settings icon
share icon
שאלה

?מי היו שנים-עשר התלמידים/ שליחים של ישוע המשיח

תשובה


ביוחנן ט' 31 נאמר, "אנחנו יודעים שאלוהים אינו שומע לחוטאים, אבל לאדם ירא אלוהים ועושה רצונו הוא שומע". יש מי שאומרים ש"התפילה היחידה שאלוהים שומע מפי החוטא היא התפילה לישועה". כתוצאה מכך, יש שמאמינים שאלוהים אינו שומע או שלעולם לא יענה לתפילות של מי שאינם מאמינים בישוע. אבל אם נבחן את ההקשר של הפסוק שהבאנו, למעשה נאמר שם שאלוהים לא מחולל ניסים דרך לא-מאמינים. בראשונה ליוחנן ה' 15-14 אנחנו קוראים שהתנאי לכך שאלוהים יענה על תפילה כלשהי הוא שהבקשה עומדת בקו אחד עם רצונו. אפשר אולי להחיל את העקרון הזה על תפילותיהם של הלא-מאמינים. אם אדם מבקש בתפילה דבר מה שעומד בקו אחד עם רצונו של אלוהים, דבר לא ימנע מאלוהים מלענות על תפילה שכזו – בהתאם לרצונו.

יש פסוקים שמתארים את אלוהים שומע ועונה לתחינותיהם של לא-מאמינים. ברוב המקרים האלה, אנחנו רואים שתפילה היתה מעורבת. במקרים מסוימים אנחנו רואים שאלוהים שעה לזעקת הלב של האנשים (לא נאמר מפורשות אם זעקתם הופנתה ישירות אליו או לא). בחלק מהמקרים, נראה שהתפילה לוותה גם בחזרה בתשובה. אבל במקרים האלה, התפילה ביסודו של דבר היתה עבור צורך או ברכה גשמיים כלשהם, ואלוהים ענה לתפילה מתוך רחמיו או בתגובה לאמונה או דרישה כנה של אותו אדם את פניו. להלן כמה קטעים שמתארים תפילות שנישאו אל אלוהים מפי לא-מאמינים:

אנשי נינוה התפללו שאלוהים יחוס על עירם ולא ישמיד אותה (יונה ג' 10-5). אלוהים ענה לתפילותיהם ולא השמיד את העיר כפי שהתכוון לעשות.

הגר ביקשה מאלוהים שיגן על בנה, ישמעאל (בראשית כ"א 19-14). אלוהים לא רק הגן על ישמעאל, אלא אף הרעיף עליו שפע ברכות.

במלכים א' כ"א 29-17 אנחנו קוראים על אחאב שצם והתאבל בעקבות נבואת אליהו אודות צאצאיו. אלוהים הגיב לתפילתו ולא המיט חורבן על משפחת אחאב בימיו הוא.

האשה הכנענית (גויה) מאזור צור וצידון התפללה שישוע יגרש שד מביתה (מרקוס ז' 30-24). ישוע גרש את השד מהבת.

במעשי השליחים י' אנחנו קוראים שכיפא נשלח לביתו של קורנליוס, שר המאה הרומי, שהיה איש צדיק וישר. בפסוק 2 אנחנו קוראים שהוא "התפלל בכל עת".

אלוהים הבטיח הבטחות שתקפות לכולם (נושעים ולא נושעים גם יחד), כמו למשל בירמיהו כ"ט 13, שם נאמר "וביקשתם אותי ומצאתם, כי תדרשוני בכל לבבכם". זה בדיוק מה שקרה עם קורנליוס במעשי השליחים י' 6-1. ועם זאת, ישנן הבטחות רבות נוספות, שלפי ההקשר בו הן מופיעות, נועדו למאמינים המשיחיים בלבד. מכיוון שהמאמין המשיחי שם את מבטחו בישוע והזמין אותו להיות אדון על חייו, הוא מוזמן ומעודד לגשת בעוז ובבטחון אל כס החסד כדי למצוא עזרה בעת הצורך (עברים ד' 16-14). נאמר לנו שכשאנחנו מבקשים דבר מה בהתאם לרצון אלוהים, הוא שומע את בקשתנו ומעניק לנו את אשר ביקשנו (הראשונה ליוחנן ד' 15-14). יש הבטחות רבות נוספות שנועדו למאמינים המשיחיים בכל מה שקשור לתפילה (מתי כ"א 22; יוחנן י"ד 13, ט"ו 7). אז, כן, יש מקרים בהם אלוהים לא עונה על תפילותיו של הלא-מאמין. אך, בה במידה, בחסדו וברחמיו, אלוהים יכול להתערב גם בחייהם של הלא-מאמינים בתגובה לתפילות שהם נושאים אליו.

English


חזור לעמוד הבית בעברית

אלוהים שומע/עונה לתפילתו של הלא-מאמין?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries