?מה הכוונה שישוע הוא בן אלוהים


שאלה: מה זאת אומרת שישוע הוא בן אלוהים?

תשובה:
כשאנחנו אומרים שישוע הוא בן אלוהים, אנחנו לא מתכוונים להורות פיזית כמו שאנחנו חושבים על אב ובן אנושיים. אלוהים מעולם לא נישא והביא ילד לעולם. ישוע הוא בנו של אלוהים מעצם היותו אלוהים שלבש בשר ודם (יוחנן א' 14-1). ישוע הוא בן אלוהים מעצם כך שהוא הורה דרך רוח הקודש. בבשורת לוקס א' 35 אנחנו קוראים, “השיב המלאך ואמר: 'רוח הקודש תבוא עליך וגבורת עליון תצל עליך. לכן קדוש יקרא הילוד, בן-אלוהים". בתקופת המקרא, השימוש בביטוי "בן האדם" שימש בדרך כלל בכדי לתאר אנשים. בן האדם הוא אדם. כפועל יוצא מכך, ההכרזה שישוע הוא בן אלוהים, משמעה אם כן, שהוא אלוהים.

דוגמה נוספת לשימוש שכזה במילה בן אנחנו מוצאים בבשורת יוחנן י"ז 12, שם יהודה איש קריות מתואר "כבן האבדון”. ביוחנן ו' 71 נאמר לנו שיהודה היה בנו של שמעון. למה התכוון יוחנן בתיאורו של יהודה "כבן האבדון”? המילה "אבדון" מתארת חורבן והרס. יהודה לא היה באופן מילולי בנו של "הרס וחורבן”. הביטוי "בן האבדון" נועד לתאר את הזהות שאפיינה את חייו של יהודה. יהודה היה הביטוי האנושי של מהות המילה אבדון. בדיוק באותו האופן, ישוע הוא בן אלוהים. בן האלוהים הוא אלוהים. ישוע הוא אלוהים שהופיע בלבוש בשר.

English
חזור לעמוד הבית בעברית
מה זאת אומרת שישוע הוא בן אלוהים?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים