settings icon
share icon
שאלה

?האם ישוע הוא אלוהים? האם ישוע טען שהוא אלוהים

תשובה


בברית החדשה אנחנו אמנם לא מוצאים עדות ספציפית לכך שישוע יצא בהכרזה ברורה ואמר, "אני אלוהים", אבל זה לא אומר שהוא לא הצהיר על אלוהותו. בבשורת יוחנן י' 30, למשל, ישוע אמר מפורשות: "אני ואבי אחד אנחנו". במבט ראשון אולי לא נראה שהוא טוען כאן לאלוהות. אבל איך הגיבו שומעיו היהודים? "לא על מעשה טוב נרגום אותך, אלא על חילול שמים ועל שבהיותך אדם אתה עושה עצמך אלוהים" (יוחנן י' 33). היהודים בימיו של ישוע הבינו את דבריו כטענה לאלוהותו. בהמשך אנחנו רואים שישוע אינו מתקן את שומעיו ואומר, "איני טוען להיות אלוהים". כשישוע מכריז, "אני ואבי אחד אנחנו" הוא למעשה רומז לכך שהוא אכן אלוהים. בבשורת יוחנן ח' 58 אנחנו מוצאים דוגמא נוספת. ישוע מכריז, "אמן, אמן אני אומר לכם, בטרם היות אברהם אני הוא". שוב בתגובה, היהודים הרימו אבנים בכוונה לרגום את ישוע (יוחנן ח' 59). מדוע רצו היהודים לרגום את ישוע אם לא חשבו שהוא אומר דברי נאצה נגד אלוהים, ומכריז למעשה שהוא אלוהים?

בבשורת יוחנן א' 1 נאמר, "ואלוהים היה הדבר" ובפסוק 14 אנחנו קוראים ש"הדבר נהיה בשר". זוהי הצהרה ברורה לכך שישוע הוא אלוהים בבשר. במעשי השליחים כ' 28 אנחנו קוראים על "... קהילת אלוהים אשר קנה בדמו שלו". מי קנה את קהילת אלוהים בדמו? ישוע המשיח. לפי הפסוק האמור אלוהים קנה את הקהילה בדמו ומכאן המסקנה המתבקשת היא שישוע הוא אלוהים!

השליח תומא קורא לישוע, "אדוני ואלוהי!" (יוחנן כ' 28). ישוע לא מתקן אותו. טיטוס ב' 13 מעודד אותנו לחכות לבואו של האלוהים והמושיע – ישוע המשיח ( ראה גם השניה לפטרוס א' 1). באגרת אל העברים א' 8 אלוהים האב מצהיר על בנו, ישוע, "כיסאך אלוהים, עולם ועד, שבט מישור שבט מלכותך".

בספר התגלות המלאך מורה לשליח יוחנן להשתחוות אך ורק לאלוהים (התגלות י"ט 10). הכתובים מתארים מספר מקרים בהם ישוע הוא זה שלו משתחווים (מתי ב' 11; י"ד 33; כ"ח 9, 17; לוקס כ"ד 52; יוחנן ט' 38). ישוע לא גער באלה שנפלו לרגליו והשתחוו לו. אם ישוע לא היה באמת אלוהים, הוא היה מבהיר זאת לאנשים שנפלו לרגליו בהשתחווה, בדיוק כמו שהורה המלאך בהתגלות. ישנם פסוקים רבים נוספים שתומכים באלוהותו של ישוע.

מעל לכל סיבה אחרת חשוב שנבין שאם ישוע הוא לא אלוהים, הרי שמותו לא מהווה תשלום מספק על חטאי העולם כולו (הראשונה ליוחנן ב' 2). רק אלוהים יכול היה לשלם מחיר כבד כל כך. רק אלוהים יכול היה לקחת על עצמו את חטאי העולם (השניה לקורינתים ה' 21), למות ולקום לתחייה – כהוכחה ניצחת לנצחונו על המוות ועל החטא.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

ישוע הוא באמת אלוהים? הוא באמת טען שהוא אלוהים?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries