settings icon
share icon
שאלה

?האם אלוהים אמיתי

תשובה


שלושה דברים מעידים על קיומו של אלוהים: הבריאה, דברו (הכתובים), ובנו ישוע המשיח.

ההוכחה הבסיסית לקיומו של אלוהים מעוגנת במה שהוא עשה. "הלא עצמותו הנעלמת, היא כוחו הנצחי ואלוהותו, נראית בברור מאז בריאת העולם בהיותה נתפסת בשכל באמצעות הדברים שנבראו. לכן אין להם במה להצטדק" (אל הרומים א' 20). "השמים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע" (תהילים י"ט 1).

לו הייתי מוצא שעון יד באמצע שדה, לא הייתי חושב שהוא "הופיע" משום מקום או שהוא תמיד היה שם. בהתבסס על עיצוב וצורת השעון הייתי יוצא מנקודת הנחה שמישהו עיצב ויצר אותו. בעולם הסובב אותנו אני רואה עיצוב נהדר ומדוייק עוד יותר מאשר זה של שעון. מדידת הזמן שלנו אינה מבוססת על מחוגי שעון היד שלנו, אלא על יצירתו של אלוהים – כדור הארץ מסתובב על צירו באופן עקבי. אנחנו רואים עיצוב מופלא של עולם שמצביע על מעצב נפלא.

לו הייתי מוצא הודעה מוצפנת בכתב סתרים, הייתי מחפש מפענח צפנים בכדי לפענח את ההודעה. הנחת המוצא שלי היא שישות אינטלגנטית כלשהי היא ששלחה את ההודעה הזו, מישהו שהצפין את ההודעה. כמה מסובך קוד הדי-אן-איי שאנחנו נושאים בכל תא בגופנו? מורכות הדי-אן-איי לא מוכיחה את האינטליגנציה של מי שיצר את הקוד?

לא רק שאלוהים יצר עולם פיזי מורכב ומתואם, בנוסף לכך הוא גם נטע תחושה של נצחיות בלבו של כל אדם (קוהלת ג' 11). האדם מטבעו חש שיש יותר לחיים מכפי ראות עיניו, ושיש משהו שהוא מעל לשגרת היומיום. התחושה שלנו שהנצח אכן קיים באה לידי ביטוי לפחות בשתי דרכים; שמירת מצוות ופולחן.

כל ציוויליזציה לאורך ההיסטוריה התבססה על מספר חוקים מוסריים שבאופן מפתיע אינם שונים מתרבות לתרבות. האידיאל של אהבה, לדוגמה, זוכה באופן אוניברסלי לרחשי כבוד, בעוד שהשקר זוכה לגינוי. חוקי המוסר המשותפים – ההבנה הכלל עולמית את הבדל בין טוב ורע – מצביעים על כך שיש דבר מה בעל מוסר גבוה שנטע בקרבנו את המצפון.

בה במידה, אנשים מכל העולם, תהא התרבות ממנה באו אשר תהיה, טיפחו דרך לסגידה ופולחן של האל. מושא הפולחן אומנם היה שונה מעם לעם, אבל אי אפשר היה להתכחש לתחושה שמילאה את כל בני האדם באשר הם שכוח עליון כלשהו הוא שמכוון את דרך העולם. הנטייה שלנו לפולחן עומדת בקו אחד עם העובדה שאלוהים ברא אותנו "בצלמו כדמותו" (בראשית א' 27).

אלוהים התגלה אלינו גם דרך דברו, כתבי הקודש (התנ"ך והברית החדשה). לאורך הכתובים קיומו של אלוהים מיוחס להוכחה עצמית (בראשית א' 1; שמות ג' 14). כשמנחם בגין כתב את האוטוביוגרפיה שלו הוא לא בזבז זמן בנסיון להוכיח את קיומו. הטבע משנה החיים של הכתובים, ההגינות שלהם והניסים שהתלוו לכתיבתם די בהם בכדי להוות סמכות מספקת לחיפוש קרוב ומדוקדק יותר.

הדרך השלישית בה אלוהים מגלה את עצמו היא דרך בנו, ישוע המשיח (יוחנן י"ד 11-6). "בראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים, ואלוהים היה הדבר ... הדבר נהיה בשר ושכן בתוכנו" (יוחנן א' 1, 14). "הן במשיח, בגופו, שוכן כל מלוא האלוהות" (אל הקולוסים ב' 9).

לאורך חייו עלי אדמות ישוע שמר את כל המצוות הכתובות בתורה בצורה מושלמת והגשים את נבואות התנ"ך על המשיח (מתי ה' 17). הוא הביע רחמים וחולל אין ספור ניסים בפני קהל שומעיו שהיו עדים לאלוהותו (יוחנן כ"א 25-24). שלושה ימים לאחר שנצלב ומת הוא קם לתחייה, עובדה שאושרה ע"י מאות עדי ראייה (הראשונה אל הקורינתים ט"ו 6). העובדות ההיסטוריות מלאות הוכחות על אלוהותו של ישוע. "... כי לא בקרן זווית נעשתה זאת" (מעשי השליחים כ"ו 26).

ברור לנו שתמיד יהיו אנשים ספקנים שיחזיקו ברעיונות ובדעות שלהם באשר לאלוהים וימצאו הוכחות שתומכות באמונתם. ויהיו גם כאלה ששום הוכחה לקיומו של אלוהים לא תשכנע אותם (תהילים י"ד 1) . בסופו של דבר, הכול מוביל אותנו חזרה אל הבסיס – אל האמונה (אל העברים י"א 6).

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

אלוהים באמת אמיתי?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries