settings icon
share icon
שאלה

?מה אומרים כתבי הקודש על מלאכים

תשובה


מלאכים הם ישות רוחנית. הם בעלי חכמה ויכולת הבחנה, רגשות ורצונות. זה נכון גם לגבי המלאכים הישרים (או ה"טובים") וגם לגבי המלאכים הסוררים ("הרעים"). הכתובים מעידים על כך שמלאכים הם חכמים ובעלי יכולת הבחנה (מתי ח' 29; השנייה אל הקורינתים י"א 3; הראשונה לפטרוס א' 12), הם מראים רגשות (לוקס ב' 13; יעקב ב' 19; התגלות י"ב 17), יש להם רצונות (לוקס ח' 31-28; השנייה לטימותיאוס ב' 26; יהודה 6). מלאכים הם ישויות רוחניות (אל העברים א' 14), ללא גוף פיזי.

הידע שנתון בידיהם של המלאכים הוא מוגבל בגלל העובדה שהם יצורים שנבראו. זאת אומרת שהם לא יודעים את כל מה שאלוהים יודע (מתי כ"ח 36). עם זאת, נראה שהידע שנתון בידיהם עולה על זה שנתון בידי בני האדם. נדמה שיש לכך שלוש סיבות: ראשית, המלאכים נבראו כיצורים נעלים יותר מאשר בני האדם, ולכן היקף ידיעתם נרחב יותר. שנית, המלאכים חוקרים את הכתובים ואת העולם באופן מעמיק יותר מכפי שעושים זאת בני האדם ולכן הידע שלהם מקיף יותר (יעקב ב' 19; התגלות י"ב 12). שלישית, המלאכים צוברים ידע דרך בחינת פעילותם של בני האדם. שלא כמו בני אדם, מלאכים לא צריכים ללמוד על העבר; הם התנסו בו. הם יודעים איך אחרים יפעלו ויגיבו במצב נתון ויכולים לחזות במידה מדוייקת יותר איך בדיוק גם אנחנו ננהג במצבים דומים.

למרות שיש להם רצון משל עצמם, כמו כל היצורים גם המלאכים כפופים לרצונו של אלוהים. אלוהים שולח את מלאכיו לסייע בידי המאמינים בו (אל העברים א' 14). להלן כמה מהפעילויות שמיוחסות למלאכים:

א. הם מהללים את אלוהים (תהילים קמ"ח 1, 2; ישעיהו ו' 3).

ב. הם עובדים את אלוהים (אל העברים א' 6; התגלות ה' 13-8)

ג. הם שמחים במה שאלוהים עושה (איוב ל"ח 7-6)

ד. הם משרתים את אלוהים (תהילים ק"ג 20; התגלות כ"ב 9)

ה. הם מופיעים בפני אלוהים (איוב א' 6; ב' 1)

ו. הם משמשים כלי להבאת משפטו של אלוהים (התגלות ז' 1; ח' 2)

ז. הם מביאים מענה לתפילות (מעשי השליחים י"ב 10-5)

ח. הם מסייעים להביא אנשים לאמונה בישוע המשיח (מעשי השליחים ח' 26; י' 3)

ט. הם משגיחים על המאמינים בעבודתם ובסבלם (הראשונה אל הקורינתים ד' 9; י"א 10; אל האפסים ג' 10; הראשונה לפטרוס א' 12)

י. הם מעודדים את ילדי אלוהים בשעת צרה וסכנה (מעשי השליחים כ"ז 23, 24)

כ. הם משגיחים בעת מותם של הצדיקים (לוקס ט"ז 22)

למלאכים יש תפקיד שונה לגמרי מזה שניתן לבני האדם. בני אדם לא הופכים למלאכים לאחר מותם. מלאכים אף פעם לא הפכו ואף פעם לא יהפכו לבני אדם. אלוהים ברא את המלאכים, בדיוק כמו שהוא ברא את האנושות. בכתבי הקודש לא מוזכר בשום מקום כי המלאכים נבראו בצלמו ובדמותו של אלוהים, כמו בני האדם (בראשית א' 26). מלאכים הם ישויות רוחניות שבעת הצורך יכולים ללבוש צורה פיזית. בני האדם הם בעיקרם יצורים פיזיים עם אספקט רוחני. הדבר הנפלא ביותר שאנחנו יכולים ללמוד מהמלאכים הוא הציות המוחלט שלהם למצוותיו של אלוהים.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מה אומרים הכתובים על מלאכים?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries