settings icon
share icon
שאלה

מה אומרים הכתובים על השימוש באמצעי מניעה? למאמין המשיחי מותר להשתמש באמצעי מניעה?

תשובה


אלוהים ציווה על אדם וחווה "לפרות ולרבות" (בראשית א' 28). הוא כונן את מוסד הנישואין כסביבה יציבה לגידול ילדים. בחברה שלנו, לעיתים מתייחסים לילדים כאל מטרד ועול. הם נתפסים כמכשול להתפתחות הקריירה, מטרות כלכליות, וכגורם לשינוי "סגנון החיים" מבחינה חברתית. בדרך כלל השורש לשימוש באמצעי מניעה הוא אנוכיות גרידא ותו לא.

בבראשית ל"ח אנחנו קוראים על בניו של יהודה, ער ואונן. ער נשא לאישה את תמר, אבל כיוון שהיה רשע מרושע, אלוהים המית אותו כשהוא מותיר את תמר ללא בעל או ילדים. תמר ניתנה לאחיו של ער, אונן, בהתאם לחוקי הייבום (ראה דברים כ"ה 6-5). אונן לא רצה לחלוק את ירושתו עם ילד שיוליד מתמר בשם אחיו ער, ולכן השתמש באמצעי העתיק ביותר של אמצעי מניעה. בבראשית ל"ח 10 נאמר, "וירע בעיני ה' אשר עשה וימת גם אותו". המניע של אונן היה אנוכי; הוא השתמש בתמר להנאתו אך סרב לבצע את חובתו לאחיו המנוח להוליד לו יורש. לעיתים קרובות יש מי שמשתמשים בקטע זה כהוכחה לכך שאלוהים אינו מסכים לשימוש באמצעי מניעה. עם זאת, לא הפעולה שנעשתה לצורך מניעת ההריון היא שהובילה את אלוהים להרוג את אונן, אלא המניע האנוכי שעמד מאחורי אותו המעשה.

חשוב לראות ילדים כפי שאלוהים רואה אותם, לא כפי שהעולם אומר שעלינו לראותם. הנה כמה פסוקים שמתארים ילדים מנקודת מבטו של אלוהים: ילדים הם מתנה מאלוהים (בראשית ד' 1; ל"ג 5). הם ירושה מאלוהים (תהילים קכ"ז 5-3). ילדים הם ברכה מאלוהים (לוקס א' 42). ילדים הם עטרת זקנים (משלי י"ז 6). אלוהים מברך את האישה העקרה בילדים (בראשית כ" 3-1; כ"ה 22-21; ל' 2-1; שמואל א' א' 8-6; תהילים קי"ג 9; לוקס א' 7, 25-24). אלוהים יוצר את הילד עוד בהיותו ברחם אימו (תהילים קל"ט 16-13). אלוהים מכיר את הילד עוד טרם נולד (ירמיהו א' 5; אל הגלטים א' 15). הכתובים אינם אוסרים שימוש באמצעי מניעה. אמצעי מניעה בהגדרתם, הם לא ההפך מעיבור. לא הפעולה של מניעת ההריון כשלעצמה היא שקובעת אם המעשה הוא נכון או לא. כפי שאנחנו למדים מהסיפור אודות אונן, המניע מאחורי השימוש באמצעי המניעה הוא שקובע אם המעשה הוא ראוי, אם לאו. כשמישהו משתמש באמצעי מניעה מסיבות אנוכיות, הרי זהו חטא. אך אם השימוש באמצעי המניעה נעשה במטרה לדחות את בואם של הילדים עד שאותם בני זוג בוגרים יותר, מבוססים מבחינה כלכלית ומוכנים רוחנית לגדל את ילדם, אולי אז השימוש באמצעי מניעה לתקופה מסויימת הוא מקובל. שוב, הכול תלוי במניע שמוביל לעשיית הפעולה.

כתבי הקודש תומכים תמיד בהבאת ילדים לעולם. הכתובים "מצפים" שלבעל ואישה יהיו ילדים. חוסר יכולת להביא ילדים לעולם מוצג תמיד בכתובים כדבר שלילי. אנחנו לא מוצאים עדות כלשהי בכתובים למישהו שהביע רצון שלא להביא ילדים לעולם. אנחנו מאמינים בלב שלם שכל הזוגות הנשואים צריכים לנסות ולהביא ילדים לעולם. יחד עם זאת, אנחנו לא מאמינים שאפשר לטעון באופן חד משמעי בהסתמך על הכתובים שהשימוש באמצעי מניעה לפרק זמן מסויים הוא בגדר חטא. כל זוג נשוי צריך לדרוש את פני אלוהים ולבקש לדעת את רצונו בשאלה מתי עליהם להתחיל לפעול בכדי להביא ילדים לעולם.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מה אומרים הכתובים על השימוש באמצעי מניעה? למאמין המשיחי מותר להשתמש באמצעי מניעה?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries