settings icon
share icon
שאלה

?האם תחייתו של ישוע המשיח התרחשה באמת

תשובה


הכתובים לא שמים לעצמם למטרה "להוכיח" שישוע קם מן המתים, ובכל זאת, הם מציגים הוכחות משכנעות לתקומתו של ישוע. אנחנו קוראים על תחייתו של ישוע בבשורות מתי כ"ט 20-1; מרקוס ט"ז 20-1; לוקס כ"ד 53-1 ובבשורת יוחנן כ' 21-1, 25. התחייה של ישוע מתוארת גם במעשי השליחים (א' 11-1). הקטעים האמורים מספקים מספר "הוכחות" לתחייתו של ישוע. שימו לב לשינוי הדרמטי שחל בתלמידים. הם הפכו מאנשים מפוחדים שהסתתרו בחדרי חדרים, לשליחים אמיצים שהפיצו את הבשורה בכל רחבי העולם. מה חוץ מישוע שקם לתחייה והופיע בפניהם יכול להסביר את השינוי הדרמטי שחל בהם?

ומה לגבי חייו של שאול השליח? מה שינה והפך אותו מרודף הקהילה לאחד ממנהיגיה המובילים? זה קרה לאחר שהמשיח שקם לתחייה נראה אליו בדרך לדמשק (מעשי השליחים ט' 6-1). "הוכחה" משכנעת נוספת היא הקבר הריק בו הונחה גופתו של ישוע. אם ישוע לא קם לתחייה, אז איפה גופתו? התלמידים ואחרים ראו את הקבר שבו הוא נקבר. כשחזרו אליו בראשון בשבוע, גופתו של ישוע לא היתה שם. המלאכים הצהירו שהוא קם לתחייה כפי שהובטח (מתי כ"ח 7-5). "הוכחה" נוספת היא האנשים הרבים שהוא הופיע בפניהם (מתי כ"ח 5,9, 17-16; מרקוס ט"ז 9; לוקס כ"ד 35-13; יוחנן כ' 19, 24, 29-26; מעשי השליחים א' 8-6; הראשונה אל הקורינתים ט"ו 7-5).

קטע המפתח שדן בתחייתו של ישוע נמצא באגרת הראשונה אל הקורינתים ט"ו. בפרק זה, שאול מפרט מדוע חשוב כל כך להאמין בתחייתו של ישוע: 1) אם ישוע לא קם מן המתים, אז המאמינים בו גם הם לא יקומו לתחייה (פס' 15-12). 2) אם המשיח לא קם מן המתים, הרי שלא די בקורבנו עבור חטאינו בכדי לשלם את מחיר עוונותינו (פס' 19-16). תחייתו של ישוע הוכיחה שאלוהים קיבל את מותו על הצלב ככפרה עבור חטאינו. אם הוא מת ונשאר מת, הרי שלא די בקורבן שסיפק. כפועל יוצא מכך, חטאיהם של המאמינים בישוע לא יסלחו, והם לא יזכו לקום לתחייה לאחר מותם – המושג של חיי נצח למעשה לא היה קיים (יוחנן ג' 16). “אבל כעת המשיח קם מן המתים, בכורי כל ישני עפר" (הראשונה אל הקורינתים ט"ו 20). המשיח קם מן המתים – הוא הפרי הראשון של תחייתנו. 3) כל מי שמאמינים בו יקומו לחיי נצח בדיוק כמו שהוא קם (הראשונה אל הקורינתים ט"ו 23-20). הפרק ממשיך ומביא הוכחות לתחייתו של ישוע ומתאר את ניצחונו על החטא, ומספק לנו את הכוח לחיות חיי ניצחון על החטא (פס' 34-24). 4) הפרק מתאר את הכבוד שגופנו המתכלה יזכה לו לאחר שנקום גם אנחנו לתחייה בישוע (פס' 49-35). 5) בנוסף לכך, פרק ט"ו מכריז מהי התוצאה של תחייתו של ישוע, שבעטיה לכל המאמינים בו יהיה ניצחון על המוות (פס' 58-50). איזו אמת נהדרת טמונה בתחייתו של המשיח! “על כן, אחי האהובים, עמדו היטב והיו יציבים; היו תמיד עתירי פועל בעבודתו של האדון, בידיעה שעמלכם איננו לריק באדון” (הראשונה אל הקורינתיים ט"ו 58).

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

ישוע באמת קם לתחייה מן המתים?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries