?מה אומרים כתבי הקודש על הבריאה לעומת אבולוציה


שאלה: בריאה או אבולוציה, מה אומרים הכתובים בנושא?

תשובה:
מאמר זה לא נועד להציג טיעון מדעי במסגרת הדיון על הבריאה לעומת אבולוציה. אם ברצונך למצוא דיון מדעי שתומך בבריאה או מתנגד לה, אנחנו ממליצים שתפנה לאתר http://www.answersingenesis.org (תשובות בבראשית) או לפרסומי המכון למחקרים בבריאה באתר http://www.icr.org. מטרת מאמר זה היא להסביר מדוע לפי הכתובים בכלל נערך הדיון בשאלת הבריאה לעומת האבולוציה. באגרת אל הרומים א' 25 אנחנו קוראים על "אנשים שהמירו את אמת האלוהים בשקר וכיבדו ועבדו את הנברא במקום את הבורא המבורך לעולמים. אמן".

עובדה בסיסית שחשוב להכיר בה היא שמרבית המדענים שתומכים בתורת האבולוציה הם אתאיסטים או אגנוסטים. ישנם כאלה שמקבלים צורה מסוימת של בריאה בידי כוח עליון דרך האבולוציה ואילו אחרים שגורסים שקיים היבט אלוהי כלשהו בבריאה (אלוהים קיים אבל לא מעורב בעולם ... הכול ממשיך לפעול באופן טבעי). וישנם כאלה שבאופן כנה בוחנים את הנתונים הקיימים ומגיעים למסקנה שהאבולוציה מתאימה לנתונים. אך אלה מייצגים אחוז פעוט בקרב המדענים שתומכים ברעיון האבולוציה. הרוב המכריע של המדענים באסכולה הזו אוחזים בהשקפה שהחיים נוצרו ללא התערבות של כוח עליון. האבולוציה בהגדרתה היא מדע שמחקה את דרך הטבע.

על מנת שהאתאיזם יהיה נכון, חייב להיות הסבר חלופי לתהליך בו נבראו העולם והחיים. אף על פי שעוד קודם לימיו של צ'ארלס דרווין היו תפיסות שהאמינו בתיאוריות דומות לתורת האבולוציה, הרי שהוא היה הראשון שפיתח מודל מתקבל על הדעת של אבולוציה ברת קיימא - הברירה הטבעית. בשלב מסוים בחייו דרווין הגדיר את עצמו כמאמין, אך מאוחר יותר התנכר לאמונה המשיחית ולקיומו של אלוהים כתוצאה מטרגדיות שפקדו אותו. האבולוציה "הומצאה" ע"י אתאיסטים. מטרתו של דרווין לא הייתה להוכיח שאלוהים לא קיים, אך זו הייתה אחת התוצאות אליה הובילה תיאוריית האבולוציה. האבולוציה מאפשרת את קיומו של האתאיזם. מדענים שנמנים על אסכולת האבולוציה בימינו יודו בוודאי שמטרתם להעניק הסבר חלופי למקור החיים וכפועל יוצא מכך לספק בסיס לקיומו של האתאיזם. כך או אחרת, על פי הכתובים, זוהי בדיוק הסיבה לקיומה של תיאוריית האבולוציה.

כתבי הקודש אומרים לנו כי, "אמר נבל בלבו אין אלוהים" (תהילים י"ד 1; נ"ג 1). הכתובים מכריזים חד משמעית שאין לאנשים כל תירוץ שלא להאמין באלוהים הבורא. "הלא עצמותו הנעלמת, היא כוחו הנצחי ואלוהותו, נראית בברור מאז בריאת העולם בהיותה נתפסת בשכל באמצעות הדברים שנבראו. לכן אין להם במה להצטדק" (אל הרומים א' 20). על פי הכתובים, כל מי שמתכחש לקיומו של אלוהים הוא שוטה (נבל). אם כך מדוע כל כך הרבה אנשים, כולל מספר מאמינים, מוכנים לקבל שמדענים אבולוציוניים אינם משוחדים כשהם מנתחים נתונים מדעיים? על פי כתבי הקודש הם שוטים! זה לא אומר שמנת המשכל שלהם מוגבלת. מרבית המדענים שעוסקים בתחום האבולוציה מבריקים מבחינה אינטלקטואלית. העובדה שהם שוטים באה לידי ביטוי בחוסר היכולת שלהם ליישם בצורה נכונה את הידע הקיים. במשלי א' 7 נאמר, "יראת ה' ראשית דעת חכמה ומוסר אווילים בזו".

מדענים בתחום האבולוציה לועגים לבריאה או לקיומו של מתכנן תבוני שברא את העולם ומתייחסים אליהם כלא-מדעיים וכבלתי ראויים לבחינה מדעית. הם טוענים שבכדי שאפשר יהיה להתייחס למשהו "כמדעי", חייבת להיות היכולת להתבונן בו ולבחון אותו. הוא חייב להתקיים כדרך הטבע. הבריאה בהגדרתה היא "על טבעית". אי אפשר לאבחן את אלוהים ואת העל-טבעי (זו התיאוריה), ולפיכך אי אפשר להתייחס לבריאה ולתכנון תבוני כמדעיים.

אי אפשר לבחון באמת את מוצאם של העולם והחיים. הבריאה והאבולוציה גם יחד מבוססות על אמונה כשמדובר בשאלת המקור. אי אפשר לבחון אף אחת מהתפיסות הללו שכן אנחנו לא יכולים לחזור אלפי (או בליוני) שנים אחורה במטרה לאבחן את מקור העולם והחיים בו. אותם מדענים שדוחים את אמיתותה של הבריאה עושים זאת על בסיס טיעונים שמן הראוי שיגרמו להם לדחות בה במידה את האבולוציה כהסבר "מדעי" של מקום העולם. אבולוציה, לפחות בקשר לשאלת המקור, אינה תואמת את ההגדרה של ביסוס "מדעי" יותר מכפי שעושה זאת הבריאה. אבולוציה, כביכול, היא ההסבר היחיד למקור בר בחינה; לפיכך, זו התיאוריה היחידה של מוצא העולם והאדם שנחשבת "מדעית". זוהי שטות! מדענים שתומכים באבולוציה דוחים תיאוריה מתקבלת על הדעת בשאלת מקור העולם והאדם ללא בחינה כנה של אותה תיאוריה, פשוט מכיוון שהיא לא מתאימה להגיון הצר שלהם בהגדרת המושג "מדעי". כתוצאה מכך, כל הנתונים נבחנים דרך דעה מוקדמת והנחה מראש של תורת האבולוציה, ללא ההתייחסות לאלטרנטיבה של תיאוריה נוספת כלשהי.

אם תיאוריית הבריאה אכן נכונה, אזי יש בורא שלו עלינו לתת דין וחשבון. האבולוציה מאפשרת את קיומו של האתאיזם. האבולוציה מספקת לאתאיסטים בסיס להסביר כיצד חיים מתקיימים ללא התערבות אלוהים הבורא. האבולוציה דוחה את הצורך במעורבותו של אלוהים בעולם. האבולוציה היא "תיאוריית הבריאה" של "דת" האתאיזם. על פי כתבי הקודש, ישנה ברירה חד משמעית. אנחנו יכולים להאמין בדבריו של אלוהים הכול יכול שיודע הכל, או להאמין להגיון המשוחד של הסבר "מדעי" לשוטים.

English
חזור לעמוד הבית בעברית
בריאה או אבולוציה, מה אומרים הכתובים בנושא?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים