settings icon
share icon
שאלה

?האם משיחיים יכולים לבקר אצל הרופא

תשובה


בכתבי הקודש אנחנו מוצאים כתריסר התייחסויות לרופאים. הפסוק העיקרי שמוצא מהקשרו המקראי בתואנה שמאמינים משיחיים צריכים לבקש מרפא מאלוהים ולא להעזר ברופאים נמצא בדברי הימים ב' ט"ז 12: "ויחלא אסא בשנת שלושים ותשע למלכותו ברגליו עד למעלה חליו, וגם בחליו לא דרש את ה' כי ברופאים". אבל למעשה הפסוק מעיד על השקפת העולם של אסא שהפנה עורף לאלוהים, לא על ההיתר או האיסור לבקש את עזרתם של רופאים.

ישנם פסוקים רבים שמדברים על סיוע "בטיפול רפואי" כמו חבישת פצע (ישעיהו א' 6), משיחה בשמן (יעקב ה' 14), שימוש בשמן ויין לצרכי מרפא (לוקס י' 34), שימוש בעלים לרפואה (יחזקאל מ"ז 12), שתיית מעט יין (הראשונה לטימותיאוס ה' 23), משחה – במיוחד "צרי גלעד" (ירמיהו ח' 22). לוקס, מחבר ספר מעשי השליחים והבשורה על שמו, מתואר על ידי שאול כ"לוקס, הרופא האהוב" (אל הקולוסים ד' 14).

במרקוס ה' 30-25 אנחנו קוראים על אישה שהייתה זבת דם במשך שנים. בעיה רפואית שהרופאים לא יכלו לרפא למרות שהיא ביקרה רבים מהם והוציאה את כל כספה על הביקורים האלה. כשהיא באה אל ישוע, היא חשבה לעצמה שהיא רק צריכה לגעת בשולי בגדו של ישוע ואז תרפא, וכך אכן קרה.

ישוע, במענה לשאלת הפרושים מדוע הוא מבלה זמן עם חוטאים אמר להם, "לא הבריאים צריכים לרופא, אלא החולים" (מתי ט' 12).

מהפסוקים האמורים עולים העקרונות הבאים:

1) הרופאים הם לא אלוהים ואין לראות אותם כך. לפעמים הם יכולים לעזור, אבל יהיו גם זמנים שלא יהיה באפשרותם לסייע ולרפא.

2) הכתובים אינם מגנים דרישה ברופאים ושימוש בתרופות "מן הארץ". למעשה אנחנו מוצאים עדויות רבות בכתובים על פניה לעזרתם של רופאים.

3) בכל מצב פיזי קשה, עלינו לפנות אל אלוהים ולבקש את התערבותו (יעקב ד' 2; ה' 13). הוא לא מבטיח שהתשובה שלו תמיד תהיה בהתאם למה שאנחנו מבקשים (ישעיהו נ"ה 9-8), אבל אנחנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים שאת כל מה שהוא יעשה הוא יעשה מתוך אהבה ודאגה לטובתנו (תהילים קמ"ה 9-8).

אז מאמינים יכולים ללכת לרופא, אם כן? אלוהים ברא אותנו כיצורים אינטליגנטים והוא שהעניק לנו את היכולת ליצור את הרפואה וללמוד איך לשקם את גופנו. אין שום דבר מוטעה ביישום הידע והיכולות האלה בריפוי פיזי. אפשר לראות ברופאים את מתנתו של אלוהים לנו; מעין אמצעי דרכו אלוהים מביא מרפא והתאוששות. עם זאת, האמונה והבטחון שלנו צריכים להיות בראש ובראשונה באלוהים, לא ברופאים או ברפואה. בכל ההחלטות הקשות איתן עלינו להתמודד בחיינו, אלוהים מבטיח להעניק לנו חוכמה כשאנחנו מבקשים אותה ממנו (יעקוב א' 5).

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מאמינים משיחיים יכולים ללכת לרופא?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries