settings icon
share icon
שאלה

?איפה בדיוק התנ"ך מנבא את ביאתו של המשיח

תשובה


התנ"ך מלא בנבואות אודות המשיח. יש פרשנים שטוענים שמספר הנבואות המשיחיות בתנ"ך מגיע למאות. במסגרת זו נביא מספר נבואות שנחשבות לברורות ולחשובות ביותר בנושא הנדון:

נבואות אודות לידתו של ישוע – ישעיהו ז' 14: "לכן ייתן ה' הוא לכם אות: הנה העלמה הרה ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל". ישעיהו ט' 5: "כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, ויקרא שמו פלא, יועץ, אל גיבור, אבי עד, שר שלום". מיכה ה' 1: "ואתה בית לחם אפרתה, צעיר להיות באלפי יהודה, ממך לי יצא להיות מושל בישראל, ומוצאותיו מקדם מימי עולם".

נבואות אודות פעילותו של ישוע עלי אדמות ומותו – זכריה ט' 9: "גילי מאוד בת ציון, הריעי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע הוא; עני ורוכב על חמור, ועל עייר בן אתונות". תהילים כ"ב 19-17: "כי סבבוני כלבים, עדת מרעים הקיפוני; כארי ידי ורגלי. אספר כל עצמותי, המה יביטו, יראו בי. יחלקו בגדי להם, ועל לבושי יפילו גורל".

הנבואה הברורה ביותר אודות ישוע, ככל הנראה, היא פרק נ"ג בספר ישעיהו. בפסוקים 7-3 נאמר בברור: "נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי; וכמסתר פנים ממנו, נבזה ולא חשבנוהו. אכן חוליינו הוא נשא, ומכאובינו סבלם; ואנחנו חשבנוהו, נגוע מוכה אלוהים ומעונה. והוא מחולל מפשעינו, מדוכא מעוונותינו; מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצאן תעינו, איש לדרכו פנינו; וה' הפגיע בו, את עוון כולנו. ניגש והוא נענה, ולא יפתח פיו, כשה לטבח יובל, וכרחל לפני גוזזיה נאלמה; ולא יפתח פיו".

בפרק ט' בספר דניאל מופיעה נבואת ה"שבעים שבועים" שחזתה באופן מדוייק את מותו של ישוע, המשיח, ש"יכרת". ישעיהו נ' 6 מתאר בצורה מדוייקת את המלקות שישוע ספג. בזכריה י"ב 10 אנחנו קוראים שהמשיח "יידקר", מה שאכן קרה לאחר שישוע מת על הצלב. יש עוד אין ספור דוגמאות שביכולתנו להביא, אבל די באלה שהובאו לעיל. התנ"ך בהחלט מנבא את ביאתו של ישוע כמשיח המובטח.

English


חזור לעמוד הבית בעברית

איפה בדיוק התנ"ך מנבא את ביאתו של המשיח?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries