?פירוש של חלומות משיחיים? האם חלומותינו הינם מאלוהיםשאלה: פירוש של חלומות משיחיים? האם חלומותינו הינם מאלוהים?

תשובה:
האתר "יש לי שאלה" אינו אתר של שירות פירוש חלומות. אנחנו לא מפרשים חלומות. אנו בהחלט מאמינים שחלומותיו של האדם ופירושם הינם בינם לבין אלוהים בלבד. האם אלוהים עדיין מדבר דרך חלומות? אלוהים דיבר אל בני אדם פעמים רבות לאורך הכתובים דרך חלומות. דוגמאות לכך ניתן למצוא ביוסף בנו של יעקוב (בראשית 5-10: 37), יוסף ארוסה של מרים (מתי 12-22: 2), שלמה (מלכים א' 5-15: 3), ומראה מקום נוספים (דניאל 2:1; 7:1; מתי 27:19). ישנה גם נבואה של הנביא יואל (יואל 2:28), אשר צוטטה ע"י פטרוס במעשי השליחים 2:17, שאלוהים משתמש בחלומות. אם כך התשובה הפשוטה הינה, כן, אלוהים יכול ומדבר דרך חלומות.

מכל מקום, קיים הבדל כיצד אנו מיישמים את האמת הזו כיום. אחד הדברים שעלינו לזכור הינו שכתבי הקודש הושלמו, הם כיסו כל פרט שהיינו צריכים לדעת מעתה ועד הנצח. זה אינו אומר שאלוהים אינו פועל בניסים או אפילו מדבר דרך חלומות כיום. ההבדל הינו שאלוהים כבר גילה לנו את הדרך שהוא בחר לטפל באדם מעתה ועד לנצח – בכתובים. כל דבר שאלוהים אומר, בין אם בחלום, חזון, "בקול שקט" וכו'. יהיה בהסכמה מוחלטת עם מה שהוא כבר גילה בדברו. אין באפשרותנו להתייחס לחלומות כסמכות במקום הכתובים. שוב, אם אלוהים בוחר לדבר אל אדם דרך חלומות, המסר שלו יהיה בהסכמה מוחלטת עם דברו. עקב אמונתנו בהשראה בסמכות ובשלמותם של כתבי הקודש, אנו מאמינים שאין זה סביר שאלוהים מדבר באופן קבוע דרך חלומות כיום. באותו הזמן, איננו יכולים להכחיש באופן גורף את האפשרות הזו בהתבסס על כתבי הקודש.

Englishחזור לעמוד הבית בעבריתפירוש של חלומות משיחיים? האם חלומותינו הינם מאלוהים?