איך אוכל לדעת שאני באמת מאוהב?


שאלה: איך אוכל לדעת שאני באמת מאוהב?

תשובה:
אהבה היא רגש רב עוצמה. היא מניעה חלק ניכר מהמתווה של חיינו. אנחנו מחליטים החלטות שונות בהתבסס על הרגש הזה, ואפילו בוחרים להינשא כי אנחנו מרגישים שאנחנו "מאוהבים". אולי זו גם הסיבה לכך שכמחצית מכל מערכות הנישואין בחברה המערבית מסתיימים בגירושין. הכתובים מלמדים אותנו שאהבה אמיתית היא לא רגש שמופיע או נעלם, אלא החלטה. עלינו לא רק לאהוב את אלה שאוהבים אותנו, אלא גם את אלה ששונאים אותנו, בדיוק כפי שהמשיח אהב אל אלה שאינם אהובים (לוקס ו' 35). "האהבה סבלנית ונדיבה; האהבה אינה מקנאת; האהבה לא תתפאר ולא תתנשא; היא לא תנהג בגסות, לא תדרוש טובת עצמה, לא תרגז ולא תחשוב רעה. האהבה לא תשמח בעוולה, כי באמת שמחתה. היא תכסה על הכל, תאמין בכל, תקווה לכל ותסבול את הכל" (הראשונה אל הקורינתים י"ג 7-4)..

אנחנו יכולים להתאהב בקלות במישהו, אבל יש מספר שאלות שעלינו לשאול את עצמנו לפני שאנו מחליטים אם "רדאר האהבה" מדריך אותנו בכיוון הנכון. בראש ובראשונה, האם האדם הזה הוא מאמין – כלומר, האם הוא הקדיש את חייו למשיח ושם בו בלבד את מבטחו לישועה? בנוסף לכך, כשאדם שוקל לתת את ליבו ורגשותיו לאחר, עליו לשאול את עצמו אם הוא מוכן לשים את אותו האדם מעל כל אדם אחר, ולשים את מערכת היחסים ביניהם, כזוג נשוי, משנית לאלוהים בלבד? הכתובים אומרים לנו שכששני אנשים נישאים, הם הופכים לבשר אחד (בראשית ב' 24; מתי י"ט 5).

דבר נוסף שעלינו לשקול הוא, האם אותו אדם מתאים להיות בן (בת) זוג פוטנציאלי. האם הוא כבר שם את אלוהים במקום הראשון והחשוב ביותר בחייו? האם הוא מסוגל להקדיש את הזמן והאנרגיה הדרושים לבניית מערכת היחסים, ואולי אף הנישואין, לנצח? אין אמת מידה שיכולה לקבוע מתי אנחנו מאוהבים במישהו, אבל חשוב לבחון אם אנחנו מניחים לרגשות שלנו לכוון את צעדינו, או שאנחנו צועדים בתלם שכונן אלוהים לחיינו.

English
חזור לעמוד הבית בעברית
איך אוכל לדעת שאני באמת מאוהב?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים