settings icon
share icon
שאלה

?האם אמונה באלוהים נוגדת את המדע

תשובה


מדע מוגדר כ"תצפית, זיהוי, תיאור, ניסוי, מחקר, והסבר תיאורטי של תופעה כלשהי". המדע הוא שיטה שמשמשת את האנושות במטרה להשיג תובנה עמוקה יותר אודות טבע העולם. המדע הוא החיפוש אחר ידע דרך הבחנה והשערה. ההתקדמות במדע מוכיחה את הלוגיקה והדמיון. כמאמינים איננו מנועים מלהאמין לטענות המדע, אך בטחוננו במדע לעולם לא יוכל להגיע לאותה רמה כמו אמונתנו באלוהים. למאמין המשיחי צריך שתהיה אמונה באלוהים וכבוד למדע, תוך שהוא זוכר מה מושלם, ומה לא.

אמונתנו באלוהים היא אמונה. אנחנו מאמינים בבן אלוהים לישועה, בדבר אלוהים ובמצוותיו וברוח הקודש להדרכה. אמונתנו באלוהים צריכה להיות אבסולוטית. אנחנו שמים את מבטחנו באלוהים. אנחנו תלויים בבורא מושלם, כל יכול וכל יודע. הכבוד שאנחנו רוחשים למדע צריך להיות אינטלקטואלי – ותו לא. אנחנו יכולים לסמוך על המדע בהרבה דברים, אבל בד בבד אנחנו יכולים גם לדעת בוודאות שפה ושם נמצא טעויות במדע. אם אנחנו שמים מבטחנו במדע, הרי שאנחנו תלויים באדם לא מושלם, חוטא, מוגבל ובן תמותה. לאורך ההיסטוריה, טעה המדע לגבי דברים רבים, כמו צורת העולם, תרכיבי חיסון, עירויי דם ואפילו ילודה. אלוהים מעולם לא הוכח כמי שטועה.

המאמין לא צריך לפחד מן האמת ולכן אין לו שום סיבה לפחד או לשנוא את המדע הטוב. לימוד אודות הדרכים בהן אלוהים כונן את העולם מסייע לאנושות כולה להעריך את פלא הבריאה. הרחבת הידע שלנו עוזרת לנו להתגבר על מחלות, בורות וחוסר הבנה. עם זאת, ישנה סכנה, כשמדענים שמים את מבטחם בלוגיקה של אדם כזה או אחר במקום באמונה בבורא. אנשים אלה אינם שונים מכל אדם שמקדיש את חייו לדת – הם בחרו באמונה באדם וימצאו את העובדות שנדרשות להם על מנת להגן על אמונה זו.

ובכל זאת, מרבית המדענים הרציונאליים, ואפילו כאלה שמסרבים להאמין בקיומו של אלוהים, מודים שיש חוסר שלמות בהבנתנו את העולם. הם מודים שאי אפשר להוכיח או להפריך את כתבי הקודש או את אלוהים. המדע נועד להיות משמעת טבעית, שמחפשת אחר האמת, לא אחר הוכחה של טענה מסויימת. אלוהים מאז ומתמיד התכוון שנכיר אותו באמצעות אמונה ולא דרך הגיון.

מדענים רבים מודים בקיום פועלו של אלוהים. בתהילים י"ט 1 נאמר "השמים מספרים כבוד אל ומעשיו ידיו מגיד הרקיע". ככל שהמדע המודרני מגלה יותר על העולם, כך אנחנו מוצאים יותר הוכחות שתומכות בבריאה. המורכבות המופלאה של ה-DNA, המורכבות המשולבת של חוקי הפיזיקה, וההרמוניה המופלאה של תנאים כימיים שמתקיימים בעולם, תומכים באופן שאינו משתמע לשתי פנים במסר של הכתובים. המאמין המשיחי מן הראוי שיאמץ לחיקו מדע שדורש אחר האמת וידחה את "כוהני המדע" ששמים את הידע האנושי מעל אלוהים.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

אמונה באלוהים עומדת בניגוד למדע?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries