settings icon
share icon
שאלה

?כיצד אוכל לדעת את רצון אלוהים לחיי

תשובה


אם אתה רוצה לדעת מהו רצונו של אלוהים במצב נתון, יש שתי שאלות שעליך לשאול תחילה את עצמך: 1) האם מה שאתה מבקש או שוקל הוא דבר מה שהכתובים אוסרים עליו? 2) האם מה שאתה מבקש או שוקל לעשות יביא כבוד לאלוהים ויעזור לך להתפתח ולגדול מבחינה רוחנית?

אם פעלת בהתאם להנחיות שלעיל ובכל זאת אלוהים לא נענה לבקשתך – יכול להיות שהדבר אותו אתה מבקש עומד בניגוד לרצונו המושלם עבורך. או שפשוט יכול להיות שהתזמון אינו מתאים ועליך רק לחכות עוד קצת. קשה לדעת מהו רצון אלוהים. אנשים רבים רוצים שאלוהים פשוט יגיד להם מה לעשות – איפה לעבוד, איפה לגור, עם מי להתחתן וכו'. באגרת אל הרומים י"ב 2 אנחנו מצווים שלא להדמות לעולם הזה, אלא להשתנות "על ידי התחדשות הדעת כדי שתבחינו מהו רצון אלוהים, מהו הטוב והרצוי והמושלם בעיניו".

לעיתים נדירות בלבד אלוהים מספק מידע ישיר או ספציפי לאדם. אלוהים מניח לנו לערוך את הבחירות שלנו בכל תחום מתחומי חיינו. ההחלטה היחידה שאלוהים אינו רוצה שנבחר בה היא ההחלטה לחטוא או להימנע מלעשות את רצונו. אלוהים רוצה שננקוט בהחלטותינו בהתאם לרצונו. אז איך אוכל לדעת מהו רצון אלוהים בחיי? אם אתה מתהלך קרוב לאלוהים ובאמת ובתמים מעוניין לדעת את רצונו בחייך – אלוהים יכונן את רצונו בלבך. המפתח הוא לדרוש את רצון האלוהים ולא את רצוננו שלנו. "והתענג על ה' וייתן לך משאלות לבך" (תהילים ל"ז 4). אם אין בכתובים דבר מה שעומד בניגוד למה שברצונך לעשות והמעשה יכול רק להעשיר אותך מבחינה רוחנית – כתבי הקודש נותנים לך את "הרשות" להחליט החלטות וללכת אחרי לבך.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

איך אוכל לדעת את רצון אלוהים לחיי?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries