settings icon
share icon
שאלה

?מהי תפילת האדון וכיצד עלינו להתפלל אותה

תשובה


תפילת האדון היא התפילה שישוע לימד את תלמידיו להתפלל במתי ו' 13-9 ובלוקס י"א 4-2. במתי אנחנו קוראים: "לכן כך התפללו אתם: 'אבינו שבשמים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי נסיון, כי אם חלצנו מן הרע' ". אנשים רבים טועים לחשוב שזוהי תפילה שעלינו לשאת באופן מילולי, מילה במילה. אחרים, מתייחסים אליה כמעט כאל נוסחת קסם, כאילו שיש במילים עצמן כוח מיוחד שביכולתו להשפיע על אלוהים.

הכתובים מלמדים אותנו שההפך הוא הנכון. אלוהים מעוניין במצב ליבנו כשאנחנו מתפללים, יותר מאשר במילים שלנו. במתי ו' 6 ישוע אומר, "ואתה כאשר תתפלל הכנס לחדרך, סגור את הדלת בעדך והתפלל לאביך אשר בסתר, ואביך הרואה במסתרים יגמול לך". ובפסוק 7 הוא ממשיך, "כאשר אתם מתפללים המנעו מלגבב מלים כגויים, החושבים שברב דיבורם ישמעו". כשאנחנו מתפללים, עלינו לשפוך את ליבנו לפני אלוהים (אל הפיליפים ד' 7-6), לא לדקלם מילים אותן למדנו לשנן בעל פה.

למעשה עלינו לראות בתפילת האדון כמעין דוגמה, שבלונה שיכולה להנחות אותנו כשאנחנו מתפללים. תפילת האדון מלמדת אותנו כיצד להתפלל. היא מספקת בידנו "רכיבים" שצריכים להיכלל בתפילותינו. הביטוי "אבינו שבשמים" מלמד אותנו אל מי עלינו להפנות את תפילותינו, אל אבינו שבשמים, אל אלוהים. המילים "יתקדש שמך" מדריכות אותנו לעבוד את אלוהים ולהלל אותו בגלל מי שהוא. הביטוי "תבוא מלכותך יעשה רצונך כבשמים כן בארץ" הוא תזכורת לכך שעלינו להתפלל להתגשמות תוכניתו של אלוהים בחיינו ובעולם כולו, לא עבור התוכניות שלנו. עלינו להתפלל שרצונו של אלוהים יעשה, לא הרצון שלנו. המילים "את לחם חוקנו תן לנו היום" מעודדות אותנו לבקש מאלוהים את מה שאנחנו צריכים. והמשפט "סלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו" מזכיר לנו שעלינו להתוודות על חטאינו לפני אלוהים ולפנות מהם – ובנוסף גם לסלוח לאחרים כפי שאלוהים סלח לנו. ולסיום הקריאה "ואל תביאנו ליד נסיון, כי אם חלצנו מן הרע" היא בקשה שאלוהים יעזור לנו לנחול נצחון נגד החטא ויגן עלינו מפני מתקפותיו של השטן.

אז, שוב, תפילת האדון היא לא תפילה שעלינו לשנן בעל פה או לדקלם לאלוהים. היא רק דוגמה לאופן בו עלינו לשאת את תפילותינו לאלוהים. יש משהו שגוי בלמידה בעל פה של תפילת האדון? כמובן שלא! יש משהו שגוי בהכרזת תפילת האדון לאלוהים? לא, כל עוד אתה נושא אותה בלב מלא ואתה באמת ובתמים מתכוון למילים שאתה אומר. זכור, כשמדובר בתפילה, אלוהים מעוניין בתקשורת שלנו איתו ובמילים שיוצאות מתוך ליבנו, יותר מאשר במילים ספציפיות כלשהן. באגרת אל הפיליפים ד' 7-6 נאמר, "אל תדאגו לשום דבר, כי אם בכל דבר הציגו משאלותיכם לאלוהים בתפילה ובתחנונים ובהודיה. ושלום אלוהים הנשגב מכל שכל ינצור את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע".

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהי תפילת האדון?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries