settings icon
share icon
שאלה

?מהו גיל האדמה

תשובה


אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שתיאור הבריאה כפי שהוא מובא בספר בראשית הוא מדויק, וששת ימי הבריאה נמשכו כל אחד 24 שעות, ושאין פערים כרונולוגיים שנויים במחלוקת, אנחנו יכולים לקבוע את גילו של כדור הארץ תוך בחינת הפרטים הכרונולוגיים אודות גזע האדם.

בפרקים ה' וי"א בספר בראשית אנחנו מוצאים שושלות יוחסין שמספקות בידינו את מסגרת הזמן בו נבראו אדם וצאצאיו עד לאברהם. באמצעות ביסוס מיקומו של אברהם בהיסטוריה הכרונולוגית של האנושות בהסתמך על הגילאים המתוארים בפרקים האמורים, עולה שכדור הארץ הוא בן 6,000 שנה לערך.

ומה לגבי קביעת הזמן הרווחת בקרב מדענים ומוסדות אקדמאים רבים בימינו, לפיה גילו של כדור הארץ הוא כ-4.6 בליון שנים? קביעת גיל זו מסתמכת בעיקר על שתי טכניקות של תיארוך: תיארוך רדיומטרי וזמן גיאולוגי. מדענים שתומכים בטענה שגילו של כדור הארץ הוא כ-6,000 שנה, גורסים באופן שאינו משתמע לשתי פנים שהתיארוך הרדיומטרי לוקה בחסר מעצם כך שהוא מבוסס על סידרת הנחות מוטעות, ואילו סולם הזמן הגיאולוגי הוא לקוי מעצם העיסוק שלו בטענות עקיפות. מעבר לכך, הנקודה הבסיסית עליה מושתת המיתוס לפיו גילו של כדור הארץ הוא בליוני שנים, היא הסברה המוטעית שיש צורך בתקופת זמן מאוד ארוכה ליצירת רבדים, מאובנים והיווצרות יהלומים, פחמים, שמן, נטיפים וכיו"ב. תומכי העמדה לפיה גילו של כדור הארץ הוא 6,000 שנה מציגים הוכחות חיוביות לתמיכה בעמדתם. מדענים אלה מכירים בכך שהם נמצאים כיום במיעוט, אך הם מתעקשים שמספרם יעלה ויגבר עם הזמן, ככל שיותר ויותר מדענים יבחנו מחדש את ההוכחות הקיימות התומכות בגילו הצעיר של כדור הארץ לעומת ההוכחות הנפוצות כיום כסימוכין לטענת עתיקות גילו של עולמנו.

בשורה התחתונה, קשה להוכיח מה גילו של כדור הארץ. בין אם מדובר ב-6,000 שנה או 4.6 בליון שנה – שתי ההשקפות (וכל מה שביניהן) נשענות על אמונה והשערות. אלה שמחזיקים בהשקפה שגילו של עולמנו הוא 4.6 בליון שנה מאמינים בבטחון מלא שאפשר לסמוך על שיטות כמו תיארוך רדיומטרי ודומותיה. ואילו אלה שמחזיקים בהשקפה לפיה העולם קיים רק כ-6,000 שנה מאמינים בוודאות שכתבי הקודש הינם האמת לאמיתה, ושישנם גורמים נוספים שמספקים הסבר הגיוני לגיל העולם, כמו המבול, או אלוהים שברא את העולם במצב "שנראה" כאילו שהיה קיים כבר זמן רב. אלוהים ברא את אדם וחווה כבני אדם בוגרים. אם רופא היה בודק את אדם וחווה ביום הבראם, הוא היה מעריך שהם בשנות העשרים לחייהם (או גיל בוגר אחר כלשהו) – למרות שלמעשה אדם וחווה היו בני יום אחד בלבד. כך או אחרת, תמיד עדיף לשים את בטחוננו בדבר אלוהים במקום בדבריהם של מדענים אתיאיסטים בעלי מצע אבולוציוני.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מה גילו של כדור הארץ?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries