?כיצד מאמינים צריכים להטיל משמעת על ילדיהם? מה אומרים על כך כתבי הקודששאלה: כיצד מאמינים צריכים להטיל משמעת על ילדיהם? מה אומרים על כך כתבי הקודש?

תשובה:
בעבר, הטלת משמעת פיזית על ילדים הייתה מקובלת ונהוגה באופן שכיח. אולם בשנים האחרונות, הכאה (וצורות אחרות של ענישה גופנית) הוחלפו ב"פסק-זמן" או עונשים אחרים שאינם כוללים הטלת משמעת פיזית. הכאת ילדים הפכה למעשה ללא חוקית במספר מדינות. הורים רבים אינם מכים את ילדיהם מהחשש שדבר זה ידווח לרשויות וילדיהם יילקחו מהם. אל תבינו לא נכון – אנחנו בשום פנים ואופן לא תומכים בהתעללות בילדים. לעולם אין להעניש ילד באופן פיזי עד למצב שגורם לו נזק גופני. אולם על-פי כתבי הקודש, הטלת עונש גופני בצורה מותאמת ומרוסנת הינו דבר חיובי אשר תורם לבריאותו הנפשית של הילד ולדרך נכונה של גידולו.

למעשה פסוקים רבים בכתובים תומכים בעונש פיזי ”חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר" (משלי 13:24) ופסוקים נוספים התומכים בעונש פיזי (משלי 22:15, 20:30). כתבי הקודש מדגישים את החשיבות שבהטלת משמעת; זה משהו שעל כולנו לעבור על מנת להיות אנשים מועילים וקל יותר ללמוד זאת כאשר צעירים. ילדים אשר אין להם משמעת גדלים להיות מרדניים, ללא כבוד לסמכות וכתוצאה מכך באופן ברור לא יהיו מוכנים לציית וללכת אחרי אלוהים. אלוהים משתמש במשמעת על מנת לתקן את דרכנו ולהדריך אותנו לדרך הנכונה. לעודד אותנו לחזור בתשובה על מעשינו (תהילים 94:12; משלי 15:5, 13:1, 12:1, 6:23, 1:7; ישעיהו 38:16; אל העבריים 12:9). אלה הם רק מס' פסוקים על הטלת משמעת נכונה.

פעמים רבות מתעוררות בעיות כאשר הורים רבים הינם פאסיביים מידי או אגרסיביים מדי כאשר זה מגיע לגידול ילדיהם. אלו שאינם מאמינים בהכאה לפעמים חסרים את היכולת לתקן ולהטיל משמעת בצורה נכונה וגורמים לילדיהם לגדול מחוסרי רסן ולא צייתנים. לאורך הזמן פוגע חינוך זה בילדים. "שבט ותוכחת יתן חכמה ונער משולח מביש אמו" (משלי 29:15). לעומת זאת ישנם הורים אשר לא מפרשים כהלכה את הגדרת הכתובים לגבי הטלת משמעת (או שהם רק אנשים שמתעללים) ומשתמשים בהם על מנת להצדיק את ההתעללות והיחס הגרוע לילדיהם.

מטרת הטלת המשמעת הינה ללמד אנשים ללכת בדרך הנכונה. "וכל מוסר בעת עברו עלינו איננו שמחה בעינינו כי אם יגון אולם באחריתו יתן פרי שלום לצדקה למלומדים בו" (אל העבריים 12:11). המשמעת של אלוהים היא אוהבת כפי שצריך להיות בין הורים לילדיהם. לעולם אין להכות ילד על מנת לגרום לו נזק או כאב, אולם חבטה מהירה (בטוסיק היכן שיש הכי הרבה ריפוד) על מנת ללמד את הילד שמה שהוא עשה אינו בסדר מקובלת. לעולם אין להשתמש בזאת כדרך לפרוק כעסים ותסכול או בחוסר שליטה.

"ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם אך גדלום במוסר אדונינו ובתוכחתו" (אל האפסיים 6:4). לגדל ילד ולהטיל עליו משמעת מאושר ע"י האדון וזה כולל ריסון, תיקון, וכן הטלת עונש פיזי מתוך אהבה.

Englishחזור לעמוד הבית בעבריתכיצד מאמינים צריכים להטיל משמעת על ילדיהם? מה אומרים על כך כתבי הקודש?