?מדוע קיימת איבה בין יהודים וערבים/ מוסלמיםשאלה: מדוע קיימת איבה בין יהודים וערבים/ מוסלמים?

תשובה:
ראשית, חשוב מאוד להבין שלא כל הערבים הינם מוסלמים, ולא כל המוסלמים הינם ערבים. בעוד רובו המכריע של הערבים הינו מוסלמי, ישנם ערבים רבים שאינם מוסלמים. יותר מכך יש מספר משמעותי יותר של עמים שאינם ערבים והינם מוסלמים (במקומות כמו אינדונזיה ומלזיה) מאשר ערבים מוסלמים. שנית, חשוב לזכור שלא כל הערבים שונאים את היהודים, וכל המוסלמים גם הם לא שונאים את היהודים ולא כל היהודים שונאים ערבים ומוסלמים. אנו צריכים להיות זהירים על מנת להימנע מלקבוע סטריאוטיפים על אנשים. מכל מקום, בנוסף למה שנאמר, אם נדבר באופן כללי, ערבים ומוסלמים אינם מחבבים או בוטחים ביהודים וההיפך.

אם יש הסבר מקראי לאיבה זו, יש לחזור אחורה עד לאברהם. היהודים הינם הצאצאים של בנו של אברהם יצחק. הערבים הינם הצאצאים של בנו של אברהם ישמעאל. ישמעאל היה בנה של שפחה (בראשית 1-16: 16) ויצחק היה הבן המובטח אשר ירש את ההבטחות שניתנו לאברהם (בראשית 1-3: 21), ברור שתהיה איבה כלשהי בין שני הבנים. כתוצאה מכך שישמעאל לעג ליצחק (בראשית 21:9), שרה שכנעה את אברהם לשלוח את הגר ואת ישמעאל מביתם (בראשית 11-21: 21). דבר זה בוודאי גרם להרגשת בוז בליבו של ישמעאל כלפי יצחק. מלאך אפילו ניבא להגר שישמעאל יהיה "ועל פני כל אחיו ישכון" (בראשית 11-12: 16).

דת האיסלם, אשר רובם של הערבים הינם חסידיה, העמיקה את העוינות. הקוראן מכיל הוראות סותרות עבור המוסלמים לגבי היהודים. בנקודה מסוימת הקוראן מורה למוסלמים להתייחס ליהודים כאחים, בנקודה אחרת מצווה על המוסלמים לתקוף את היהודים אשר מסרבים להתאסלם. הקוראן מציג גם עמדה לגבי זהותו של בן ההבטחה של אברהם. כתבי הקודש העבריים טוענים שזה היה יצחק. הקוראן טוען שזה היה ישמעאל שכמעט והוקרב ע"י אברהם לאלוהים, לא יצחק (בניגוד למה שנאמר בבראשית פרק 22). הדיון בנושא מיהו בן ההבטחה תורם גם הוא לאיבה שקיימת היום.

מכל מקום, השורש העתיק של המרירות בין יצחק וישמעאל אינו מסביר את כל האיבה בין יהודים וערבים כיום. למעשה, במשך אלפי שנים בהיסטוריה של המזרח התיכון, יהודים וערבים חיו בשלום יחסי ובשוויון נפש אחד כלפי השני. לגורם העיקרי לעוינות יש יסוד מודרני. לאחר מלחמת העולם השנייה, כאשר האומות המאוחדות נתנו חלק מאדמת ארץ ישראל ליהודים, הארץ באותו הזמן הייתה מיושבת ברובה ע"י ערבים (פלשתיניים). רובם של הערבים מחו בעוז נגד העובדה שעם ישראל יישב את הארץ. האומות הערביות התאחדו על מנת לתקוף את ישראל במטרה למחוק אותה מעל פני האדמה – אולם הם הובסו על ידי ישראל. מאז, קיים מאבק גדול בין ישראל ושכנותיה הערבים. אם תביטו במפה, לישראל יש חלק קטן מאוד של אדמה והיא מוקפת ע"י עמים ערבים עצומים. ירדן, סוריה, ערב הסעודית, עיראק ומצרים. זוהי ההשקפה שלנו המבוססת על כתבי הקודש, לישראל יש את הזכות להתקיים כאומה באדמתה – אלוהים נתן את האדמה לישראל ולצאצאיו של יעקוב, נכדיו של אברהם. באותו הזמן אנו מאמינים שישראל צריכה גם לחפש דרכי שלום עם שכניה. בתהילים 122:6 נאמר, "שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך."

Englishחזור לעמוד הבית בעבריתמדוע קיימת איבה בין יהודים וערבים/ מוסלמים?