?מה אומרים כתבי הקודש על הורות טובהשאלה: מה אומרים כתבי הקודש על הורות טובה?

תשובה:
הורות יכולה להיות התנסות קשה ומציקה, אולם גם אחד מהדברים הכדאיים והמגשימים שאנו יכולים לעשות בחיינו. לאלוהים יש הרבה לומר על הדרך שאנו יכולים להצליח לגדל את ילדינו להיות אנשי אלוהים. הדבר הראשון שאנו צריכים לעשות הוא ללמד אותם את האמת על דבר אלוהים.

ביחד עם אלוהים אוהב ונתינת דוגמא של יראת אלוהים ע"י כך שאנו מתחייבים למצוותיו "ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך: וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך: וכתבם על מזוזות ביתך ובשעריך" (דברים 7-9: 6). באופן סמלי ללכת אחרי המצוות שאלוהים נתן לעמו, אנו מלמדים את ילדינו שעבודת אלוהים צריכה להיעשות באופן עקבי ולא שמורה רק לשבת בבוקר או לתפילה לפני השינה.

למרות שילדינו לומדים הרבה דרך לימוד ישיר, הם לומדים הרבה יותר כאשר הם מסתכלים עלינו. זו הסיבה שעלינו להיות זהירים בכל דבר שאנו עושים. אנחנו קודם כל צריכים להכיר בתפקיד שאלוהים נתן לנו. בעלים ונשים צריכים לכבד אחד את השני ולהיכנע אחד לשני (אל האפסיים 5:21). באותו הזמן, אלוהים יסד שורה של סמכויות על מנת לשמור על הסדר.

בראשונה אל הקורינתיים 11:3 נאמר, "אך חפץ אנוכי שתדעו, כי ראש כל איש המשיח וראש האישה, האיש וראש המשיח הוא האלוהים." אנו יודעים שישוע אינו נחות מאלוהים, כפי שגם האישה אינה נחותה מבעלה. אלוהים מכיר, מכל מקום כי ללא כניעה לסמכות, אין סדר. אחריות הבעל כראש המשפחה הנה לאהוב את אשתו כפי שהוא אוהב את גופו, באותה מידה כפי שהמשיח אהב את הקהילה (אל האפסיים 25-29: 5).

בתגובה למנהיגות אוהבת זו, אין זה קשה לאישה להיכנע לסמכות בעלה (אל האפסיים 5:24, אל הקולוסים 3:18). האחריות העיקרית שלה הנה לאהוב את בעלה ואת ילדיה, לחיות בחכמה ובטהרה ולהשגיח על ביתה (טיטוס 4-5: 2). נשים באופן טבעי יותר מטפחות מאשר גברים, הן באופן טבעי נועדו להיות המשגיחות העיקריות של ילדיהן.

הטלת משמעת והוראה הינו חלק בלתי נפרד מהורות. במשלי 13:24 נאמר, "חושך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר." ילדים אשר גדלים בבתים שאין בהם משמעת מרגישים שאינם רצויים ואינם שווים. חסרה להם ההכוונה והשליטה העצמית, וכשהם מתבגרים הם מורדים ויש להם מעט או חוסר כבוד מוחלט לסמכויות שונות, כולל לאלוהים. "יסר בנך כי יש תקווה ואל המיתו אל תשא נפשך" (משלי 19:18).

באותו הזמן, הטלת משמעת צריכה להיות מאוזנת עם אהבה. ילדים יכולים לגדול כשהם כועסים, רפה ידיים ומרדנים (אל הקולוסים 3:21). אלוהים מכיר בכך שהטלת משמעת הינה כואבת כאשר יש בה צורך (אל העבריים 12:11), אולם כאשר נוהגים לפי הוראות אוהבות, זה נותן יתרון ניכר לילד. "ואתם האבות, אל תכעיסו את בניכם אך גדלום במוסר אדוננו ובתוכחתו" (אל אפסיים 6:4).

זה חשוב לערב את הילדים במשפחת הקהילה ושירות בה כאשר הם צעירים. להיות חלק מקהילה יציבה (אל העבריים 10:25), לתת להם לראות שאתה שוקד על דבר אלוהים וגם ללמוד ביחד איתם. לדבר איתם על העולם סביבם וללמד אותם על תהילתו של אלוהים לאורך חיי היומיום. "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" (משלי 22:6).חזור לעמוד הבית בעבריתמה אומרים כתבי הקודש על הורות טובה?