?מדוע אלוהים בחר בישראל להיות עם הבחירה שלושאלה: מדוע אלוהים בחר בישראל להיות עם הבחירה שלו?

תשובה:
כשמדובר בעם ישראל, בדברים 7-9: 7 נאמר לנו, "לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים: כי מאהבת ה' אתכם ומשמרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם הוציא ה' אתכם ביד חזקה, ויפדך מבית עבדים, מיד פרעוה מלך מצרים: וידעת כי ה' אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור."

אלוהים בחר בעם ישראל להיות העם אשר דרכו יולד המשיח ישוע – המושיע מחטא וממוות (יוחנן 3:16). אלוהים הבטיח לראשונה את המשיח לאחר נפילתם של אדם וחווה לחטא (בראשית פרק 3). מאוחר יותר אלוהים אישר כי המשיח יבוא מהשושלת של אברהם, יצחק ויעקוב (בראשית 1-3: 12). ישוע המשיח הינו הסיבה האולטימטיבית מדוע אלוהים בחר בישראל להיות העם הנבחר שלו. אלוהים לא היה צריך לבחור בעם מסויים, אולם הוא החליט לעשות זאת בדרך זו. ישוע היה צריך לבוא מעם מסוים, והוא בחר בישראל.

אולם, הסיבה של אלוהים בבחירת ישראל לא הייתה רק למטרת ההולדה של המשיח. אלוהים חפץ שעם ישראל ילמד אחרים עליו. ישראל היה עם של כוהנים, נביאים ושליחים לעולם. מטרתו של אלוהים עבורם הייתה שהם יהיו אנשים נפרדים, אומה של אנשים אשר ינחו אחרים לעבר אלוהים ולהבטחתו עבור מושיע, משיח וגואל. עם ישראל ברובו נכשל במשימה זו. מכל מקום, מטרתו האולטימטיבית של אלוהים עבור עם ישראל, הייתה שהמשיח יבוא דרכם – זה התגשם בצורה מושלמת – בדמותו של ישוע המשיח.

Englishחזור לעמוד הבית בעבריתמדוע אלוהים בחר בישראל להיות עם הבחירה שלו?