מהי כת?


שאלה: מהי כת?

תשובה:
לעיתים קרובות אנחנו חושבים על כת כקבוצת אנשים שעובדים את השטן, סוגדים לו, מקריבים לו קורבנות, ולוקחים חלק במעשי רשעה, ביזאריות ופולחנים פגאנים. במציאות, עם זאת, רוב הכתות נראות הרבה יותר תמימות. ההגדרה המשיחית של כת היא דת או קבוצה דתית שמתכחשת לאחד או יותר מעקרונות היסוד הבסיסיים של האמת המקראית. או במילים פשוטות, כת היא קבוצה שמלמדת דבר כלשהו שלא יכול להוביל לישועתו של האדם שמאמין בו. בהבדל מהאמונה המשיחית, כת היא קבוצה שמכריזה על עצמה כמשיחית, ועם זאת דוחה את האמת היסודית של משיחיות מקראית.

הלימוד הרווח ביותר בקרב כתות שונות הוא שישוע הוא לא אלוהים והישועה אינה מושגת באמצעות אמונה בלבד. התכחשות לאלוהותו של ישוע משמעה שמותו לא היווה תשלום מספק עבור חטאינו. התכחשות לישועה באמצעות אמונה בלבד היא למעשה טענה שביכולתנו להשיג את ישועתנו באמצעות מעשינו – דבר שהכתובים דוחים מכל וכל. על הדוגמאות הבולטות ביותר לכתות נמנים עדי יהוה והמורמונים. שתי קבוצות אלה מכריזות על עצמן כמשיחיות, אך שתיהן מתכחשות לשתי התוראות הבסיסיות של האמונה המשיחית כנזכר לעיל. בנקודות מסוימות, עקרונות האמונה של עדי יהוה ושל המורמונים חופפים למה שכתבי הקודש מלמדים. אך עם זאת, העובדה שהם מתכחשים לאלוהותו של ישוע ולישועה באמצעות אמונה בלבד מאפיינת אותם ככת. רבים מעדי יהוה, מורמונים וחברים בכתות אחרות הם "אנשים טובים" שבאמת ובתמים רוצים לדרוש את פני אלוהים ומאמינים בלב שלם שהם מחזיקים באמת. התקווה והתפילה שלנו היא שהאנשים שנמנים על כתות "משיחיות" שונות יראו מעבר לשקרים וימשכו לאמת של ישועה דרך ישוע המשיח.

English
חזור לעמוד הבית בעברית
מהי כת?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים