?מהי אגנוסטיות


שאלה: מהי אגנוסטיות?

תשובה:
אגנוסטיות הינה ההשקפה כי זה בלתי אפשרי להוכיח או לדעת את קיומו של אלוהים. המילה "אגנוסטיקן" אומרת "ללא ידע." האגנוסטיות הנה מבחינה אינטלקטואלית כינה יותר מאשר אתיאיזם. ההשקפה האתיאיסטית טוענת שאלוהים אינו קיים - עמדה שטעונה שיפור. העמדה האגנוסטית טוענת כי אלוהים קיים אולם אי אפשר להוכיח או להפריך זאת – זה בלתי אפשרי לדעת אם אלוהים קיים. לפי רעיון זה העמדה האגנוסטית נכונה. קיומו של אלוהים אינו יכול באופן אמפירי להיות מוכח או מופרך.

כתבי הקודש אומרים לנו כי אנו צריכים לקבל את קיומו של אלוהים באמונה. באל העבריים 11:6 נאמר, "ובלי אמונה לא יוכל איש להיות רצוי אל האלוהים, כי כל הקרב אליו צריך להאמין כי יש אלוהים וגמול הוא משיב לדורשיו." אלוהים הוא רוח (יוחנן 4:24) ולכן אי אפשר לראות או לגעת בו. אלא אם כן אלוהים בוחר לגלות את עצמו, במהותו הוא אינו נראה לחושינו (אל הרומיים 1:20). כתבי הקודש מורים לנו כי הקיום של אלוהים יכול להראות בברור ביקום (תהילים 1-4: 19), הוא מורגש בטבע (אל הרומיים 8-22: 1), ומוכח בליבנו (קוהלת 3:22).

אגנוסטיות הנה במהותה אי רצון לעשות החלטה בעד או נגד קיומו של אלוהים. זו העמדה האולטימטיבית של "לשבת על הגדר." תיאיסט מאמין בקיומו של אלוהים. אתיאיסט מאמין שאלוהים אינו קיים. אגנוסטיקן מאמין שאל לנו להאמין או לא להאמין בקיומו של אלוהים – כיוון שזה בלתי אפשרי לדעת זאת בשום צורה.

למען הויכוח, הבה נזרוק הוכחה ברורה שאי אפשר להכחישה על קיומו של אלוהים. אם ניקח את העמדות של תיאיזם ואתיאיזם/ אגנוסטיות כעמדות שוות, במה הכי "הגיוני" להאמין – בהקשר לאפשרות של חיים לאחר המוות? אם אלוהים לא קיים, התיאיסט האתיאיסט / והאגנוסטיקן יפסיקו להתקיים כאשר הם מתים. אם אלוהים קיים, גם האתיאיסט וגם האגנוסטיקן יצטרכו לתת תשובות למישהו כאשר הם מתים. מעמדה זו, זה בהחלט "הגיוני" להיות תיאיסטי מאשר אתיאיסטי/ אגנוסטיקן. אם אין אפשרות להוכיח או להפריך אף עמדה, האם אין זה נראה חכם להשקיע מאמץ בלהאמין לעמדה שיש לה תוצאות אינסופיות ונצחיות אשר רצויות?

זה בהחלט נורמאלי שיהיו לנו ספקות. ישנם כל כך הרבה דברים בעולם הזה אשר אנחנו לא מבינים. לעיתים קרובות אנשים מטילים ספק בקיומו של אלוהים כיוון שאינם מבינים או מסכימים עם דברים שהוא עושה או מרשה. מכל מקום, אנחנו כבני אנוש מוגבלים איננו יכולים לצפות להבין את אלוהים האינסופי. באל הרומיים 33-34: 11 נכתב, "מה עמוק עושר חכמת אלוהים ועושר דעתו! משפטיו מי יחקור ודרכיו מי ימצא. כי מי תכן את רוח ה' ואיש עצתו יודיענו." אנו צריכים להאמין באלוהים ולבטוח בדרכיו ע"י האמונה. אלוהים מוכן ומזומן לגלות את עצמו בדרכים מופלאות לאלה אשר מאמינים בו. בדברים 4:29 נאמר, "ובקשתם משם את ה' אלוהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך."

English
חזור לעמוד הבית בעברית
מהי אגנוסטיות?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים