settings icon
share icon
שאלה

?ישוע הוא שה האלוהים – מה זאת אומרת

תשובה


כשישוע מכונה שה האלוהים (יוחנן א' 29, 36), הכוונה היא לכך שהוא הקורבן המושלם והאולטימטיבי ככפרה על חטא. כדי להבין מי ישוע היה ומה הוא עשה, אנחנו חייבים להתחיל בתנ"ך, שמכיל נבואות אודות ביאתו של המשיח כ"קורבן אשם" (ישעיהו נ"ג 10). למעשה, כל מערכת הקורבנות שאלוהים כונן בתנ"ך סללה את הדרך לביאתו של ישוע המשיח, שהיה הקורבן המושלם שאלוהים סיפק ככפרה על חטאי בני האדם (רומים ח' 3; עברים י').

לקורבן כבשים היה חלק חשוב בחיי הדת היהודיים ובמערכת הקורבנות. כשיוחנן המטביל התחייס לישוע כאל "שה האלוהים הנושא חטאת העולם" (יוחנן א' 29), היהודים ששמעו אותו היו עשויים לחשוב מייד על אחד מבין הקורבנות החשובים. ככל שחג הפסח הלך וקרב, המחשבה הראשונה היתה אולי על קורבן שה הפסח. בחג הפסח אנחנו זוכרים הרי את ישועת בני ישראל בידי אלוהים משיעבוד בידי המצרים. למעשה, שחיטת שה הפסח והזיית דמו על משקופי הבתים (שמות י"ב 13-11), היא תמונה נפלאה של פעולת הכפרה שישוע כונן על הצלב. אלה עבורם הוא מת מכוסים בדמו, מוגנים מפני מלאך המוות (הרוחני).

קורבן חשוב נוסף שכרוך בהקרבת שה היה קורבן התמיד היומי שהועלה בבית המקדש בירושלים. מדי בוקר וערב, הוקרב שה בבית המקדש לכפרה על חטאי העם (שמות כ"ט 42-38). הקורבנות היומיים האלה, כמו כל הקורבנות האחרים, נועדו פשוט בכדי לכוון אנשים אל עבר הקורבן המושלם של ישוע על הצלב. למעשה, השעה בה נצלב ישוע מקבילה לשעת קורבן התמיד במקדש. היהודים בימי ישוע הכירו היטב את דברי הנביאים ישעיהו וירמיהו, שניבאו את ביאתו של האחד ש"כשה לטבח יובל" (ירמיהו י"א 19; ישעיהו נ"ג 7) ושסבלו וקורבנו יספקו את ישועת ישראל. אותו אדם, כמובן, היה לא אחר מאשר ישוע המשיח, "שה האלוהים".

למרות שהרעיון של מערכת קורבנות עשוי להראות לנו מוזר היום, הרי שהרעיון של תשלום או פיצוי הוא רעיון שאנחנו בהחלט מסוגלים להבין בקלות. אנחנו יודעים ששכר החטא הוא מוות (רומים ו' 23) ושהחטא שלנו מפריד בינינו ובין אלוהים. אנחנו יודעים גם שכתבי הקודש מלמדים שכולם חטאו, ואין איש שנחשב ישר בעיני אלוהים (רומים ג' 23).

בגלל חטאינו, אנחנו מופרדים מאלוהים, ואנחנו עומדים לפניו אשמים. לפיכך, התקווה היחידה שיש לנו היא בכך שהוא סיפק דרך מוצא שתאפשר לנו להתרצות אליו, ואת זה הוא עשה באמצעות שליחת בנו ישוע המשיח למות במקומנו על הצלב. ישוע מת כדי לכפר על חטאיהם של כל מי שמאמינים בו ושמים בו את מבטחם.

דרך מותו של ישוע על הצלב כקורבן המושלם של אלוהים וכתשלום המספק עבור חטאי בני האדם, וקימתו לתחייה שלושה ימים מאוחר יותר, אנחנו יכולים עכשיו לזכות בחיי נצח אם רק נאמין בו. העובדה שאלוהים עצמו סיפק את הקורבן שמכפר על חטאינו היא חלק מהחדשות הנפלאות של הבשורה כפי שהיא מוכרזת בברור בראשונה לפטרוס א' 21-18: "שהרי יודעים אתם כי לא בדבר נשחת, לא בכסף ולא בזהב, נפדיתם מדרככם התפלה שנחלתם מאבותיכם, כי אם בדם יקר של שה תמים שאין בו מום, בדמו של המשיח, אשר נודע מקדם, לפני היווסד תבל, ונגלה באחרית הימים למענכם. אתם אשר הודות לו מאמינים באלוהים שהקימו מן המתים ונתן לו כבוד למען תהיה אמונתכם ותקוותכם באלוהים".

English


חזור לעמוד הבית בעברית

ישוע הוא שה האלוהים – מה זאת אומרת?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries