?האם המבול בזמנו של נוח היה גלובלי או מקומי


שאלה: המבול בימי נוח היה גלובלי או מקומי?

תשובה:
מכתבי הקודש עולה בברור שהמבול היה גלובלי. בבראשית ז'11 נאמר "...נבקעו כל מעינות תהום רבה וארובות שמים נפתחו". מהנאמר בבראשית א' 7-6 וב' 6, ברור שהסביבה טרם המבול הייתה שונה מכפי שהיא נראית כיום. בהתבסס על תיאורים אלה ואחרים, כמו גם על מאובנים וממצאים גיאולוגיים שנחשפו, בהחלט ניתן לשער שבשלב מסוים הארץ הייתה מכוסה בכיפת מים. יכול להיות שכיפה זו הייתה כיפה שמתאדה, או אולי היא היתה מורכבת מטבעת בדומה לטבעת הקרח של שבתאי. שילוב זה לצד שכבות מרובות של מים שבעבעו מתחת לפני האדמה, יכול היה להשתחרר מעל האדמה (בראשית ב' 6) וכתוצאה להמטיר מבול גלובלי.

הפסוקים הברורים ביותר שמעידים על האופן הכלל עולמי של המבול נמצאים בבראשית ז' 23-19: "והמים גברו מאוד מאוד על הארץ ויכסו כל ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמים, חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכוסו ההרים. ויגווע כל בשר הרומש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השורץ על הארץ וכל האדם. כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו. וימח כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך נוח ואשר איתו בתיבה".

בקטע האמור מופיעה המילה "כל" פעמים רבות. הוא מתאר איך המיים כיסו את כל ההרים הגבוהים מתחת השמים – במידה מספקת שתאפשר לתיבה לעבור ביניהם בבטחון. הקטע מתאר גם שכל בני האדם פרט לבאי התיבה, נמחו מעל פני האדמה. אם התיאורים האלה לא נועדו להבהיר שהמבול היה חובק עולם, אני לא יודע איך אלוהים יכול היה להבהיר זאת בצורה מוצלחת יותר. בנוסף לכך, לו המבול היה מקומי ולא גלובלי, מדוע אלוהים ציווה על נוח לבנות תיבה במקום פשוט לגרום לחיות לנדוד ולהורות לנוח לעשות כן גם הוא? מדוע הוא ציווה על נוח לבנות תיבה גדולה מספיק כדי להכיל חיות שונות אותן אנחנו מוצאים בעולם היום? אפילו הדינוזאורים החלו את חייהם בממדים קטנים וכנראה שנוח לא צריך היה להביא חיות בוגרות לתוך התיבה.

English
חזור לעמוד הבית בעברית
המבול בימי נוח היה גלובלי או מקומי?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים