settings icon
share icon
שאלה

?כיצד החגים שמוזכרים בספר ויקרא הוגשמו דרך ישוע

תשובה


הנביא עמוס הכריז שאלוהים לא יעשה דבר מבלי לגלות זאת לעבדיו הנביאים (ג' 7). מהתנ"ך ועד הברית החדשה, מבראשית ועד להתגלות, אלוהים חושף נדבך אחר נדבך את תוכניתו עבור כל בני האדם, ואחת הנבואות המדהימות ביותר אותה אנחנו מוצאים בתנ"ך מופיעה בויקרא, פרק כ"ג.

משמעות המילה "מועדים" היא "זמן מיועד”. אלוהים תכנן בזהירות ובקפידה וניצח על הזמן והרצף של כל אחד משבעת מועדי הקודש אותם אנחנו מוצאים בלוח הזמנים העברי, שחושפים יחדיו סיפור מיוחד. שבעת מועדי ישראל הם מועדים אותם כונן אלוהים. חגים אלה נחגגים גם היום ומתארים את פעולת הישועה דרך בן האלוהים.

ארבעת המועדים הראשונים נחגגים בעת האביב (פסח, חג המצות, ראשית העומר ושבועות) והתגשמו בישוע בברית החדשה. שלושת המועדים האחרונים (יום תרועה, יום הכיפורים וסוכות) נחגגים בסתיו , לאורך תקופה של חמישה עשר ימים.

חוקרים ופרשנים רבים מאמינים שישוע טרם הגשים את חגי הסתיו. אבל “התקווה המבורכה" (טיטוס ב' 13) שיש לכל המאמינים בישוע המשיח היא שחגים אלה אכן יתגשמו. ממש כפי שחגי האביב התגשמו באופן מילולי בעת ביאתו הראשונה של ישוע, כך שלושת מועדי הסתיו יתגשמו גם הם במלואם עם ביאתו השנייה. להלן כמה מהנבואות המשמעותיות בהקשר של כל אחד משבעת חגי ישראל:

1) פסח (ויקרא כ" 5) – מצביע על המשיח כשה הפסח שדמו נשפך עבור חטאינו (הראשונה אל הקורינתים ה' 7). ישוע נצלב ביום בו נערכו ההכנות לקראת הפסח, בשעה שבה נשחט שה הפסח.

2) חג המצות (ויקרא כ"ג 6) – מצביע על חייו של המשיח שהיו לא כל עוון וחטא (בדומה לחמץ שמהווה תמונה של החטא בתנ"ך), מה שהופך אותו לקורבן המושלם עבור חטאינו. גופו של ישוע היה בקבר במשך החג הראשון, כסמל לגרגר חיטה שנזרע באדמה ומחכה לרגע בו יפרוץ אל אור העולם כלחם החיים.

3) ראשית העומר (ויקרא כ"ג 10) – מצביע על תחייתו של המשיח כעומר הראשון לצדקה. ישוע קם לתחייה באותו יום חג, וזוהי אחת הסיבות לכך ששאול מכנה אותו “...ביכורי כל ישני עפר” (הראשונה אל הקורינתים ט"ו 20).

4) שבועות (ויקרא כ"ג 16) – חג השבועות נחגג חמישים יום לאחר חג המצות ומצביע על הקציר הנהדר של חיים חדשים ומתנת רוח הקודש ליהודים כמו גם לגויים שנכנסו למלכותו של ישוע בימי גוף המשיח בראשיתו (ראה מעשי השליחים ב'). ביום חג השבועות נוסדה קהילת המשיח, כשאלוהים שפך את רוח הקודש ושלושת אלפים יהודים הגיבו לדבריו של שמעון כיפא ולבשורה על הישועה.

5) זיכרון תרועה (ראש השנה) (ויקרא כ"ג 24) – הראשון מבין ארבעת מועדי הסתיו. רבים מאמינים שיום זה מצביע על הילקחות המאמינים המשיחיים כשישוע יופיע בשמים ויבוא אל כלתו – הקהילה. הילקחות הקהילה תמיד קשורה בכתובים לתקיעה גדולה בשופר (הראשונה אל התסלוניקים ד' 18-13; הראשונה אל הקורינתים ט"ו 52).

6) יום הכיפורים (ויקרא כ"ג 27) – רבים מאמינים שחג זה מצביע באופן נבואי על יום ביאתו השנייה של ישוע לארץ. כשישוע ישוב אלי אדמות, יהיה זה יום של כפרה עבור אלה בקרב ישראל ש"יביטו אליו את אשר דקרו", יחזרו בתשובה ויקבלו את ישוע כמושיעם (זכריה י"ב 10; אל הרומים י"א 6-1, 36-25).

7) חג סוכות (ויקרא כ"ג 24) – רבים מאמינים שחג זה מצביע על הבטחתו של האדון שהוא שוב "ישכון" עמנו כאשר יחזור למלוך בעולם (מיכה ד' 7-1).

לעיתים קרובות אני נשאל אם על המאמינים המשיחיים לחגוג בימינו את חגי ויקרא. בין אם מאמין משיחי בוחר לחגוג או לא את המועדים האלה, זוהי שאלה של מצפון אישי. באגרת אל הקולוסים ב' 17-16 נאמר, "לכן איש אל יחרוץ עליכם משפט על דבר מאכל ומשקה או על דבר מועד, ראש חודש או שבת, אשר הם צל הדברים העתידים לבוא, אבל הגוף הוא של המשיח".

מאמינים משיחיים אינם מחוייבים לשמור את מועדי ישראל כפי שהם מתוארים בתנ"ך, אבל גם אל להם לבקר את אלה שכן בוחרים לחגוג אותם (אל הרומים י"ד 5). כיהודים, חשוב שנהיה עדות לעם בקרבו אנו שוכנים ונראה להם שאנחנו חלק מעם ישראל וממסורת ישראל, וכמו אחינו לעם היהודי, גם אנחנו חוגגים את החגים.

למרות שאיננו חייבים לחגוג את מועדי ישראל, הרי שלימוד הנאמר בכתבי הקודש על החגים האלה ולקיחת חלק בחגיגתם יסייעו בידינו להבין ולהעריך את מותו ותחייתו של ישוע ואת הבטחותיו אודות ביאתו השנייה. כמאמינים, אם אנחנו בוחרים לחגוג מועדים אלה, חשוב שנזכור שעלינו להתמקד בישוע עצמו שבא להגשים את הנבואות המשתמעות מהם.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

באיזה אופן התגשמו חגי ויקרא בישוע?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries