settings icon
share icon
שאלה

?האם אלוהים יצר את הרשע

תשובה


במבט ראשון נראה שאם אלוהים ברא את הכל הרי שגם הרשע נוצר בידי אלוהים. למעשה לפנינו הנחה שחשוב להבהיר. רשע הוא לא "דבר" – כמו סלע או חשמל. לאדם לא יכול להיות קנקן של רשע!!! רשע הוא דבר שקורה, כמו ריצה. לרשע אין קיום עצמאי – הוא בעצם ההיעדרות של טוב. כך לדוגמה, בוֹרוֹת הם דבר אמיתי, אבל הם קיימים רק בתוך משהו אחר. אנחנו קוראים להעדר עפר בור – אבל אנחנו לא יכולים להפריד אותו מהעפר שסובב אותו. כשאלוהים ברא, כל מה שנוצר ונברא היה טוב. עם זאת, על מנת שתהיה בחירה אמיתית, אלוהים נאלץ להניח למשהו חוץ מהטוב להתקיים, ולכן אלוהים התיר למלאכים החופשיים ולבני האדם לבחור בין טוב ללא-טוב (רשע). כשבין שני דברים טובים קיימים יחסים רעים, אנחנו קוראים לזה רשע, אבל זה לא הופך להיות "משהו" שהיה על אלוהים לכונן.

דוגמה נוספת אולי תעזור לנו פה. אם תשאל את האדם הממוצע "האם קור קיים?” – התשובה ברוב המקרים תהיה חיובית. אבל זו לא תשובה מדוייקת. קור לא קיים, קור הוא העדר החום. בדומה לכך, חושך לא קיים. חושך הוא העדר האור. בה במידה, רשע הוא העדר הטוב, או בעצם, רשע הוא ההיעדרות של אלוהים. אלוהים לא היה צריך לברוא את הרוע , אלא רק להרשות את העדרות הטוב.

ראה את הדוגמה של איוב (פרקים א'-ב'). השטן רצה להמיט חורבן על איוב, ואלוהים הניח לו לעשות הכל מלבד לקחת את חייו של איוב. אלוהים הרשה לכל זה לקרות בכדי להוכיח לשטן את צדקתו של איוב שנבעה מאהבתו את אלוהים, לא מהעושר הרב שאלוהים ברך אותו בו. אלוהים הוא ריבון ושולט באופן אולטימטיבי על כל מה שקורה. השטן לא יכול לעשות דבר אלא אם אלוהים "מניח" לכך. אלוהים לא יצר את הרשע, אבל הוא התיר את קיומו. אם אלוהים לא היה מרשה לרשע להתקיים, בני האדם וכמוהם גם המלאכים היו משרתים אותו מתוך מחוייבות, לא מתוך בחירה. הוא לא מעוניין "ברובוטים" שיעשו את מה שהוא רוצה שהם יעשו בגלל שהם "מתוכנתים" לכך. אלוהים הניח את קיומו של הרשע בכדי שלנו באמת יהיה את הרצון החופשי לבחור אם אנחנו רוצים לשרת אותו או לא.

בשורה התחתונה אין לשאלות האלה תשובה אותה נוכל להבין בשלמות. אנו, בני האדם, מוגבלים ולעולם לא נוכל להבין באמת את אלוהים האינסופי (אל הרומים י"א 34-33). לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים למה אלוהים עושה דבר כזה או אחר, רק כדי להיווכח מאוחר יותר שזה נועד למטרה אחרת ממה שחשבנו בתחילה. אלוהים רואה את הדברים מנקודת מבט נצחית. אנחנו רואים דברים מנקודת מבט ארצית ומוגבלת. מדוע אלוהים שם את האדם בעולם בידיעה שאדם וחווה יחטאו ויפתחו בכך את הדלת בפני כניסת רשע, מוות וסבל לכל האנושות? מדוע הוא לא ברא את כולנו והשאיר אותנו בגן העדן שם נהיה מושלמים ולא נסבול לעולם? התשובה הטובה ביותר שאני יכול לספק לכך היא: שוב, אלוהים לא רצה גזע של "רובוטים" נטולי בחירה חופשית. אלוהים צריך היה להניח את קיומו של רשע בכדי שלנו תהיה אפשרות בחירה אמיתית אם לעבוד את אלוהים אם לאו. אם מעולם לא היינו צריכים להתנסות ברשע, האם באמת היינו יודעים איזה מקום נפלא הוא גן העדן? אלוהים לא ברא את הרשע, אך הוא התיר את קיומו. אם הוא לא היה מתיר את קיומו של הרשע, היינו עובדים אותו מתוך מחויבות, לא מתוך בחירה של רצוננו החופשי.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

אלוהים הוא שברא את הרשע?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries