settings icon
share icon
שאלה

?מהי תיאורית התכנון האינטליגנטי

תשובה


תיאוריית התכנון התבוני גורסת ש"יש צורך בהגדרת מטרות תבונתיות על מנת להסביר מורכבות, מידע עשיר של מבנה ביולוגי וגורמים הניתנים לגילוי". ישנם מאפיינים ביולוגיים שקוראים תיגר על הסטנדרטים של "הסתברות אקראית" שתבע דרווין. מאפיינים אלה נראים כאילו תוכננו מראש. מאחר שתכנון דורש באופן הגיוני מתכנן תבוני, הרי שיש בכך הוכחה לקיומו של מתכנן תבוני. תיאוריית התכנון התבוני מורכבת משלושה טיעונים מרכזיים: 1) מורכבות שאינה ניתנת לצמצום, 2) מורכבות ספציפית, ו-3) העקרון האנטרופי.

1) מורכבות שאינה ניתנת לצמצום היא "...מערכת יחידה שמורכבת ממספר מרכיבים מתואמים שפועלים באופן הדדי שתורם לתפקוד הבסיסי, במסגרתו ההסרה של כל חלק תגרום למערכת להפסיק לתפקד ביעילות". במילים פשוטות, החיים מורכבים מחלקים ששזורים זה בזה ונתמכים אחד בשני בכדי לפעול ביעילות. שינוי אקראי יכול לגרום להתפתחות של חלק חדש, אבל הוא אינו מהווה הסבר להתפתחות המתאימה לחלקים רבים שנדרשים לתפקוד המערכת. לדוגמה, אין עוררין על כך שהעין היא מערכת שפועלת ביעילות. ללא גלגל העין (שכשלעצמו הוא מערכת מורכבת שאינה ניתנת לצמצום), עצב הראייה וקליפת הראייה, עין שעוברת מוטציה באופן אקראי תהיה חסרת תועלת להישרדות אותו מין, ואי לכך תוסר דרך תהליך של בחירה טבעית. מערכת העין היא חסרת כל תועלת אלא אם כל החלקים הנוכחיים מתפקדים כהלכה בו בזמנית.

2) מורכבות ספציפית היא העיקרון לפיו מאחר שמערכת מורכבת מסוימת יכולה להימצא באורגניזם כלשהו, הרי שצורה מסוימת של הנחיה צריכה להיות אחראית למקורה של אותה מערכת בכדי שתוכל להתפתח דרך תהליך אקראי. לדוגמה, מאה קופים שישבו מול מאה מכונות-כתיבה יפיקו אולי כמה מילים, או אולי משפט או שניים, אבל הם לעולם לא יצליחו להפיק מחזה של שייקספיר. עד כמה מסובכים יותר החיים הביולוגיים ממחזה של שייקספיר?

3) לפי העיקרון האנטרופי העולם "מכוונן" במטרה לאפשר חיים עלי אדמות. לו היחס בין האלמנטים באוויר ובאדמה היה משתנה ולו במעט, זנים רבים היו נכחדים עד מהרה. לו כדור הארץ היה ממוקם רק מספר קילומטרים קרוב או רחוק יותר מהשמש, יצורים רבים היו נעלמים. הקיום וההתפתחות של החיים עלי אדמות דורש ממשתנים רבים להיות מכווננים באופן מושלם בכדי שכל המשתנים יתקיימו דרך אירועים לא מתואמים.

למרות שתיאוריית התכנון התבוני אינה מעיזה לזהות מהו מקור האינטליגנציה (בין אם מדובר באלוהים או בגורם אחר כלשהו), רובם הגדול של התומכים בתיאוריית התכנון התבוני מאמינים בקיומו של האל. הם רואים בתופעת העיצוב שממלא את העולם הביולוגי כהוכחה לקיומו של אלוהים. עם זאת, ישנם גם אתיאיסטים שאינם יכולים להתכחש להוכחות החותכות לקיומו של תכנון תבוני, למרות שאינם מוכנים להכיר בבורא כאלוהים. הם נוטים לתרגם את הנתונים כהוכחה לכך שהעולם נוצר בידי איזה גזע נעלה של יצורים מהחלל החיצון (חייזרים).

תיאוריית התכנון התבוני אינה סיפור הבריאה המקראי. יש הבדל חשוב בין שתי העמדות. תיאוריית הבריאה יוצאת מנקודת הנחה שהתיאור המקראי של בריאת העולם הוא אמין ונכון ושהחיים עלי אדמות תוכננו על ידי מעצב תבוני (אלוהים). כשזו נקודת המוצא, המאמינים בתיאוריית הבריאתנות (אמיתות סיפור הבריאה המקראי) מחפשים הוכחות מעולם הטבע שתומכות במסקנה זו. נקודת המוצא של תיאוריית התכנון התבוני היא עולם הטבע, והמסקנות המתקבלות הן בהתאם: החיים עלי אדמות תוכננו בידי מעצב תבוני (יהיה אשר יהיה).

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהי תיאוריית התכנון התבוני?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries