settings icon
share icon
שאלה

?מי היו שנים-עשר התלמידים/ שליחים של ישוע המשיח

תשובה


הרבה אנשים רוצים שאלוהים יחולל ניסים כלשהם כדי "להוכיח" את עצמו בפניהם. "אם אלוהים רק יחולל נס, אות, או מופת כלשהו, אז אני אאמין!", הם אומרים. הכתובים, עם זאת, מתנגדים לתפיסה שכזו. כשאלוהים חולל ניסים מדהימים ורבי עוצמה עבור בני ישראל, זה גרם להם לציית לו? לא, בני ישראל שוב ושוב הימרו את מצוות ה' ומרדו נגדו למרות שהם היו עדים לניסים המרהיבים שהוא חולל. אותם אנשים שראו את אלוהים חוצה את ים סוף הטילו ספק ביכולתו למגר את הארץ המובטחת מיושביה. הסבר לתופעה הזו אנחנו מוצאים בלוקס ט"ז 31-19. הקטע מתאר אדם שמוצא עצמו בגהינום ומבקש מאברהם לשלוח מישהו בחזרה מן המתים כדי להזהיר את אחיו מפני העתיד שמצפה להם. אברהם בתגובה אומר לו, "אם אינם שומעים אל משה ואל הנביאים, לא ישתכנעו גם אם יקום אחד מעם המתים" (פס' 31).

ישוע חולל אין ספור ניסים, ובכל זאת החלק הארי של האנשים שראו ושמעו אותו, לא האמינו בו. לו אלוהים היה מחולל ניסים היום כפי שחולל בעבר, התוצאה היתה זהה גם היא. אנשים ידהמו ויאמינו באלוהים לזמן מה. אבל אמונתם תהיה שטחית ותעלם ברגע שדבר מה בלתי צפוי או מפחיד יקרה בחייהם. אמונה שמבוססת על ניסים היא לא אמונה בוגרת. אלוהים חולל את הנס הגדול מכולם כשבא אל העולם בדמות בשר ודם, בדמותו של ישוע המשיח, בכדי למות על הצלב בעבור חטאינו (רומים ה' 8), כדי שאנחנו נוכל להיוושע (יוחנן ג' 16). אלוהים עדיין מחולל ניסים – רובם פשוט אינם מזוהים או זוכים רק להתעלמות והכחשה. עם זאת, אנחנו לא צריכים עוד ניסים. מה שאנחנו כן צריכים הוא להאמין בנס הישועה שמושגת תודות לאמונה בישוע המשיח.

התכלית של הניסים היתה לתת גושפנקא למחולל הניסים. במעשי השליחים ב' 22 נאמר, "אנשי ישראל, שמעו את הדברים האלה: ישוע מנצרת, איש שנתאשר לכם מטעם אלוהים בגבורות ובנסים ובאותות אשר האלוהים עשה על ידיו בתוככם, כפי שאתם עצמכם יודעים". אותו הדבר נאמר גם על השליחים, "הרי אותות ההכר של השליח נעשו בקרבכם במלוא סבלנות, באותות ובמופתים ובגבורות" (השנייה לקורינתים י"ב 12). באגרת אל העברים ב' 4 נאמר אודות הבשורה, ש"אלוהים העיד עליה באותות ובמופתים ובכל מיני גבורות, ובמתנות רוח הקודש אשר חלק כרצונו". האמת אודות ישוע זמינה לנו היום כפי שהיא מתועדת בכתבי הקודש. אגרות השליחים זמינות לנו היום כמתועד בכתובים. ישוע והשליחים, כמתואר בכתובים הם אבן הפינה והבסיס עליו מושתתת אמונתנו (אפסים ב' 20). במובן הזה, אין עוד צורך כיום בניסים, שכן המסר של ישוע ותלמידיו כבר זכה לאישור ותועד במהימנות בכתבי הברית החדשה. כן, אלוהים עדיין מחולל ניסים. ויחד עם זאת, אנחנו לא צריכים לצפות בהכרח לראות ניסים מתגשמים לנגד עינינו היום כפי שהתרחשו בעיתות התנ"ך והברית החדשה.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

אלוהים עדיין מחולל ניסים גם בימינו?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries