settings icon
share icon
שאלה

?מדוע שושלות היוחסין של ישוע במתי ובלוקס שונות זו מזו

תשובה


שושלת היוחסין של ישוע מתוארת בשני מקומות בכתובים: מתי א' ולוקס ג' 38-23. מתי מתאר את הדורות שחלפו בין אברהם וישוע ואילו לוקס מתאר את הדורות שחלפו בין ישוע לאדם. עם זאת, בהחלט אפשר להניח שמתי ולוקס מתארים שושלות שונות לחלוטין. לדוגמה, מתי מונה את יעקב כאביו של יוסף (א' 16), ואילו לפי לוקס אביו של יוסף היה למעשה עלי (לוקס ג' 23). מתי מתאר את שושלת היוחסין דרך צאצאיו של שלמה בן דוד (מתי א' 6), ואילו לוקס מתאר את זו של נתן בן דוד (לוקס ג' 31). למעשה, בין דוד וישוע השמות היחידים שמשותפים לשתי הרשימות הם שאלתיאל וזרובבל (מתי א' 12; לוקס ג' 27).

יש שמצביעים על ההבדלים האלה כהוכחה לכך שהכתובים מכילים טעויות. עם זאת, היהודים בעת העתיקה היו ידועים בשמירה הקפדנית שלהם על רשומות, בייחוד כשזה הגיע לרשימות יוחסין. לא יעלה על הדעת שמתי ולוקס יכלו להפיק רשימות יוחסין שונות לחלוטין מאותו אילן יוחסין. שוב, בין דוד וישוע רשימות היוחסין שונות לחלוטין. אפילו האזכור של שאלתיאל וזרובבל מתייחס ככל הנראה לאנשים שונים בעלי אותו השם. לפי מתי אביו של שאלתיאל הוא יכניהו ואילו לפי לוקס הוא נרי. ועצם העובדה שאדם בשם שאלתיאל קרא לבנו בשם זרובבל לא צריכה להפתיע אותנו בהתחשב בדמויות ידועות השם שנשאו את השמות האלה (ראה ספרי עזרא ונחמיה).

הסבר אחד, שסיפק ההיסטוריון אוסביוס, הוא שמתי מספק את אילן היוחסין הביולוגי של ישוע, ואילו לוקס מביא בחשבון מקרה של נישואי יבום. לפי המסורת, אם אדם מת מבלי להותיר אחריו בנים, אחיו של האיש נשא את אשתו לאשה כדי לשמר את שם אחיו. לפי התיאוריה של אוסביוס, מלכי (לוקס ג' 24) ומתן (מתי א' 15), היו נשואים לאותה אישה בזמנים שונים (שלפי המסורת שמה היה אסתר). מכאן יוצא שעלי (לוקס ג' 23) ויעקב (מתי א' 15) הם למעשה חצאי-אחים. עלי מת מבלי להותיר אחריו בן, ולפיכך אחיו (למחצה) יעקב נשא את אלמנתו לאשה, שילדה את יוסף. לפי תיאוריה זו יוסף היה למעשה "בן עלי" מבחינה חוקית ו"בן יעקב" מבחינה ביולוגית. לפי התיאוריה של אוסביוס מתי ולוקס למעשה מתעדים את אותו אילן יוחסין (של יוסף), אך לוקס עוקב אחר רשימת הצאצאים החוקיים ואילו מתי אחר רשימת הצאצאים הביולוגיים.

מרבית חוקרי המקרא השמרנים היום, עם זאת, נוקטים בעמדה שונה, ולפיה לוקס מתעד את אילן היוחסין של משפחתה של מרים ואילו מתי את זה של יוסף. מתי מתעד את אילן היוחסין של יוסף (אביו החוקי של ישוע), דרך שלמה בן דוד, ואילו לוקס מתעד את אילן היוחסין של משפחתה של מרים (קרובי הדם של ישוע), דרך נתן בן דוד. מאחר וביוונית הקדומה אין מונח ל"חתן", יוסף מכונה "בן עלי" מעצם נישואיו למרים, בתו של עלי. כך או אחרת, בין אם דרך שושלת היוחסין של מרים או זו של יוסף, ישוע הוא צאצא לבית דוד ולפיכך יכול להיות המשיח. תיעוד אילן היוחסין דרך שושלת היוחסין של האם הוא יוצא מגדר הרגיל, אבל כך גם היתה לידת הבתולין של ישוע. ההסבר שמספק לוקס הוא שישוע היה בן יוסף "לפי מה שנחשב" (לוקס ג' 23).

English


חזור לעמוד הבית בעברית

מדוע שושלות היוחסין של ישוע במתי ובלוקס שונות זו מזו?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries