?כיצד יכולות התפילות שלי להיענות עיי אלוהים


שאלה: איך עלי להתפלל כך שתפילותי תזכנה למענה מאלוהים?

תשובה:
אנשים רבים רואים ב"מענה לתפילה" כאילו אלוהים אסף את בקשות התפילה שהובאו לפניו. אם תפילותיהם לא זוכות למענה, הם מפרשים זאת כתפילות שלא נענו. זוהי הבנה מוטעית של מהות התפילה. אלוהים עונה על כל תפילה שילדיו שוטחים בפניו. מה שעלינו לזכור הוא שלעיתים התשובה של אלוהים יכולה להיות "לא" או "לא עכשיו". אלוהים מבטיח לענות לתפילותינו כשאנחנו מתפללים בהתאם לרצונו. בראשונה ליוחנן ה' 15-14 נאמר, "ובטחוננו בו שאם נבקש דבר כרצונו ישמע אותנו. ואם יודעים אנו שהוא שומע אותנו בכל אשר נבקש, יודעים אנו כי המשאלות שביקשנו ממנו נתנות לנו".

מה זאת אומרת להתפלל בהתאם לרצון אלוהים? להתפלל בהתאם לרצון אלוהים זה להתפלל עבור דברים שיכבדו ויפארו את אלוהים או עבור שהכתובים מבהירים שהם רצון אלוהים בעבורנו. אם נתפלל עבור דבר מה שאינו מכבד את אלוהים או אינו עומד בקו אחד עם רצון אלוהים לחיינו, אלוהים לא יענה לבקשתנו. באגרת יעקב א' 5 נאמר, "איש מכם אם יחסר חוכמה, יבקש מאלוהים הנותן לכל בנדיבות ובלא גערה, ותנתן לו". למד את מה שמלמדים הכתובים באשר לרצון אלוהים עבור חייך. ככל שנבין טוב יותר את דבר אלוהים, כך נדע טוב יותר כיצד ועבור מה להתפלל. ככל שנדע טוב יותר עבור מה עלינו להתפלל, כך חיי התפילה שלנו יהיו יעילים יותר.

English
חזור לעמוד הבית בעברית
איך עלי להתפלל כך שתפילותי תזכנה למענה מאלוהים?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים