?מה אומרים כתבי הקודש על גירושים ונישואים מחדששאלה: מה אומרים כתבי הקודש על גירושים ונישואים מחדש?

תשובה:
קודם כל, ללא קשר לעמדה בה אנו מחזיקים בנוגע לגירושים, חשוב שנזכור את מילותיו של מלאכי (ב' 16): “כי שנא שלח, אמר ה' אלוהי ישראל ...” על פי הכתובים, אלוהים רואה בנישואים התחייבות לכל החיים, כנאמר, "אין הם עוד שניים אלא בשר אחד. לכן מה שחיבר האלוהים אל יפריד האדם" (מתי 19:6). עם זאת, אלוהים יודע שחיי נישואים ממקמים שני אנשים חוטאים תחת קורת גג אחת, מה שמוביל לעיתים למצב של גירושים. אלוהים כונן בתנ"ך מספר חוקים שנועדו לשמור על זכותם של הגרושים, במיוחד של הנשים (דברים כ' 4-1). ישוע עמד על כך שהחוקים הללו ניתנו בגלל קשי לבבם של בני האדם, לא מכיוון שזו היתה תכניתו של אלוהים מלכתחילה (מתי י"ט 8).

המחלוקת בשאלה אם גירושים או נישואים מחדש מותרים על פי הכתובים נשענת בעיקר על דבריו של ישוע בבשורת מתי ה' 32 וי"ט 9. הביטוי "חוץ מאשר על דבר זנות" הוא המקום היחיד בכתובים שמרמז לכך שאלוהים אולי תומך בגירושים ובנישואים מחדש. מרבית הפרשנים רואים בפסוק זה "חריג" שמדבר לעמשה על "חוסר נאמנות" במשך תקופת האירוסים. לפי מנהגי היהדות, גבר ואישה נחשבו נשואים אפילו אם היו רק מאורסים או מובטחים זה לזו. חוסר מוסריות במשך תקופת האירוסים נחשבה לסיבה הלגיטימית היחידה לגירושים.

כך או אחרת, המילה היוונית שמעידה על "חוסר נאמנות במסגרת הנישואים" יכולה להיות מפורשת כמצב של חוסר מוסריות מינית. היא יכולה גם להתפרש כניאוף, זנות וכיוצא באלה. יכול בהחלט להיות שישוע אומר כאן שגירושים מותרים במקרה של חוסר מוסריות מבחינה מינית. יחסי מין הם חלק בלתי נפרד מחיי הנישואים, כנאמר: "והיו לבשר אחד" (בראשית ב' 24; מתי י"ט 5; אל האפסים ה' 31). אי לכך שבירת הקשר המקודש הזה על ידי קיום יחסי מין מחוץ למסגרת הנישואים יכולה להוות עילה לגירושים. אם כך, ישוע מתייחס בקטע הזה גם לנישואים מחדש. הביטוי "ונושא אחרת" (מתי י"ט 9) מצביע על כך שגירושים ונישואים מחדש מותרים רק כיוצא מן הכלל, לא משנה איך מפרשים זאת. חשוב להדגיש שרק הצד הנפגע רשאי להינשא מחדש. למרות שהפסוק לא עומד על כך מפורשות, הרשות להינשא לאחר הגירושים ניתנת רק בגלל רחמיו של אלוהים על הצד שנפגע מחטאו של האחר, ולא למי שהיה מעורב בחוסר מוסריות מינית. יכול להיות שישנם מקרים בהם הצד הפוגע רשאי להינשא בשנית – אבל הרעיון הזה אינו מובע בקטע האמור.

יש שמבינים את הנאמר באגרת הראשונה אל הקורינתים ז' 15 כדוגמה נוספת ליוצא מן הכלל שמתיר נישואים מחדש אם בן (בת) זוג לא מאמין מתגרש מבת (בן) זוג מאמינה. מכל מקום, ההקשר לא דן בנישואים מחדש, אלא רק עומד על כך שהמאמין אינו מחויב להמשיך בנישואיו אם הצד הלא מאמין מבקש לעזוב. אחרים טוענים גם שהתעללות (בבן הזוג או בילד) הם סיבה תקפה לגירושים, למרות שסיבה זו אינה מפורטת בכתובים. למרות שבהחלט ייתכן שזו אמת, אל לנו להרשות לעצמנו להניח הנחות בקשר לדבר אלוהים.

לפעמים אנחנו מאבדים עצמנו בוויכוחים על הפסוקים האלה ועל העובדה שכל דבר שהוא בגדר "חוסר נאמנות בחיי הנישואים" מהווה הרשאה לגירושים אבל אינו מחייב אותם. גם כשאחד מבני הזוג אשם בניאוף, הם עדיין יכולים בחסדו של אלוהים ללמוד לסלוח ולהתחיל ולבנות את נישואיהם מחדש. אלוהים סלח לנו על הרבה מעבר לכך! אנחנו וודאי יכולים ללכת בעקבות הדוגמה שהוא הציב בפנינו ולסלוח אפילו על חטא של ניאוף (אל האפסים ד' 32). יחד עם זאת, במקרים רבים בן הזוג האשם אינו חוזר בתשובה וממשיך את מעורבותו בחטאים מיניים. כאן קיימת האפשרות ליישום הנאמר בבשורת מתי י"ט 9. גרושים רבים חושבים עד מהרה על האפשרות לנישואים מחדש לאחר גירושיהם, בעוד שיכול בהחלט להיות שתוכניתו של אלוהים עבורם היא שישארו רווקים. אלוהים לפעמים קורא לאדם להיות רווק על מנת שתשומת ליבו לא תהיה חלוקה (הראשונה אל הקורינתים ז' 35-32). נישואים מחדש לאחר גירושים הם בהחלט אפשרות, אבל זה לא אומר שהם האפשרות היחידה.

העובדה ששיעור הגירושים בין מאמינים הנו גבוה כמעט כמו בעולם החילוני היא מאוד מצערת. הכתובים עומדים בברור על כך שאלוהים שונא גירושים (מלאכי ב' 16) וכי פיוס וסליחה צריכים להיות חלק מחייו של המאמין (לוקס י"א 4; אל האפסים ד' 32). יחד עם זאת, אלוהים מכיר בכך שגירושים אכן מתרחשים, אפילו בין ילדיו. מאמין גרוש או נשוי מחדש לא צריך להרגיש שאלוהים אוהב אותו פחות, אפילו אם גירושיו או נישואיו אינם עומדים בקו אחד עם הכלל אותו אנחנו מוצאים במתי י"ט 9. לעתים קרובות אלוהים משתמש אפילו בחטא וחוסר ציות של המאמין בכדי להשיג את הטוב.חזור לעמוד הבית בעבריתמה אומרים כתבי הקודש על גירושים ונישואים מחדש?