settings icon
share icon
שאלה

?מה אומרים כתבי הקודש על גירושים ונישואים מחדש

תשובה


קודם כל, בלי קשר לעמדתנו בנוגע לגירושים, חשוב שנזכור את מילותיו של מלאכי (ב' 16): “כי שנא שלח, אמר ה' אלוהי ישראל ...” על פי הכתובים, אלוהים רואה בנישואים התחייבות לכל החיים, כנאמר, "אין הם עוד שניים אלא בשר אחד. לכן מה שחיבר האלוהים אל יפריד האדם" (מתי י"ט 6). עם זאת, אלוהים יודע שחיי נישואים ממקמים שני אנשים חוטאים תחת קורת גג אחת, מה שמוביל לעיתים למצב של גירושים. אלוהים כונן בתנ"ך מספר חוקים שנועדו לשמור על זכותם של הגרושים, במיוחד של הנשים (דברים כ' 4-1). ישוע עמד על כך שהחוקים הללו ניתנו בגלל קשי לבבם של בני האדם, לא מכיוון שזו היתה תכניתו של אלוהים מלכתחילה (מתי י"ט 8).

המחלוקת בשאלה אם גירושים או נישואים מחדש מותרים על פי הכתובים נשענת בעיקר על דבריו של ישוע בבשורת מתי ה' 32 וי"ט 9. הביטוי "חוץ מאשר על דבר זנות" הוא המקום היחיד בכתובים שמרמז לכך שאלוהים אולי תומך בגירושים ובנישואים מחדש. מרבית הפרשנים רואים בפסוק זה "חריג" שמדבר למעשה על "חוסר נאמנות" במשך תקופת האירוסים. לפי מנהגי היהדות, גבר ואישה נחשבו נשואים אפילו אם היו רק מאורסים או מובטחים זה לזו. חוסר מוסריות במשך תקופת האירוסים נחשבה לסיבה הלגיטימית היחידה לגירושים.

את המילה היוונית שמעידה על "חוסר נאמנות במסגרת הנישואים" אפשר לפרש כמצב של חוסר מוסריות מינית. אפשר לפרש אותה גם כניאוף, זנות וכדומה. יכול בהחלט להיות שישוע אומר כאן שגירושים מותרים במקרה של חוסר מוסריות מבחינה מינית. יחסי מין הם חלק בלתי נפרד מחיי הנישואים, כנאמר: "והיו לבשר אחד" (בראשית ב' 24; מתי י"ט 5; אל האפסים ה' 31). כפועל יוצא מכך, שבירת הקשר המקודש הזה על ידי קיום יחסי מין מחוץ למסגרת הנישואים יכולה להוות עילה לגיטימית לגירושים. ישוע מתייחס בפסוק האמור גם לנישואים מחדש. הביטוי "ונושא אחרת" (מתי י"ט 9) מצביע על כך שגירושים ונישואים מחדש מותרים רק כיוצא מן הכלל, ולא משנה איך מפרשים זאת. חשוב להדגיש שרק הצד הנפגע רשאי להינשא מחדש. למרות שהפסוק לא עומד על כך מפורשות, הרשות להינשא לאחר הגירושים ניתנת רק בגלל רחמיו של אלוהים על הצד שנפגע מחטאו של האחר, ולא למי שהיה מעורב בחוסר מוסריות מינית. יכול להיות שישנם מקרים בהם הצד הפוגע רשאי להינשא בשנית – אבל הרעיון הזה אינו מובע בקטע האמור.

יש שמבינים את הנאמר באגרת הראשונה אל הקורינתים ז' 15 כחריג נוסף שמתיר נישואים מחדש אם בן (בת) זוג לא מאמין מתגרש מבת (בן) זוג מאמינה. עם זאת, ההקשר לא דן בנישואים מחדש, אלא רק עומד על כך שהמאמין אינו מחויב להמשיך בנישואיו אם הצד הלא מאמין מבקש לעזוב. יש גם מי שטוענים שהתעללות (בבן הזוג או בילד) מהווה סיבה תקפה לגירושים, למרות שהכתובים אינם דנים בכך מפורשות. למרות שבהחלט ייתכן שזו אמת, חשוב שלא נניח לעצמנו להניח הנחות בכל הקשור לדבר אלוהים.

לפעמים אנחנו מאבדים עצמנו בוויכוחים על הפסוקים האלה ועל העובדה שכל דבר שהוא בגדר "חוסר נאמנות בחיי הנישואים" מהווה הרשאה לגירושים אבל אינו מחייב אותם. גם כשאחד מבני הזוג אשם בניאוף, הם עדיין יכולים בחסדו של אלוהים ללמוד לסלוח ולהתחיל ולבנות את נישואיהם מחדש. אלוהים סלח לנו על הרבה יותר מכך! אנחנו וודאי ובוודאי יכולים ללכת בעקבות הדוגמה שהוא הציב בפנינו ולסלוח אפילו על חטא של ניאוף (אל האפסים ד' 32). יחד עם זאת, במקרים רבים בן הזוג האשם אינו חוזר בתשובה וממשיך את עיסוקו בחטאים מיניים. כאן קיימת האפשרות ליישום הנאמר במתי י"ט 9. גרושים רבים ממהרים לחשוב על האפשרות לנישואים מחדש לאחר גירושיהם, בעוד שיכול בהחלט להיות שתוכניתו של אלוהים עבורם היא שישארו רווקים. אלוהים לפעמים קורא לאדם להיות רווק על מנת שתשומת ליבו לא תהיה חלוקה (הראשונה אל הקורינתים ז' 35-32). נישואים מחדש לאחר גירושים הם בהחלט אפשרות, אבל זה לא אומר שהם האפשרות היחידה.

העובדה ששיעור הגירושים בקרב מאמינים גבוה כמעט כמו בעולם החילוני היא מאוד מצערת. הכתובים עומדים בברור על כך שאלוהים שונא גירושים (מלאכי ב' 16) ושפיוס וסליחה צריכים להיות חלק מחייו של המאמין (לוקס י"א 4; אל האפסים ד' 32). יחד עם זאת, אלוהים מכיר בכך שגירושים אכן מתרחשים, אפילו בקרב ילדיו. מאמין גרוש או נשוי מחדש לא צריך להרגיש שאלוהים אוהב אותו פחות, אפילו אם גירושיו או נישואיו אינם עומדים בקו אחד עם הכלל אותו אנחנו מוצאים במתי י"ט 9. לעתים קרובות אלוהים משתמש אפילו בחטא וחוסר ציות של המאמין בכדי להשיג את הטוב.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מה אומרים כתבי הקודש על גירושים ונישואים מחדש?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries