settings icon
share icon
שאלה

?כיצד אני יכול לזהות מורה שקר/ נביא שקר

תשובה


ישוע הזהיר אותנו כי "כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר" וינסו להתעות אפילו את נבחרי אלוהים (מתי 23-27: 24; ראה גם השנייה לפטרוס 3:3 ויהודה 17-18). על מנת להגן על עצמך בדרך הטובה ביותר מפני זיוף ומורי שקר – דע את האמת. על מנת לזהות את המזויף עליך ללמוד את הדבר האמיתי. כל מאמין אשר "היה שקוד להתייצב נאמן לפני אלוהים..." (השנייה לטימותאוס 2:15), ולומד את הכתובים בזהירות, יכול לזהות תורת שקר. לדוגמא, מאמין אשר קרא על פעולותיהם של האב, הבן ורוח הקודש במתי 16-17: 3 יבחן באופן מיידי כל תורה אשר מתכחשת לשילוש. לפיכך, "צעד ראשון" הנו ללמוד את הכתובים ולבחון כל לימוד עפ"י מה שהכתובים אומרים.

ישוע אמר "כי בפריו ניכר העץ" (מתי 12:33). כאשר אנו רואים את "הפרי," ישנם שלושה מבחנים אשר עלינו ליישם על כל מורה על מנת לקבוע את דיוק הלימוד שלו.

1) מה אומר המורה על ישוע? במתי 16:15 ישוע שואל, "ואתם מה תאמרו, מי אני?" ופטרוס עונה, "אתה הוא המשיח, בן אלוהים חיים!" בגלל התשובה הזאת נאמר לפטרוס "אשרך." בשנייה ליוחנן 9, אנו קוראים "כל העובר על תורת המשיח ואיננו עומד בה, אין לו אלוהים; והעומד בתורת המשיח יש לו גם האב וגם הבן." במילים אחרות, ישוע המשיח ופעולתו בגאולה הינם בעלי חשיבות עליונה; שים לב אם מישהו יכחיש בכך שישוע שווה לאלוהים, מישהו אשר משחק במוות החלופי של ישוע, או דוחה את אנושיותו של ישוע. בראשונה ליוחנן 2:22 נאמר, "מי הוא הכוזב, אם לא המכחש בישוע לאמור כי איננו המשיח? זה הוא צר המשיח, המכחש באב ובבן."

2) האם המורה מבשר את הבשורה? הבשורה מוגדרת כחדשות הטובות בקשר למותו, קבורתו ותחייתו של ישוע עפ"י כתבי הקודש (הראשונה לקורינתיים 1-4: 5). כמה שההצהרות "אלוהים אוהב אותך." "אלוהים רוצה שנאכיל את הרעבים," ו "אלוהים רוצה שתהיה אמיד" נשמעות נחמדות הן אינן מסר מלא של הבשורה. כפי ששאול מזהיר באל הגלטיים 1:7, "והיא איננה אחרת; רק שיש אנשים העוכרים אתכם וחפצים להפוך את בשורת המשיח." לאף אחד אפילו לא למורה דגול, אין זכות לשנות את המסר שאלוהים נתן לנו. "איש כי יבשר אתכם בשורה מבלעדי אשר קבלתם חרם יהיה" (אל הגלטיים 1:9).

3) האם המורה מפגין אופי ואיכויות אשר מפארות את האדון? כשהוא מדבר על מורי שקר אומר יהודה בפסוק 11, "אוי להם כי בדרך קין הלכו וישתקעו בתועת בלעם לקבל שכר ובמרי קורח אבדו." במילים אחרות, מורה שקר יכול להתגלות ע"י הגאווה שלו (קיין דחה את תוכניתו של אלוהים), תאוות בצע (נבואתו של בלעם עבור כסף), ומרד (קורח הכתיר את עצמו במקום מושה).

ללימוד נוסף, בחן את הספרים בכתובים אשר נכתבו במיוחד על מנת להזהיר מפני מורי שקר בקהילה: אל הגלטיים, השנייה לפטרוס, השנייה ליוחנן ויהודה. לעיתים קרובות קשה לזהות מורה שקר/ נביא שקר. זה מה "שזאב בלבוש כבש" הינו. השטן ושדיו התחזו כ"מלאכי האור" (השנייה אל הקורינתיים 11:14), והשליחים שלו מתחזים כמשרתי הצדק (השנייה אל הקורינתיים 11:15). רק ע"י כך שנכיר את האמת ביסודיות ולעומק נהייה מסוגלים לזהות מתחזה.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

כיצד אני יכול לזהות מורה שקר/ נביא שקר?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries