settings icon
share icon
שאלה

?מדוע אלוהים מרשה שדברים רעים יקרו לאנשים טובים

תשובה


למה דברים רעים קורים לאנשים טובים? זו אחת השאלות הקשות ביותר מבחינה תיאולוגית. אלוהים הוא נצחי, אינסופי, יודע-הכול, נמצא בכל מקום, ריבון מעל הכל וכדומה. אז למה אנחנו בני האדם (מעצם העובדה שאנחנו לא נצחיים, לא אינסופיים או לא ריבונים מעל הכול) מצפים להיות מסוגלים להבין את דרכיו? ספר איוב עוסק בדיוק בנושא הזה. אלוהים הניח לשטן לעשות את כל מה שעלה על דעתו לאיוב חוץ מאשר לקחת את חייו. מה היתה תגובתו של איוב? “הן יקטלני, לו אייחל; אך דרכי אל פניו אוכיח" (איוב י"ג 15). “... ה' נתן וה' לקח, יהי שם ה' מבורך" (איוב א' 21). איוב לא הבין מדוע אלוהים הרשה לכל אותם אסונות להתרחש, אבל הוא ידע שאלוהים הוא טוב ולכן המשיך לבטוח בו. ביסודו של דבר זו צריכה להיות גם התגובה שלנו. אלוהים הוא טוב, צדיק, אוהב ורחמן. לפעמים קורים לנו דברים שאנחנו פשוט לא מסוגלים להבין. במקום להטיל ספק בטובו של אלוהים, אנחנו פשוט צריכים לבטוח בו. “בטח אל ה' בכל לבך ואל בינתך אל תישען; בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך" (משלי ג' 6-5).

שאלה מוצלחת יותר היא אולי, “מדוע דברים טובים קורים לאנשים רעים?” אלוהים קדוש (ישעיהו ו' 3; התגלות ד' 8). בני האדם הם חוטאים (אל הרומים ג' 23; ו' 23). אתה רוצה לדעת מה ההשקפה של אלוהים על האנושות? “ככתוב: אין צדיק אין גם אחד. אין משכיל, אין דורש את אלוהים. הכול סר, יחדיו נאלחו; אין עושה טוב, אין גם אחד. קבר פתוח גרונם, לשונם יחליקון, חמת עכשוב תחת שפתימו; אשר אלה פיהם מלא ומרורות. רגליהם ימהרו לשפוך דם. שוד ושבר במסילותם, ודרך שלום לא ידעו. אין פחד אלוהים לנגד עיניהם" (אל הרומים ג' 18-10). לכל אדם בעולם מגיע שיושלך לגהנום ברגע זה ממש. כל שנייה שאנחנו חיים עלי אדמות היא תודות לחסדו של אלוהים. אפילו הסבל הגדול ביותר שנחווה בעולם הזה, הוא כאין וכאפס לעומת מה שמגיע לנו – גהנום נצחי באגם האש.

"אולם אלהים מגלה את אהבתו אלינו בכך שהמשיח מת בעדנו כאשר עוד היינו אנשים חוטאים " (אל הרומים ה' 8). למרות הרוע, הרשע, הטבע החוטא של בני האדם בעולם, אלוהים עדיין אוהב אותנו. הוא אוהב אותנו מספיק כדי למות ולקחת את העונש שמגיע לנו בעבור חטאינו (אל הרומים ו' 23). כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להאמין בישוע המשיח (בשורת יוחנן ג' 16; אל הרומים י' 9) כדי לזכות בסליחת אלוהים ובהבטחה למקום בגן העדן (אל הרומים ח' 1). מה שמגיע לנו הוא גהנום. מה שניתן לנו הוא חיי נצח בגן עדן אם רק נאמין. כבר נאמר שהעולם הזה הוא הגהנום הכי נורא שבו מתנסים המאמינים, ורק גן העדן שאלו שאינם מאמינים יתנסו בו. בפעם הבאה שמישהו ישאל אותך "למה אלוהים מרשה לדברים רעים לקרות לאנשים טובים?”, אולי אתה צריך לשאול בתמורה, “למה אלוהים מרשה לדברים טובים לקרות לאנשים רעים?”

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

למה אלוהים מניח לדברים רעים לקרות לאנשים טובים?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries