?כיצד אוכל לדעת את רצון אלוהים לחיישאלה: איך אוכל לדעת מהו רצון אלוהים לחיי?

תשובה:
שני דברים יכולים להוביל אותנו לדעת מהו רצונו של אלוהים במצב נתון: 1) וידוא שמה שאתה מבקש או שוקל לעשות אינו דבר שנאסר בכתובים. 2) וידוא שמה שאתה מבקש או שוקל לעשות יביא כבוד לאלוהים ויעזור לך להתפתח ולגדול מבחינה רוחנית.

אם פעלת בהתאם להנחיות שלעיל ואלוהים עדיין לא מעניק לך את אשר אתה מבקש – יכול להיות שאין זה קרצונו שתקבל את מה שביקשת. או מאידך, יכול להיות שעליך פשוט לחכות לזה עוד קצת. קשה לדעת מהו רצון אלוהים. אנשים רבים רוצים שאלוהים פשוט יגיד להם מה לעשות – איפה לעבוד, איפה לגור, עם מי להתחתן וכיוצא בכך. באגרת אל הרומים י"ב 2 אנחנו מצווים שלא להדמות לעולם הזה, "כי אם השתנו על ידי התחדשות הדעת כדי שתבחינו מהו רצון אלוהים, מהו הטוב והרצוי והמושלם בעיניו".

לעיתים נדירות בלבד אלוהים מספק מידע ישיר או ספציפי לאדם. אלוהים מרשה לנו לערוך את הבחירות שלנו בקשר לכל דבר. ההחלטה היחידה שאלוהים אינו רוצה שנבחר לעשות היא ההחלטה לחטוא או להימנע מלעשות את רצונו. אלוהים רוצה שננקוט בהחלטותינו בהתאם לרצונו. אז איך אוכל לדעת מהו רצון אלוהים בחיי? אם אתה מתהלך קרוב לאלוהים ובאמת ובתמים מעוניין לדעת את רצונו בחייך – אלוהים יכונן את רצונו בלבך. המפתח הוא לחפש את רצון האלוהים ולא את רצוננו שלנו. "והתענג על ה' וייתן לך משאלות לבך" (תהילים ל"ז 4). אם אין בכתובים דבר מה שעומד בניגוד למה שברצונך לעשות והמעשה יכול רק להעשיר אותך מבחינה רוחנית – כתבי הקודש נותנים לך את "הרשות" להחליט החלטות וללכת אחרי לבך.חזור לעמוד הבית בעבריתאיך אוכל לדעת מהו רצון אלוהים לחיי?