעניינים אזרחיים? לא, אם יש אפשרות להימנע מכך. האם מאמין יכול לתבוע את מי שאינו מאמין בעניינים אזרחיים? שוב, לא, אם אפשר להימנע מכך. מכל מקום, במקרים מסוימים, כמו הגנה על זכויותינו (כמו הדוגמא של שאול), יהיה זה מתאים להשתמש בהגנה משפטית.חזור לעמוד הבית בעבריתמה אומרים כתבי הקודש על תביעות משפטיות?