?מה אומרים כתבי הקודש על אמצעי מניעה? האם מאמין יכול להשתמש באמצעי מניעהשאלה: מה אומרים כתבי הקודש על אמצעי מניעה? האם מאמין יכול להשתמש באמצעי מניעה?

תשובה:
האדם צווה ע"י אלוהים "פרו ורבו" (בראשית 1:28), מוסד הנישואין נוסד ע"י אלוהים כסביבה יציבה לגידול ילד. בחברה שלנו, לעיתים מתייחסים לילדים כמטרד וכעול. הם מערימים מכשול להתפתחות קריירה, מטרות כלכליות, והם "משנים את הסיגנון" מבחינה חברתית. לעיתים קרובות אנוכיות הינה השורש לשימוש באמצעי מניעה.

בבראשית 38 מתוארים בניו של יהודה, ער ואונן. ער נשא לאישה את תמר, אולם הוא היה רשע ואלוהים הרג אותו כשהוא משאיר את תמר ללא בעל או ילדים. תמר ניתנה לאחיו של ער, אונן, בהתאם לחוקי הייבום בדברים 5-6: 25. אונן לא רצה לחלק את ירושתו עם אף ילד שהוא יוליד מתמר בשם אחיו ער, לכן הוא השתמש באמצעי העתיק ביותר של אמצעי מניעה. בבראשית 38:10 נאמר, "וירע בעיני ה' שר עשה וימת גם אותו." המניע של אונן היה אנוכי; הוא השתמש בתמר להנאתו אולם סרב לבצע את חובתו לאחיו המנוח להוליד לו יורש. לעיתים קרובות מצביעים על קטע זה כהוכחה לכך שאלוהים אינו מסכים לאמצעי מניעה. מכל מקום, זו לא הייתה הפעולה למניעת הריון אשר גרמה לאלוהים להרוג את אונן, אלא המניע האנוכי שלו מאחורי הפעולה הזו.

חשוב לראות ילדים כפי שאלוהים רואה אותם, לא כפי שהעולם אומר לנו שאנחנו צריכים לראות. הנה כמה פסוקים אשר מתארים ילדים מנקודת מבטו של אלוהים, ילדים הם מתנה מאלוהים (בראשית 4:1; בראשית 33:5). ילדים הינם ירושה מאלוהים (תהילים 3-5: 127). ילדים הינם ברכה מאלוהים (לוקס 1:42). ילדים הנם עטרת זקנים (משלי 17:6). אלוהים מברך את האישה ההרה עם ילדים (תהילים 113:9; בראשית 1-3: 21; 21-22: 25; 1-2: 30; שמואל א' 6-8: 1; לוקס 1:7, 24-25). אלוהים יוצר את הילד עוד בתוך הרחם (תהילים 13-16: 139). אלוהים מכיר את הילד עוד לפני שנולד (ירמיהו 1:5; אל הגלטיים 1:15). אמרנו שהכתובים אינם אוסרים שימוש באמצעי מניעה, אמצעי מניעה בהגדרתם, הינם ההיפך מעיבור. זוהי לא הפעולה של מניעת ההריון עצמו אשר קובעת אם זה נכון או לא. כפי שלמדנו מאונן, זה היה המניע מאחורי אמצעי המניעה אשר קובע אם זה נכון או לא. אם מישהו משתמש באמצעי מניעה מסיבה אנוכית זה חטא. אם מישהו משתמש באמצעי מניעה על מנת לדחות את בואם של הילדים עד שהוא בוגר יותר, מבוסס מבחינה כלכלית ומוכן רוחנית, אולי אז יהיה מקובל להשתמש באמצעי מניעה לתקופה. שוב, הכול נובע מתוך המניע.

כתבי הקודש תמיד תומכים בהבאת ילדים לעולם. הכתובים "מצפים" כי לבעל ואישה יהיו ילדים. חוסר יכולת להביא ילדים לעולם תמיד מוצג בכתובים כדבר שלילי. אין אף אחד בכתובים אשר הביע רצון לא להביא ילדים לעולם. אנו בהחלט מאמינים שכל הזוגות הנשואים צריכים לנסות ולהביא ילדים לעולם. באותו הזמן, אנו לא מאמינים שאנו יכולים לטעון במפורש מהכתובים שזה חטא להשתמש באמצעי מניעה לתקופה. כל הזוגות הנישואים צריכים לחפש את רצון האלוהים מתי הם צריכים לנסות ולהביא ילדים, ובכמה ילדים הם חפצים.

Englishחזור לעמוד הבית בעבריתמה אומרים כתבי הקודש על אמצעי מניעה? האם מאמין יכול להשתמש באמצעי מניעה?