settings icon
share icon
שאלה

?האם אלוהים מדבר אלינו היום

תשובה


בכתובים אנחנו קוראים על מקרים שונים בהם אלוהים ממש דיבר אל בני האדם בקול (שמות ג' 14; יהושע א' 1; שופטים ו' 18; שמואל א' ב' 1; איוב מ' 1; ישעיהו ז' 3; ירמיהו א' 7; מעשי השליחים ח' 26; ט' 15 – וזוהי ממש לא רשימה ממצה). הכתובים לא מספקים סיבה כלשהי לכך שאלוהים אינו מסוגל או אינו מעוניין לדבר אל בני האדם בקול גם היום. אך יחד עם זאת עלינו לזכור שאותם מקרים בהם הכתובים מציינים שאלוהים דיבר בקול, השתרעו על אורך תקופה של כארבעת אלפים שנה בהיסטוריה האנושית. אלוהים שמדבר בקול רם הוא החריג, לא הכלל. במקומות שונים במקרא בהם נאמר שאלוהים דיבר, לא תמיד ברור אם הכוונה לכך שהוא דיבר בקול רם, בקול פנימי או שמדובר בהבנה פנימית של האדם אליו הוא דיבר.

אלוהים מדבר אל בני האדם גם כיום. בראש ובראשונה אלוהים מדבר אלינו דרך דברו (השנייה לטימותיאוס ג' 17-16). בישעיהו נ"ה 11 נאמר, “כן היה דברי אשר יצא מפי, לא ישוב אלי ריקם, כ אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו”. הכתובים מביאים את דברו של אלוהים אלינו בכל תחום ועניין שעלינו לדעת ולהבין בכדי להיוושע ולחיות חיים משיחיים. בשנייה לפטרוס א' 4-3 נאמר, “הן גבורתו האלוהית נתנה לנו את כל צרכינו לחיים ולחסידות, על ידי ידיעתנו את הקורא אותנו אל כבודו והודו. בדרך זאת נתן לנו הבטחות גדולות מאוד ויקרות, למען תהיו שתפים על ידן בטבע האלוהי בהמלטכם מהכליון השורר בעולם בשל התאווה".

שנית, אלוהים מדבר דרך התרשמויות, אירועים, ואפילו מחשבות. אלוהים עוזר לנו להבחין בין טוב לרע באמצעות המצפון שלנו (הראשונה לטימותיאוס א' 5; הראשונה לפטרוס ג' 16). אלוהים מחדש את דעתנו כך שמחשבותינו יעמדו בקו אחד עם מחשבותיו (אל הרומיים י"ב 2). אלוהים מניח לאירועים שונים להתרחש בחיינו בכדי לכוון אותנו, לשנות אותנו לצלם דמותו ולעזור לנו לגדול מבחינה רוחנית (יעקב א' 5-2; אל העברים י"ב 11-5). באיגרת הראשונה לפטרוס א' 7-6 אנחנו קוראים: “ובה שמחים אתם גם אם מן הצורך הוא שתתעצבו זמן מה בכל מיני מסות כדי שאמונתכם הצרופה והיקרה הרבה יותר מזהב, הנשחת על אף הצרפו באש, תצא לתהילה ולכבוד ולתפארת בהתגלות ישוע המשיח".

נראה שאלוהים אכן מדבר בקול גם כיום אל בני האדם. אך אני מטיל ספק בכך שזוהי תופעה שמתרחשת לעתים קרובות כפי שיש מי שטוענים. שוב, אפילו בכתובים, כשאלוהים מדבר בקול רם, היה זה היוצא מן הכלל, לא הנורמה הרווחת. אם אדם כלשהו טוען שאלוהים דיבר אליו, עליו להשוות בין מה ששמע לבין מה שהכתובים אומרים. אלוהים לעולם אינו סותר את עצמו. בשנייה לטימותיאוס ג' 17-16 נאמר, “כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים, ומועיל הוא להוראה, לתוכחה, לתיקון, לחינוך במעגלי צדק, למען יהיה איש האלוהים מושלם, ומוכשר לכל מעשה טוב".

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

האם אלוהים מדבר אלינו היום?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries