?מי היו שנים-עשר התלמידים/ שליחים של ישוע המשיחשאלה: האם ישו הוא המשיח?

תשובה:
ישו נקרא המשיח במתי א' 16. למעשה, בכל פעם שמישהו אומר "Jesus Christ" הוא מתייחס לישו כאל המשיח, מכיוון שמשמעות המילה Christ היא "משיח". הברית הישנה חוזה את המשיח, והברית החדשה מגלה שהמשיח הוא ישו הנצרתי.

קיימים מספר דברים שהיהודים, שחיכו לביאת המשיח, ציפו שהוא יהיה, על בסיס נבואות בברית הישנה. המשיח יהיה עברי (ישעיהו ט', ו'), שיוולד בבית לחם (מיכה ה', ב') לבתולה (ישעיה ז', י"ד). הוא יהיה נביא כמו משה (דברים י"ח, י"ח), כהן ממשפחת מלכי-צדק (תהילים ק"י, ד'), מלך (ישעיהו י"א, א'-ד'), בן דוד (מתי כ"ב 42), שיסבול לפני שיזכה לתהילה (ישעיהו נ"ג). ישו ענה על כל אחת מהדרישות המשיחיות האלה.

ישו ענה על הדרישות המשיחות מעצם העובדה שהוא היה עברי משבט יהודה (לוקס ג' 30), ונולד בבית לחם (לוקס ב' 4-7) לבתולה (לוקס א' 26-27).

הוכחה אחרת לכך שישו היה המשיח היא העובדה שהוא היה נביא בדומה למשה. גם משה וגם ישו היו נביאים "אשר ידעו ה' פנים אל פנים" (דברים ל"ד, י' ; השווה ליוחנן ח' 38). אולם ישו הוא נביא גדול אפילו יותר ממשה מכיוון שבעוד שמשה הציל את בני ישראל מעבדות, ישו משחרר אותנו מהשעבוד למוות ולחטא. בניגוד למשה, ישו לא רק מייצג את אלוהים – הוא אלוהים (יוחנן י' 30). ישו לא רק מוביל אותנו לארץ המובטחת; הוא לוקח אותנו לשמיים לנצח (יוחנן י"ד 1-3). בגלל הדברים האלה וסיבות רבות אחרות, ישו הוא נביא גדול יותר ממשה.

למשיח היו אמורים להיות תפקידי כהונה. ישו לא היה משבט לוי, ורק ללויים מותר היה לשמש ככהנים. אם כן, כיצד היה ישו ראוי לשמש ככהן? ישו הוא כהן ממשפחת מלכי-צדק (בראשית י"ד; תהילים ק"י, ד'; האיגרת אל העברים ו' 20). מלכי-צדק פעל לפני בניית בית המקדש, ומשמעות שמו היא "מלך הצדק". מלכי-צדק נקרא גם "מלך שלם", שפירושו "מלך השלום" (האיגרת אל העברים ז' 2). מלכי-צדק בירך את אברהם (הנעלה מברך את הפחות נעלה, האיגרת אל העברים ז' 7), ואברהם נתן למלכי-צדק מעשר. לכן, ככהן ממשפחת מלכי-צדק, ישו עולה על אברהם (ראה יוחנן ח' 58) ועל הכהנים משבט לוי. הוא כהן אלוהי שמקריב קורבן שמסיר את החטא באופן סופי, ולא רק מעלים אותו באופן זמני.

כדי להיות המשיח, ישו חייב היה להיות גם מלך. ישו הוא משבט יהודה, שבט המלוכה. כאשר ישו נולד, אנשים חכמים מהמזרח הגיעו בחיפושם אחר מלך היהודים (מתי ב' 1-2). ישו ניבא שיום אחד הוא ישב על כסא כבודו (מתי י"ט 28; כ"ה 31). אנשים רבים מבני ישראל ראו את ישו כמלך שחיכו לו זמן רב, וציפו שהוא יעלה מייד לכס המלכות (לוקס י"ט 11), למרות שבשלב זה מלכותו של ישו אינה מן העולם הזה (יוחנן י"ח 36). בסוף חייו של ישו, במהלך משפטו לפני פילטוס, ישו לא ניסה להגן על עצמו, למעט מתן תשובה חיובית לשאלתו של פילטוס, האם הוא היה מלך היהודים (מרקוס ט"ו 2).

דרך אחרת שבה ישו מתאים לתיאור המשיח בברית הישנה היא העובדה שהוא המשרת הסובל על פי ישעיהו נ"ג. על הצלב ישו היה "נבזה ולא חשבנוהו" (ישעיהו נ"ג, ג'). הוא היה "מנוקב" (פסוק ה') ו"ניגש ונענה" (פסוק ז'). הוא מת עם גנבים אך נקבר בקבר של איש עשיר (פסוק ט'; השווה למרקוס ט"ו 27; מתי כ"ז 57-60). לאחר סבלו ומותו, ישו המשיח קם לתחייה (ישעיהו נ"ה, י"א; השווה לאיגרת הראשונה אל הקורינתים ט"ו 4) וזכה לתהילה (ישעיהו נ"ג 12). ישעיהו נ"ג היא אחת הנבואות הברורות ביותר המזהות את ישו כמשיח; זה אותו הקטע שהסריס האתיופי הקריא כאשר פיליפוס פגש אותו והסביר לו על ישו (מעשי השליחים ח' 26-35).

קיימות ראיות נוספות לכך שישו הוא המשיח. כל אחד מחגי ה' בברית הישנה מתקשר לחייו של ישו. כאשר ישו הגיע לעולם בפעם הראשונה הוא היה קורבן הפסח שלנו (יוחנן א' 29), לחם המצות שלנו (יוחנן ו' 35), והביכורים שלנו (האיגרת הראשונה אל הקורינתים ט"ו 20). אנשים נמלאו ברוח הקודש של ישו המשיח בחג השבועות (מעשי השליחים ב' 1-4). כאשר ישו המשיח יחזור, אנו נשמע את צעקת המלאך הראשי ואת חצוצרת אלוהים. זה לא מקרה שהחג הראשון בסתיו הוא יום תרועה, חג החצוצרות. לאחר שישו יחזור הוא ישפוט את העולם. זו היא ההתגשמות של החג הבא בסתיו, יום כיפור. לאחר מכן ישi יקים את מלכות אלף השנים שלנו וימלוך מכס המלוכה של דוד במשך 1,000 שנים. זה ישלים את חג הסתיו האחרון, סוכות, כאשר אלוהים יגור איתנו.

עבור אלה מאיתנו שמאמינים בישו כאלוהים וכמושיע, הראיות המוכיחות שהוא המשיח היהודי נראות כבלתי ניתנות לערעור. מדוע, איפה, מרבית היהודים אינם מקבלים את ישו כמשיח שלהם? גם ישעיהו וגם ישו ניבאו שבני ישראל ילקו בעיוורון רוחני כעונש על חוסר אמונה (ישעיהו ו', ט'-י'; מתי י"ג 13-15). בנוסף, מרבית היהודים בתקופתו של ישו חיכו למושיע פוליטי ותרבותי, ולא למושיע מחטא. הם רצו שישו ישחרר אותם מעול הרומאים ויהפוך את ציון לבירת העולם (ראה מעשי השליחים א' 6). הם לא היו מסוגלים להבין כיצד ישו הכנוע ושפל הרוח יהיה מסוגל לעשות זאת.

סיפור יוסף מהווה הקבלה מעניינת לעובדה שהיהודים אינם מזהים את המשיח שלהם. יוסף נמכר לעבדות על ידי אחיו, ולאחר טלטלות רבות התמנה לראש ממשלת מצריים. כאשר רעב היכה במצריים ובישראל כאחד, אחיו של יוסף ירדו למצריים כדי לקנות אוכל, ופגשו את יוסף – אבל לא זיהו אותו. אחיהם עמד לפניהם, אבל הם לא הכירו אותו. הם לא זיהו את יוסף מסיבה פשוטה מאוד: הוא לא נראה כמו שהם ציפו שהוא ייראה. הוא היה לבוש כמצרי; הוא דיבר כמו מצרי; הוא חי כמו מצרי. המחשבה שהוא עשוי להיות אחיהם האבוד משכבר הימים כלל לא עלתה על דעתם – בסופו של דבר, יוסף היה רועה עברי, ולא נסיך מצרי. באופן דומה, מרבית היהודים לא זיהו (ועדיין אינם מזהים) את ישו כמשיח שלהם. הם חיפשו מלך גשמי, ולא מושל של ממלכה רוחנית. (רבנים רבים מפרשים את המשרת הסובל בישעיהו נ"ה כעם היהודי, שסבל עקב מעשיהם של עמים אחרים). עיוורונם היה כה גדול, עד שאפילו הרבה מאוד נסים לא שינו את דעתם (מתי י"א 20).

יחד עם זאת, בתקופתו של ישו יהודים רבים כן ראו את האמת אודות ישו. רועי בית לחם ראו (לוקס ב' 16-17). שמעון במקדש ראה זאת (פסוק 34). חנה ראתה “ודברה על הילד באזני כל המחכים לגאולה בירושלים" (פסוק 38). פטרוס והשליחים האחרים ראו זאת (מתי ט"ז 16). מי ייתן שרבים אחרים ימשיכו לראות שישו הוא משיח, זה שמקיים גם את התורה וגם את דברי הנביאים (מתי ה' 17).חזור לעמוד הבית בעבריתהאם ישו הוא המשיח?